Stortinget har behandlet grunnlovsforslag

Del

I dag har Stortinget behandlet seks grunnlovsforslag.  Fem av forslagene ble ikke vedtatt og medførte derfor ikke endringer i Grunnloven. Ett av forslagene ble vedtatt - endring i §108 - ble vedtatt. Det skjedde etter votering ved navneopprop.

Hans Andreas Limi (FrP) fra Akershus (midt i bildet) ble trukket ut til å være den første som voterte ved navnopprop. Tuva Moflag (A) (i rødt t.v. for Limi) var siste representant til å votere. Samtlige 169 representanter var til stede. med 147 mot 22 stemmer vedtok de at rettighetene til det samiske folket er gitt dem som urfolk. Foto: Gunnar Syverud/Stortinget
Hans Andreas Limi (FrP) fra Akershus (midt i bildet) ble trukket ut til å være den første som voterte ved navnopprop. Tuva Moflag (A) (i rødt t.v. for Limi) var siste representant til å votere. Samtlige 169 representanter var til stede. med 147 mot 22 stemmer vedtok de at rettighetene til det samiske folket er gitt dem som urfolk. Foto: Gunnar Syverud/Stortinget

Til sammen seks ulike grunnlovsforslag ble behandlet av Stortinget i dag. Fem av disse forslagene fikk ikke tilstrekkelig flertall til å bli vedtatt. Men sak 6 var et forslag om å endre § 108.

Med 147 mot 22 stemmer vedtok Stortinget i dag å endre §108 i Grunnloven til å lyde:

«Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at det samiske folk, som urfolk, kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.»

I innstillingen fra flertallet i kontroll- og konstitusjonskomitéen understrekes det at denne endringen som ble vedtatt i dag, ikke vil endre det rettslige innholdet i paragrafen. Endringen ligger i de to ordene «som urfolk».

Dette grunnlovsforslaget ble vedtatt ved navneopprop. Det vil si at samtlige 169 representanter måtte svare presidenten et «ja» eller et «nei» på om de støttet forslaget.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt(Vennligst ring, ikke send sms.)

Pressevakt for presidentskap, direktør og øvrig administrativ ledelse er bemannet på telefon kl. 07.30–20.00 på hverdager og lørdag og søndag kl. 11.00–20.00. E-post leses hverdager 07.30–16.30.

Tel:+47 920 10 681presse@stortinget.no

Følg pressemeldinger fra Stortinget

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Stortinget på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Stortinget

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom