Helse Vest RHF

Injisering direkte i kreftsvulst er testet på mennesker

Del
30 prosent av de norske pasientene i denne kliniske studien opplevde betydelig reduksjon av svulsten. Det er resultatet forskerne kan vise til etter at første fase nå er avsluttet. Injisering av medikamentet LTX-315 kan gi forlenget levetid for pasientene.
Flere kreftleger, radiologer og studiesykepleiere deltok i studien. Her er prosessen illustrert
med studiesykepleier Torill Våge (ved sengen), overlege Nina Louise Jebsen, foran radiolog
Dag Jøssang og studiesykepleier Mari Helgesen Holsen. Foto: Jan Inge Haga
Flere kreftleger, radiologer og studiesykepleiere deltok i studien. Her er prosessen illustrert med studiesykepleier Torill Våge (ved sengen), overlege Nina Louise Jebsen, foran radiolog Dag Jøssang og studiesykepleier Mari Helgesen Holsen. Foto: Jan Inge Haga

Tekst: Tonje Pedersen, .Hike
Foto: Jan Inge Haga, .Hike

– Jeg glemmer aldri den unge jenta som hadde føflekkreft med spredning. Sykdommen hadde kommet langt, og hun satt i rullestol. Etter injiseringen hadde hun så god effekt, at hun gikk fjelltur.

Nina Louise Jebsen, forsker og overlege ved Kreftavdelingen på Haukeland universitetssjukehus, trodde nesten ikke sine egne øyne da pasienten hennes hadde så god effekt av studiebehandlingen.

– Vi mistet henne senere, dessverre, men det ga oss et stort håp for fremtiden, sier Jebsen.

Eksperimentell metode

Metoden som går ut på å injisere medikamentet LTX-315 direkte inn i svulster, er for første gang prøvd ut på mennesker ved flere kreftsentre i Europa.

I perioden 2016–2019 deltok 65 pasienter fra 14 sykehus i Europa og fikk injisert medikamentet direkte i svulster. En fjerdedel av pasientene var norske: åtte fra Bergen og åtte fra Oslo.

Ved klinisk forskningspost på Haukeland universitetssjukehus fikk pasienter med langtkommet kreft testet medisinen. Forskningsposten er opprettet for å håndtere avanserte studier og studier i tidlig utprøvingsfase, og har mye erfaring med komplekse kreftstudier.

Styrket immunforsvar

– Dette er en helt ny tilnærming til kreftbehandling. I stedet for å belaste hele kroppen med cellegift, gikk vi direkte på svulsten. Medisinen både dreper kreftceller direkte, og hjelper immunforsvaret til å angripe kreftcellene selv. Kreftceller har en evne til å maskere seg, men dette medikamentet tok av denne «masken» og stimulerte immunceller til å finne de skjulte kreftcellene. Slik våknet immunforsvaret, sier Jebsen.

Behandlingen ble testet på pasienter som var i siste fase av kreftsykdommen. Standardbehandlingen var avsluttet, og det var ingen kreftrettet behandling igjen å tilby.

– Vi er utrolig takknemlige overfor de pasientene som har bidratt til dette. Pasienter som er med i slike studier, har en enormt viktig rolle. De stiller seg til disposisjon og bidrar til utvikling av vitenskapen.

Flere stikk i svulsten

Radiolog Dag Eirik Jøssang hadde ansvaret for å injisere selve medikamentet. Via ultralyd angrep han svulsten fra flere hold med tre-fire sprøyter per gang. Behandlingen tok inntil tre timer.

– Noen av svulstene var enkle, mens andre lå vanskeligere til. Jeg måtte være svært nøye med å treffe riktig. Pasientene sa at stikkene føltes som bistikk. De ble varme rundt stikket og fikk litt betennelsessymptomer. Noen fikk også allergisk reaksjon, forteller Jøssang.

Det er det norske biotechfirmaet Lytix Biopharma som har utviklet LTX-315. Medikamentet har som oppgave å drepe kreftceller. I studien ble medisinen sprøytet inn i svulster som hadde spredd seg eller som lå vanskelig til for operasjon. Svulsten ble utsatt for flere stikk og ble dermed angrepet fra flere vinkler. Prosessen ble gjentatt to ganger i uken i to uker, senere en gang i uken eller annenhver uke. Hele prosessen tok 12 uker per pasient.

Reduksjon i størrelse

– Vi tok både bilder og biopsi før og etter behandling. På bildene kunne vi tydelig se at svulsten var blitt mindre hos flere av pasientene, sier Jebsen.

I 2021 ble de første resultatene publisert. I alt så forskerne en påfallende reduksjon av svulsten hos 29 prosent av deltakerne. I tillegg stabiliserte sykdommen seg hos 44 prosent av pasientene. Disse pasientene gikk altså fra sykdom under utvikling til vekst som stoppet opp.

– Potensialet med denne behandlingen er stort. Hvis vi kan dokumentere over tid at dette virker ved langtkommet sykdom, kan en slik behandling starte tidligere i sykdomsforløpet. Kanskje kan det til og med bli en del av en standard kreftbehandling. Men foreløpig vet vi for lite, fortsetter Jebsen engasjert.

Norges rolle

Studien har vært svært ressurskrevende, opplyser Jebsen. Flere kreftleger, radiologer og studiesykepleiere har deltatt. Dataene fra studien er nå tatt videre inn i neste fase i regi av et forskerteam i USA.

