Oppdatert akkrediteringslenke - overlevering av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Del

Vi har dessverre sendt ut en presseinvitasjon med en lenke til akkrediteringen som ikke virket. Vi beklager dette. Her kommer hele invitasjonen på nytt, med  virksom lenke

Sannhets- og forsoningskommisjonen, også med sekretariatet. Foto: Stortinget
Sannhets- og forsoningskommisjonen, også med sekretariatet. Foto: Stortinget

Sannhets- og forsoningskommisjonen skal overlevere sin rapport til Stortinget torsdag 1. juni kl. 12.00. Pressen er velkommen til å følge overleveringen.

Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner – Sannhets- og forsoningskommisjonen – skal overlevere sin rapport til Stortinget som er oppdragsgiver. Kommisjonen har også innlemmet skogfinnene i mandatet. Overleveringen skjer:

Tid: torsdag 1. juni kl. 12.00–13.00

Sted: lagtingssalen på Stortinget

Rapporten blir tilgjengelig på www.stortinget.no med en gang stortingspresidenten har fått den overlevert.

Tilgjengelig på nett-TV

Arrangementet blir strømmet på www.stortinget.no - høringssal N-202

De som ønsker å videreformidle sendingen på egne plattformer, kan gjøre dette vederlagsfritt mot kreditering, ved å følge denne veiledningen.

Kontaktperson for nett-TV: seniorrådgiver Jarle Igeltjørn, epost: jarle.igeltjorn@stortinget.no

Program for overleveringen

 • Velkommen ved stortingspresident Masud Gharahkhani
 • Presentasjon av rapporten ved kommisjonsleder Dagfinn Høybråten
 • Tale ved stortingspresidenten
 • Kulturinnslag ved Emma Elianne Oskal Valkeapää og Georg Buljo
 • Appell ved sametingspresident Silje Karine Muotka
 • Kulturinnslag ved leder Viktor Govasli Wilhelmsen
 • Appeller ved:
  • Norske kveners forbund, ved leder Kai Petter Johansen,
  • Kvensk Finsk Riksforbund ved styreleder Bjørnar Seppola
  • Norsk Finsk Forbund ved forbundsleder Raija Marjatta Nakken
 • Kulturinnslag ved Sinikka Langeland
 • Appeller ved:
  • Skogfinneforeningen ved leder Rune H. Bjerke
  • Skogfinske interesser i Norge ved leder Terje Bredvold
 • Avduking av kunstverk ved Dagfinn Høybråten og kommisjonsmedlem Liv Inger Somby

Intervjuer

Etter arrangementet i lagtingssalen, fortsetter det med kunstutstilling i Eidsvollsgalleriet. Både stortingspresidenten, kommisjonens leder og andre som har bidratt i arbeidet, vil være tilgjengelige for intervjuer i vandrehallen.

Om kommisjonen
Sannhets- og forsoningskommisjonen ble oppnevnt av Stortinget i juni 2018. Se mandatet i presidentskapets innstilling fra 12. juni. Kommisjonen har i henhold til mandatet fått i oppdrag å:

 • gjøre en historisk kartlegging som beskriver norske myndigheters politikk og virksomhet overfor samer og kvener/norskfinner både lokalt, regionalt og nasjonalt.
 • undersøke virkningene av fornorskingspolitikken og se på hvordan fornorskingspolitikken har påvirket majoritetsbefolkningens syn på samer, kvener/norskfinner og undersøke betydninga av fornorskinga frem til i dag.
 • foreslå tiltak som bidrar til videre forsoning.

Kunstutstilling i Eidsvollsgalleriet

Som en del av rapporteringen har kommisjonen utlyst en kunstkonkurranse der temaet var «Fornorsking og forsoning». I juryen satt kunstnere fra henholdsvis samisk, kvensk og skogfinsk miljø i tillegg til et kommisjonsmedlem. Det er kjøpt inn 13 verk. Disse blir stilt ut i Eidsvollsgalleriet i forbindelse med overleveringen. Verkene blir gjort tilgjengelig i et eget album på Stortingets konto på Flickr etter at rapporten er overlevert.

Akkreditering

Mediene er velkommen til å være til stede under fremleggelsen. Det er plassbegrensninger i selve lagtingssalen.

Journalister og fotografer som vil følge overleveringen, må akkrediteres. På grunn av plassbegrensninger, gjelder det også for medlemmer av Stortingets presselosje. De som ikke får plass i salen eller galleriene, får følge arrangementet via strømmingen i lokaler like ved.

Siste frist for akkreditering er onsdag 31. mai kl. 12.00Her er akkrediteringsskjemaet.

Vi ber presse som ikke er medlemmer av presselosjen om å benytte hovedinngangen på Løvebakken med oppmøte senest en halv time før oppstart, altså kl. 11.30.

Et stort antall inviterte gjester vil være til stede under fremleggelsen av rapporten. Det gjelder blant annet mange av kunstnerne som har bidratt til rapporten, og noen av dem som har delt sine personlige historier med kommisjonen.

Foto fra overleveringen legges på Stortingets Flickr-konto

Kontaktpersoner:

For Stortinget:
Seniorrådgiver Gunnar Syverud, tlf. 909 54 713 – epost presse@stortinget.no

For Sannhets- og forsoningskommisjonen:
Rådgiver Inger Elin Utsi, tlf. 907 90 626 – epost: inger.e.utsi@uit.no

Følg pressemeldinger fra Stortinget

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Stortinget på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Stortinget

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom