Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Flom på oransje nivå i deler av Troms og Finnmark

Del
NVE oppjustert i går flomvarselet for Altavassdraget nedenfor Altadammen til oransje nivå. Varselet er i dag utvidet og omfatter også området mellom Tromsø og Porsanger. Dette er en sjelden situasjon som kan føre til alvorlige skader.
Foto: varsom.no.
Foto: varsom.no.

Det oransje flomvarselet for Altavassdraget er utvidet, og inkluderer nå også området mellom Tromsø og Porsanger. Fra før gjaldt varselet for Altaelva nedenfor Altadammen i Vest-Finnmark og sidevassdrag som Tverrelva, Eibyelva og Sarvvesjohka samt Lakselva i Kviby.

Kan føre til alvorlige skader

– Oransje nivå er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden og kan medføre alvorlige skader. NVE følger situasjonen tett i samarbeid med Statkraft som regulerer hovedvassdraget, sier Anne Fleig, vakthavende hydrolog i NVE.

– Det frarådes nå å oppholde seg nær elver og bekker med flom. Har man ennå ikke gjort det, er det viktig å sikre og flytte verdier langs utsatte vassdrag, sier Fleig.

Flomvarsel på gult nivå i store deler av Troms og Finnmark

NVE har også sendt ut flomvarsel på gult nivå for store deler av Troms og Finnmark, inkludert Finnmarksvidda. Det ventes at flommen vil øke i de fleste elver som følge av vedvarende og økende snøsmelting, samt noe regn tirsdag.

–  Fortsatt stor snøsmelting og noe regn tirsdag vil føre til at flommen vil holde seg høy de nærmeste dagene. På grunn av døgnvariasjoner i smelting og forsinkelser i vassdragene er flommen ventet å være lavest midt på dagen og høyest mot kvelden og natten, sier Fleig.

Det er fortsatt mye snø igjen blant annet i nord- og vestdelen av Finnmarksvidda, og flomfaren vil fortsette i de elvene hvor snøsmeltingen renner ut.

Også fare for jord- og flomskred

Som følge av stigende temperatur og økende snøsmelting og regn er det økende fare for jord- og flomskred på gult nivå i deler av Troms og Finnmark.

– Jorda er stedvis allerede mettet av vann, som følge av vedvarende snøsmelting i store deler av Troms og Finnmark. I tillegg kan flom føre til utgraving av masser i foten av skråninger, sier Guro Skogen Grøndalen fra Statens vegvesen og jordskredvakt i NVE.

–  Etter en større flomhendelse vil det, fram til vannstanden igjen er normal, være fare for lokale utglidinger langs vassdrag i flomområdene, sier Grøndalen.

Les mer på Vårflommen 2023 | Varsom.no

Bilder

Foto: varsom.no.
Foto: varsom.no.
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom