Norsk Romsenter

Internasjonal rom- og klimakonferanse i Oslo

Del

Politikere og eksperter fra hele verden samles i Oslo 23.-25. mai for å utforske romteknologiens rolle i kampen mot klimaendringene.

Jordobservasjonssatellitten Sentinel-2 overvåker blant annet vegetasjon, vann og andre naturressurser.
Jordobservasjonssatellitten Sentinel-2 overvåker blant annet vegetasjon, vann og andre naturressurser. ESA/ATG Medialab Kan brukes gratis av pressen, men må krediteres.

Hvordan kan satellitter støtte handlingsplanene til lokale myndigheter? Hvordan hjelper Norge til med å redusere avskoging i tropene? Hvordan forbereder øystaten Tuvalu seg på at havet kan sluke landet?

Mer enn 500 deltakere fra 43 land kommer til Global Space Conference on Climate Change (GLOC 2023) for å diskutere disse og mange lignende spørsmål. Konferansen arrangeres av International Astronautical Federation (IAF) sammen med Norsk Romsenter, og åpnes av klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Verdensrommet spiller en vesentlig rolle i kampen mot klimaendringene. 60 prosent av de essensielle klimavariablene overvåkes av satellitter. Det er faktorer som brukes til å forstå klimaendringene, hvordan de vil utvikle seg i fremtiden, og hva som kan gjøres med dem.

- ­ GLOC 2023 har som mål å samle beslutningstakere fra ulike nasjoner og representanter fra romorganisasjoner, forskning og industri. Vi ønsker en dialog om hvordan de mange innovative teknologiske løsningene og tjenestene i romsektoren kan utnyttes i klimaspørsmål, sier Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter.  

Medier kan registrere seg her: https://gloc-2023.iaf-registration.org/

Konferansen ønsker å nå utover romindustrien, til dem som jobber med klimaendringer hver dag, fordi romindustrien har mye mer å bidra med til klimaspørsmål og tiltak enn det den blir brukt til nå.

- Vi ønsker virkelig at dette skal være en annerledes konferanse der vi diskuterer løsninger og politikk i forbindelse med klimaendringer. Spesielt hvordan romsektoren kan bidra, og hvordan mulighetene best kan kommuniseres til beslutningstakere og allmennheten over hele verden, sier Hauglie-Hanssen.

Ulike lands behov

Brukerorientering står spesielt i fokus på den første dagen av konferansen.

Det er viktig å forstå hvilke behov de ulike landene som er spesielt rammet av klimaendringer har, og hvilke forutsetninger de har for å kunne ta romteknologi og relaterte tjenester i bruk.

Den første dagen av konferansen handler derfor mye om de store og overordnete spørsmålene som vi kanskje ikke alltid har løsninger på, men som gir oss rammer for å diskutere andre og mer konkrete og tekniske temaer senere på konferansen.

Overleveres til neste klimatoppmøte

Siden formålet med GLOC 2023 er å nå utover romsektoren, har konferansen også en ambisjon om å resultere i noe konkret og handlingsorientert som kan overleveres til COP28, FNs neste store klimatoppmøte i Dubai i vinter.

- Vårt videre mål er at diskusjonene og løsningene som finner sted under GLOC 2023 skal legges frem på FN-konferansen COP28 i Dubai i november senere i år, sier Hauglie-Hanssen.

I den første plenumsdebatten tirsdag møter klima- og miljøminister Espen Barth Eide blant andre Sarah Al Amiri som er minister for utdanning og avansert teknologi i De forente arabiske emirater og Josef Aschbacher, generaldirektør for den europeiske romorganisasjonen ESA, samt stabssjefen i NASA, Susie Perez Quinn.

De skal snakke om hva vi vet om klimaendringene i dag, hva vi gjør og hva vi ikke gjør. Paneldeltakerne vil presentere harde fakta og hvilke konsekvenser dette har for verden. Dette knyttes opp til romvirksomhet.

Målet med den påfølgende plenumssesjonen er å kartlegge hindrene for at romteknologi blir utnyttet fullt i møtet med klimaendringene, både i industrialiserte land og i utviklingsland. I panelet sitter blant andre fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran, Julian Fox fra FN og Ezinne Uzo-Okoro, som jobber med rompolitikk i Det hvite hus.

Tirsdagens tredje plenumssesjon vil ta for seg handling. Hva må gjøres for å møte klimakrisen og hvordan kan rommet være et verktøy for å lykkes? I panelet finner vi blant andre Norsk Romsenters administrerende direktør Christian Hauglie-Hanssen, leder for FNs satellittsenter UNOSAT Einar Bjøro og styreleder for Tysklands romorganisasjon DLR, Anke Kaysser-Pyzalla.

Konferansen blir arrangert ved Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, 0166 Oslo.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter.
Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter.
Last ned bilde
Jordobservasjonssatellitten Sentinel-1A.
Jordobservasjonssatellitten Sentinel-1A.
Last ned bilde

Lenker

Norsk Romsenter

Norsk Romsenter er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet og ble opprettet i 1987 da Norge ble med i ESA (European Space Agency).

Vår oppgave er å fremme og ivareta Norges interesser i den europeiske romorganisasjonen ESA, i EUs satellittnavigasjons-programmer EGNOS og Galileo, i EUs jordobservasjonsprogram Copernicus, samt gjennom flere bilaterale avtaler.

I tillegg forvalter NRS nasjonale følgemidler, støtter norske industriaktører og utarbeider strategier for romvirksomhet i Norge.