– Selv om slike studier krever mye over lang tid, er det enormt viktig at Norge og norske sykehus tar et slikt ansvar for utprøving. Vi samarbeider på tvers på internasjonalt nivå, og våre pasienter får tilgang til de nyeste medisinene på markedet.

Det er tydelig at alle i teamet er preget av det viktige arbeidet de har gjort de siste årene.

– Vi jobber veldig tett på pasientene, og det er tøft å miste dem. Det påvirker oss sterkt. Likevel kan jeg ikke tenke meg noe

Flere kreftleger, radiologer og studiesykepleiere deltok i studien. Her er prosessen illustrert med studiesykepleier Torill Våge (ved sengen), overlege Nina Louise Jebsen, foran radiolog Dag Jøssang og studiesykepleier Mari Helgesen Holsen.

Radiolog Dag Eirik Jøssang injiserte selve medikamentet. Via ultralyd angrep han svulsten fra flere hold med tre-fire sprøyter per gang.

Forskningsteamet fra Haukeland universitetssjukehus var svært engasjerte i studien.

Fakta om prosjektet

Fase I internasjonal multisenterstudie: «Sikkerhet, antitumoreffekt og T-cellerespons i en dose-eskalerende studie på onkolytisk peptid LTX-315 hos pasienter med solide svulster» (2016–2021).

Hovedspørsmålene var å undersøke sikkerhet og toleranse ved injisering av medikamentet direkte i ulike typer avanserte svulster, samt å undersøke antitumoreffekter og immunmodulerende aktivitet både lokalt i svulstvev og blod.

Om fagfeltet

LTX-315 er et onkolytisk peptid utviklet fra lactoferrin-peptidet, og dreper ulike typer kreftceller ved at celleveggen skades ved direkte kontakt med medikamentet.

Ved å injisere et medikament direkte i kreftsvulstene kan man oppnå både lokale effekter på svulstvev og samtidig stimulering av sirkulerende immunceller til å forsterke immunresponsen mot kreftcellene.

Forskningsgruppen

Den internasjonale multisenterstudien ble ledet fra London. Norsk koordinator og prosjektleder ved Oslo universitetssykehus var dr. Paal Brunsvig. Prosjektleder ved Haukeland universitetssjukehus var radiolog Dag Eirik Jøssang, i samarbeid med dr. Nina Jebsen.

Studien ble fullfinansiert av det norske biotechfirmaet Lytix Biopharma, som har utviklet medikamentet LTX-315.

Referanser og publikasjoner

Spicer J, Marabelle A, Baurain JF, Jebsen NL, Jøssang DE, Awada A, Kristeleit R, Loirat D, Lazaridis G, Jungels C, Brunsvig P, Nicolaisen B, Saunders A, Patel H, Galon J, Hermitte F, Camilio KA, Mauseth B, Sundvold V, Sveinbjørnsson B, Rekdal Ø. Safety, Antitumor Activity, and T-cell Responses in a Dose- Ranging Phase I Trial of the Oncolytic Peptide LTX-315 in Patients with Solid Tumors. Clin Cancer Res. 2021 May 15;27(10):2755-2763. doi: 10.1158/1078- 0432.CCR–20-3435. Epub 2021 Feb 4. PMID: 33542073.

Kontakter

Bilder

Flere kreftleger, radiologer og studiesykepleiere deltok i studien. Her er prosessen illustrert
med studiesykepleier Torill Våge (ved sengen), overlege Nina Louise Jebsen, foran radiolog
Dag Jøssang og studiesykepleier Mari Helgesen Holsen. Foto: Jan Inge Haga
Flere kreftleger, radiologer og studiesykepleiere deltok i studien. Her er prosessen illustrert med studiesykepleier Torill Våge (ved sengen), overlege Nina Louise Jebsen, foran radiolog Dag Jøssang og studiesykepleier Mari Helgesen Holsen. Foto: Jan Inge Haga
Last ned bilde
Forskningsteamet fra Haukeland universitetssjukehus
var svært engasjerte i studien. Foto: Jan Inge Haga
Forskningsteamet fra Haukeland universitetssjukehus var svært engasjerte i studien. Foto: Jan Inge Haga
Last ned bilde
Radiolog Dag Eirik Jøssang injiserte selve
medikamentet.
Via ultralyd angrep han svulsten
fra flere hold med tre-fire sprøyter per gang. Foto: Jan Inge Haga
Radiolog Dag Eirik Jøssang injiserte selve medikamentet. Via ultralyd angrep han svulsten fra flere hold med tre-fire sprøyter per gang. Foto: Jan Inge Haga
Last ned bilde

Om Helse Vest RHF

Helse Vest RHF
Helse Vest RHF
Postboks 303 Forus
4066 Stavanger

+47 51 96 38 00https://helse-vest.no/

Helse Vest RHF er eitt av fire regionale helseføretak i Noreg. Vi har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland fylke. I heile Helse Vest er det om lag 30 000 tilsette som jobbar for å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane på Vestlandet. Helse Vest er direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi eig dei fem helseføretaka i regionen, Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger og Sjukehusapoteka Vest, i tillegg til Helse Vest IKT AS.

Følg pressemeldinger fra Helse Vest RHF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Vest RHF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Vest RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom