Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Flommen er på retur i Troms og Finnmark, og flomtoppen er nådd flere steder på Østlandet

Del
For flere steder i landet ser flommen ut til å være over for denne gang. Dette betyr likevel ikke at flommen ikke kan ta seg opp igjen senere da det fortsatt er mye snø igjen i fjellet. For noen steder på Østlandet, slik som i Otta, Gudbrandsdalslågen og Mjøsa, vil ikke smelteflommen komme før etter pinse.

Troms og Finnmark

I Troms og Finnmark er vannføringen minkende i de fleste elver. Kjøligere vær og en relativt tørr værtype gjør at det foreløpig ikke ventes ytterligere økning i vannføringen i Altavassdraget.

- Det kom litt mindre regn enn fryktet, og kjøligere vær fører til at flommen avtar. Det ventes lite nedbør og mye kaldere temperatur fremover. Flommen vil derfor stort sett være over i løpet av onsdag, sier Tuomo Saloranta, hydrolog i NVE.

Mye gjenværende snø i fjellet

Det er fortsatt mye snø i fjellet i Troms og Finnmark, og en ny runde med høye temperaturer i Nord-Norge de kommende ukene vil kunne føre til sterk snøsmelting og ny flom i deler av regionen.

Mer informasjon om situasjonen i Troms og Finnmark finner du her: Flommen er på retur i Troms og Finnmark | Varsom.no

Sør-Norge

I Trysilelva og øvre deler av Glomma avtar flommen, mens vannføringen i nedre del av Glomma og i Øyeren vil fortsette å øke sakte.

- Det ser ut som flomtoppen i øvre del av Glomma og i Trysilvassdraget er nådd, og at vårflommen nå er over i den delen av landet, sier Anne Fleig, flomvakt i NVE. Vannstanden i Øyeren, og vannføringen i nedre del av Glomma vil fortsatt øke sakte de nærmeste dagene, tilføyer Fleig.

I Drammensvassdraget har flommen nådd oransje nivå både i Krøderen og Sperillen onsdag. Vannføringen nedstrøms disse to innsjøene er stigende.

- Flommen i Krøderen og Sperillen ventes å kulminere før helgen og vil deretter avta raskt igjen. Sperillen vil nå en topp rundt torsdag og ventes å avta igjen i løpet av helgen. Slik situasjonen er nå, med lite regn og kjøligere vær i fjellet de nærmeste dagene, venter vi ingen alvorlig skadeflom i Drammenselva, tilføyer Fleig.

Fortsatt mye snø i fjellet

Også i Sør-Norge er det fremdeles mye snø i fjellet. I høyfjellet i Sør-Norge er ikke snøsmeltingen kommet ordentlig i gang enda, slik at for eksempel i Otta og Gudbrandsdalslågen vil smelteflommen komme etter pinse. Mjøsa vil heller ikke nå flomnivå før etter pinse.

Mer informasjon om situasjonen i Sør-Norge finner du her: Flommen på Østlandet: toppen nås uten alvorlige skader | Varsom.no


Oppdatert informasjon om vårflommen finner du her:

Vårflommen 2023 | Varsom.no

*****************************

Følg med på oppdaterte flomvarsler på varsom.no
Motta varsler på SMS og e-post (gratis).

Varsom er en tjeneste levert av Norges vassdrags- og energidirektorat, i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt. Målet er å hindre tap av liv og verdier knyttet til flom, snø-, jord- og fjellskred og isforhold i Norge.

Kontakter

For spørsmål mellom kl. 08:00-21:00 (alle dager), ta kontakt med flomvarslingen på 40 43 60 00 (ikke SMS).


For spørsmål utenom vakttiden, ta kontakt med NVEs pressetelefon: 48 99 76 67

Bilder

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom