Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen - april 2023

Del
I april ble det iverksatt 501 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 272 iverksettelser elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 133. Det var 3045 innsatte i norske fengsler den 3. mai.
Elektronisk kontroll - fotlenke
Elektronisk kontroll - fotlenke

Straffegjennomføring i fengsel

3. mai var belegget i fengsel på 82 prosent med totalt 3045 innsatte.

- Av de 3045 innsatte satt 692 (23 prosent) i varetekt
- 829 (27 prosent) var utenlandske statsborgere
- Kvinnelige innsatte: 192 (6,3 prosent)
- Antall forvaringsdømte i fengsel: 148 menn, 10 kvinner
- 7 innsatte under 18 år. 6 sitter i varetekt og 1 på dom. Fire av de innsatte sitter ved  ungdomsenheter
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i april 2023 var 83,8 prosent
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år var 84,4 prosent

Soningskø
5. mai var soningskøen på 146 ubetingede dommer.
Av disse avventer 10 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned var soningskøen på 136 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for april 2023 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Soningsoverføring
I april ble det gjennomført 2 soningsoverføringer. Hittil i år er det totalt soningsoverført 5 innsatte, 2 færre enn på samme tid i fjor.


Straffegjennomføring i samfunnet

I april 2023 ble det iverksatt 501 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er 13 prosent færre enn i april 2022, da 577 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 272 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 133.

Tallene viser en nedgang for de fleste straffegjennomføringer i samfunnet sammenlignet med april 2022. Bøtetjeneste hadde 1 iverksatt gjennomføring i april 2023, en nedgang fra 39 iverksatte gjennomføringer i april 2022.

Straffegjennomføring i institusjon (§ 12) viser en nedgang på 53 prosent, mens program mot ruspåvirket kjøring synker med 36 prosent. Samfunnsstraff synker med 8 prosent, prøveløslatelse med møteplikt synker med 4 prosent, og elektronisk kontroll synker med 3 prosent.

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) viser en økning på 30 prosent sammenlignet med april 2022.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet var i april 2023 på 16 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform

Iverksatte saker

Aktive saker

apr.23

apr.23

Andel kvinner

Elektronisk kontroll

272

280

15 %

389

Samfunnsstraff

133

145

20 %

999

Prøveløslatelse med møteplikt

49

51

6 %

296

Program mot ruspåvirket kjøring

21

33

14 %

362

Straffegjennomføring i institusjon (§ 12)

9

19

22 %

123

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

13

10

8 %

321

Bøtetjeneste

1

39

0 %

21

Hjemmesoning (§ 16)

3

0

0 %

9

Totalt

501

577

16 %

2520

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker april 2023 og april 2022. Hele tall og prosent.

Lovbrudd
Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i april 2023 er 42 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomisk kriminalitet med 16 prosent og vold med 12 prosent.

Fordelingen framkommer av tabell 2.

Lovbruddskategori

Andel

Trafikklovbrudd

41,9 %

Økonomi

16,1 %

Vold

11,8 %

Narkotika/rus

11,2 %

Lov og orden

9,6 %

Vinningskriminalitet

4,5 %

Annet

2,8 %

Seksuallovbrudd

2,2 %

Tabell 2. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet fordelt på lovbruddskategori. April 2023. Prosent.

Nøkkelord

Kontakter

media@kriminalomsorg.no

Bilder

Elektronisk kontroll - fotlenke
Elektronisk kontroll - fotlenke
Last ned bilde

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom