Virke

Kritisk lav aktivitet i byggenæringen

Del
En rapport utarbeidet av Hovedorganisasjonen Virke viser at aktiviteten i byggenæringen har stupt i årets første måneder. Nå ber de politikerne igangsette planlagte byggeprosjekter, og satse tungt på energieffektivisering av bygg for å holde aktiviteten i næringen oppe.
Administrerende direktør i Virke Bernt G. Apeland
Administrerende direktør i Virke Bernt G. Apeland

- Blant aktørene i byggvarehandel er fremtidsutsiktene pessimistiske nå. Det henger sammen med at en kombinasjon av redusert kjøpekraft, renteoppgang og et svekket boligmarked, fører til at færre nye byggeprosjekter igangsettes. Resultatet er lav aktivitet i næringen, sier Bernt Apeland, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

I første tertial falt omsetningen i byggevarehandelen med 14,3 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Fallet tiltok kraftig i årets fire første måneder. Både proff- og privatmarkedet gikk betydelig ned, med henholdsvis 14,6 og 13,7 prosent i 1.tertital 2023.

Det var klar nedgang i hele landet. Tilbakegangen var størst i Innlandet, etterfulgt av Vestfold og Telemark, Viken og Agder.

Apeland forteller at permitteringer og oppsigelser allerede er på trappene i alle deler av næringskjeden.

Ber politikerne igangsette prosjekter

Det offentlige er Norges største byggherre, og Apeland reagerer på at mange kommuner og offentlige etater nå holder igjen på oppstart av ny byggeaktivitet. Han oppfordrer spesielt kommunepolitikerne til å igangsette planlagte prosjekter som har stor verdi for lokalsamfunnet.

- Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring, og skal man unngå kritisk stor aktivitetsnedgang må det offentlige slutte å holde igjen på byggeaktivitet. Spesielt ute i kommunene mener jeg tiden er inne for å realisere planlagte byggeprosjekter som er av stor betydning for lokalsamfunnet, sier Apeland.

Hvis oppdragene i byggebransjen uteblir advarer Apeland om at det kan få konsekvenser i mange år fremover.

- Hvis oppdragene forsvinner, vil kompetansen og kapasiteten gjøre det samme. Det betyr at når økonomien peker i retning av byggeboom vil vi mangle fagfolk til å gjennomføre prosjektene, sier Apeland.

En gylden anledning for energieffektivisering

Virke mener også at den ledige kapasiteten i byggenæringen er en gyllen anledning til å satse tungt på energieffektivisering, særlig i eksisterende bygg. I revidert nasjonalbudsjett omdisponerer regjeringen 500 millioner kroner til energieffektivisering gjennom Enova. Selv om det er et skritt i riktig retning, mener Virke summen er alt for lav.

Han ber regjeringen gjennomføre en massiv satsing på energieffektivisering av bygg i tiden fremover. Det mener han både vil bidra til å dempe etterspørselsfallet i byggenæringen og hente inn etterslepet tilknyttet energieffektivisering.

- Den lave etterspørselen i byggenæringen er en gyllen anledning til å satse massivt på energieffektivisering av norske bygg, fordi kapasiteten det krever nå er tilgjengelig. Det vil samtidig bidra til å oppfylle Norges klimaforpliktelser, sier Apeland.

Hele 1. tertialrapport for byggevarebransjen ligger som vedlegg.

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Virke Bernt G. Apeland
Administrerende direktør i Virke Bernt G. Apeland
Last ned bilde

Dokumenter

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer. 

Følg pressemeldinger fra Virke

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Virke på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Virke

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom