Justervesenet

Mat på agendaen – verdens metrologidag 2023

Del
20.mai er verdens metrologidag, en årlig markering på samme dato som meterkonvensjonen ble signert i 1875. Konvensjonen ble signert av 17 nasjoner, og satte rammene for et globalt samarbeid om måling innen både forskning, industri og handel. Norge og Justervesenet har vært med siden konvensjonens start.

Dette samarbeidet er fortsatt like aktuelt og viktig i dag, ettersom globaliseringen betinger en felles forståelse av målenheter, til blant annet produksjon, infrastruktur og kjøp og salg.

Årets tema

Over 80 land feirer eller markerer dagen for å anerkjenne viktigheten av måling i vårt daglige liv. Hvert år har et unikt tema, og i 2023 er temaet: Målinger som støtter det globale matsystemet. Temaet ble valgt av BIPM (det internasjonale byrået for mål og vekt) og OIML (den internasjonale organisasjonen for legal metrologi) på grunn av økende klimautfordringer og utfordringer med distribusjon av mat til en verdenspopulasjon på over 8 milliarder mennesker.

Bakgrunn for årets tema

Å gi tilgang til trygg og rimelig mat er fortsatt en av de største utfordringene over hele verden. Dette er målet for både offentlig administrasjon, bønder og matprodusenter på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå.

For å handle internasjonalt og få tilgang til markeder, må produsentene kunne vise at de oppfyller matstandarder. I tillegg må det offentlige sørge for sikker og rettferdig handel, spesielt med pålitelige målinger av matproduktene.

Metrologi som støtter matproduksjon

Målingene spenner fra de store volumene av korn og hvete som handles internasjonalt ned til raske vektmålinger ved ferdigpakking av matvarer. Effektiv lagring og pakking av mat avhenger av nøyaktig måling av temperaturen og fuktigheten i lagringsmiljøet, og matens kvalitet bestemmes ved å måle dens kjemiske sammensetning.

Det krever målinger for å bekrefte opprinnelse eller korrekt innholdsdeklarasjon av varer med høy verdi, som honning eller vin. Matsikkerheten ivaretas ved nøyaktige målinger for å oppdage kjemisk forurensning som plantevernmiddelrester og tungmetaller eller biologisk forurensning som mykotoksiner.

«Vårt fokus for Verdens metrologidag i 2023 er på de mange måleutfordringene som må løses for å få det globale matsystemet til å fungere,» sier direktørene for BIPM og OIML i sin melding på metrologidagens offisielle nettside.

Lær mer om verdens metrologidag på den offisielle nettsiden

Kontakter

Bilder

Om Justervesenet

Justervesenet
Justervesenet
Fetveien 99
2007 KJELLER

64 84 84 84http://www.justervesenet.no

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit.

Følg pressemeldinger fra Justervesenet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Justervesenet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Justervesenet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye