Norges Lastebileier-Forbund

– Endelig mer penger til vegvedlikehold

Del
– Det er gledelig og på tide at det endelig satses mer på vegvedlikehold i dette landet. Samtidig settes det ikke av noen midler til flere døgnhvileplasser eller andre formål som sikrer anstendige arbeidsforhold langs norske veier, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo.
SATSES: I revidert nasjonalbudsjett skal er det økte bevilgninger for å  ta vare på de veiene vi allerede har. Foto: Jan Egil Sandstad/NLF Arkiv
SATSES: I revidert nasjonalbudsjett skal er det økte bevilgninger for å ta vare på de veiene vi allerede har. Foto: Jan Egil Sandstad/NLF Arkiv

Torsdag klokken 10:45 ble revidert nasjonalbudsjett lagt frem, og her planlegges det for et løft for vedlikehold av riksveiene.

Bevilgningen foreslås økt med 1,2 milliarder kroner. Dette kommer på toppen av de 9,4 milliardene som allerede ligger inne i nasjonalbudsjettet for 2023, og blir en styrking på én milliard kroner.  

Videre foreslås det en økning på 190 millioner kroner som følge av den ekstraordinære lønns- og prisjusteringen av budsjettet samt en økning på 1,8 millioner kroner til utgifter som følge av den midlertidig økte arbeidsgiveravgiften på inntekt over 750 000 kroner. 

Viktige prioriteringer 

I en tid hvor det skal spares på det meste innen samferdsel, har administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo, tidligere uttalt at det i en hardt presset økonomisk situasjon er viktig å rette søkelyset mot vegvedlikehold fremfor store gigantprosjekter. Spesielt når så mange viktige vegprosjekter har blitt satt sparebluss den siste tiden.   

– Det er derfor svært positive signaler fra regjeringen at de vil bevilge 1,2 milliarder kroner til mer drift og vedlikehold av riksveiene, sier Mo. 

200 prosjekter over hele landet 

Statens vegvesen vil prioritere vedlikeholdstiltak som skal kunne startes opp i 2023. Det meldes om at pengene skal gå til blant annet dekklegging, bergsikring, drenering, vedlikehold av bru og tunnel, rekkverk, vegutstyr, elektro- og trafikksikringstiltak.  

Statens vegvesen melder om at de 15. mai, vil legge frem en liste med 200 prosjekter i hele landet som skal bidra til å stanse forfallet og gi bedre trafikksikkerhet og framkommelighet på riksveiene. 

Skuffende 

Mer skuffende er det at det ikke er satt av midler til å få etablert flere og gode døgnhvileplasser. NLF har en rekke ganger påpekt at målet om å få etablert 80 døgnhvileplasser innen 2023 ikke er nådd, men endte på kun 55. 

NLF kan heller ikke denne gangen unngå å kommentere dette, sett i lys av hvilke andre prosjekter som prioriteres.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett opplyses det nemlig om at Kystverket har utarbeidet en oppdatert kostnads- og usikkerhetsanalyse som estimerer at forventet kostnad for å bygge skipstunnel ved Stad har økt fra 3,5 milliarder kroner 5,7 milliarder kroner. Det betyr at kostnadsrammen har økt fra 4 til 7,1 milliarder kroner. 

Signalene er at prosjektet utsettes mensregjeringen frem mot statsbudsjettet for 2024 ønsker at Kystverket vurderer om prosjektet kan gjennomføres til lavere kostnad.  

– Når vi ser hvordan kostnadsrammene på skipstunnel sprenges burde dette prosjektet skrinlegges. Pengene som ble lagt på bordet for skipstunnel, bør heller brukes på døgnhvileplasser, og andre formål som sikrer anstendige arbeidsforhold langs norske veier, avslutter NLF-direktør, Geir A. Mo. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

SATSES: I revidert nasjonalbudsjett skal er det økte bevilgninger for å  ta vare på de veiene vi allerede har. Foto: Jan Egil Sandstad/NLF Arkiv
SATSES: I revidert nasjonalbudsjett skal er det økte bevilgninger for å ta vare på de veiene vi allerede har. Foto: Jan Egil Sandstad/NLF Arkiv
Last ned bilde

Om Norges Lastebileier-Forbund

Norges Lastebileier-Forbund
Norges Lastebileier-Forbund
St. Olavsgt. 25
0166 Oslo

Følg pressemeldinger fra Norges Lastebileier-Forbund

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Lastebileier-Forbund på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Lastebileier-Forbund

Transportnæringen aksjonerer - bli med i lastebil og dekk saken28.8.2023 11:48:42 CEST | Presseinvitasjon

Oslofjordforbindelsen er den viktigste ruta som binder øst og vest sammen og strekker seg fra Oslofjordtunnelen og videre til E134 Dagslett - E18 (Spikkestad til Lier i Asker kommune). Det er ikke så ofte transportnæringen bruker utestemmen, men nå er det på tide! Sammen med lokale næringsforeninger og Haukelivegen AS,arrangerer NLF 29. august om ettermiddagen en politisk markering med lastebilkonvoier.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye