Bane NOR Eiendom

Signerer kontrakt på 400 millioner kroner

Del
Backe Romerike skal bygge nye kontorer til Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Bane NOR Eiendom. I dag ble kontrakten undertegnet.
God stemning på kontraktsignering. Fra venstre: Jens Olav Kjærstad(Prosjektleder Backe Romerike), Torgeir Grønsberg (Adm.dir. Backe Romerike), Odd Arne Lian (Prosjektleder BNE), Sara Louise Kvitberg (Assisterende prosjektleder BNE). Foto: Bane NOR Eiendom
God stemning på kontraktsignering. Fra venstre: Jens Olav Kjærstad(Prosjektleder Backe Romerike), Torgeir Grønsberg (Adm.dir. Backe Romerike), Odd Arne Lian (Prosjektleder BNE), Sara Louise Kvitberg (Assisterende prosjektleder BNE). Foto: Bane NOR Eiendom

Statistisk sentralbyrå signerte nylig leieavtale med Bane NOR Eiendom og skal flytte inn i et nytt kontorbygg rett ved Kongsvinger stasjon sommeren 2025. Det er allerede kommet spørsmål om å få flytte inn i de to siste etasjene. Med seg på laget har Bane NOR Eiendom nå fått med seg entreprenøren Backe Romerike som vil stå for videre detaljprosjektering og oppføring av bygget. Det er prosjektsjef i Bane NOR Eiendom, Odd Arne Lian, glad for:

«Vi fikk flere gode tilbud, men Backe Romerike har fått kontrakten fordi deres tilbud til syvende og sist var best. De har med seg et fremoverlent prosjekt-team som har forstått oppgaven og som vil ivareta vår høye krav til blant annet prosjektgjennomføring, miljø, seriøsitet og faglig dyktighet. Backe Romerike har erfaring med prosjekter av tilsvarende størrelse og kompleksitet og vi er trygge på at de kommer til å ivareta våre- og leietakernes interesser på en god måte. Når Backe Romerike er ferdige å bygge for oss vil enda flere lett kunne reise med tog til og fra jobb.»

Det nye kontorbygget skal inneholde:

  • Parkeringskjeller
  • 7 etasjer hvor det i hovedsak vil være kontorarbeidsplasser
  • På bakkeplan blir det torg, gatetun, butikker og restaurant
  • Miljøsertifisering BREEAM-NOR v6.0 –klassifisering: excellent
  • Utomhusarbeider inkludert takterrasse, sykkelparkeringer og beplantning

Prosjektet vil ha et bruttoareal på ca 11 000m2 og kontraktsummen er på i underkant av 400 millioner inkl mva. Forberedende arbeider vil starte nærmest umiddelbart etter kontraktsignering og man forventer å sette spaden i jorden på hovedprosjektet etter sommeren. Kontorbygget er først trinn i en større utbygging som skal gjøre området rundt Kongsvinger stasjon til et mer attraktivt knutepunkt. Det vil i fremtiden komme flere boliger, arbeidsplasser og butikker.

I Backe Romerike, som til daglig har hovedkontor på Kløfta i Ullensaker, er man naturligvis veldig fornøyd med å sikre et samarbeid med Bane NOR Eiendom som har mange av de samme ambisjonene og verdiene som Backe. I prosjektet vil Backe Romerike ha med seg sin egen BREEAM-AP, Simen Holter, som samtidig vil være prosjektleder med ansvar for drift.

«Vi er superfornøyd med å kunne nyttiggjøre vår kompetanse på miljø og bærekraft sammen med en profesjonell byggherre som Bane NOR Eiendom. Det er i planleggingen lagt ned et solid arbeid i å planlegge for et bygg med lav miljøpåvirkning og vi skal sørge å videreføre dette i prosjektet. I tillegg til minstekravene som er satt ønsker vi samtidig å løfte ambisjonsnivået enda høyere og vi vil sette strenge interne krav til prosjektet på blant annet minimering av materialbruk og høy sortering- gjenvinningsgrad på avfall. Men det kanskje viktigste arbeidet vi gjør i prosjektet er å følge 0-feilsstrategien til Backe om å bygge riktig første gang, det gir ikke bare en fornøyd byggherre og leietaker - det gir også en betydelig miljøeffekt! » sier Holter.

Nøkkelord

Bilder

God stemning på kontraktsignering. Fra venstre: Jens Olav Kjærstad(Prosjektleder Backe Romerike), Torgeir Grønsberg (Adm.dir. Backe Romerike), Odd Arne Lian (Prosjektleder BNE), Sara Louise Kvitberg (Assisterende prosjektleder BNE). Foto: Bane NOR Eiendom
God stemning på kontraktsignering. Fra venstre: Jens Olav Kjærstad(Prosjektleder Backe Romerike), Torgeir Grønsberg (Adm.dir. Backe Romerike), Odd Arne Lian (Prosjektleder BNE), Sara Louise Kvitberg (Assisterende prosjektleder BNE). Foto: Bane NOR Eiendom
Last ned bilde

Lenker

Om Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom
Bane NOR Eiendom
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

22 45 50 00https://banenoreiendom.no

Norges ledende knutepunktutvikler

Bane NOR Eiendom AS eier, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom i Norge. Porteføljen har en anslått brutto verdi på 23,6 milliarder kroner og omfatter stasjoner, jernbanetilknyttede service- og driftsbygg, næringsbygg, boliger og tomter. De fleste eiendommene er sentralt plassert ved kollektivknutepunkter og langs jernbanen.

Vi utvikler moderne og miljøvennlige boliger og næringsbygg og bidrar aktivt til by- og stedsutviklingen i Norge. På stasjonene tilbyr vi gode fasiliteter til de reisende, legger til rette for hyggelige serveringssteder og fine butikker og tilbyr bil- og sykkelparkering. Til togoperatørene tilbyr selskapet funksjonelle og moderne verksteder, terminaler og driftsbygg.

Våre 150 ansatte håndterer en portefølje på 926 bygg og ca. 3.000 leiekontrakter, og over 200 pågående eiendomsutviklingsprosjekter. De årlige investeringene utgjør ca. 1,3 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom AS er en del av Bane NOR-konsernet og har som samfunnsoppdrag å utvikle attraktive knutepunkt som får flere til å velge toget..