Enova

Tre Enovastøttede skip vil redusere utslipp med 90%

Del

Skarv Shipping Solutions AS får 130 millioner kroner i støtte av Enova til anskaffelse av tre lasteskip som skal gå utslippsfritt langs norskekysten. Fartøyene vil potensielt ha en utslippsreduksjon 90 prosent sammenlignet med tilsvarende tradisjonelle skip. Det skal selskapet oppnå gjennom bruk av teknologi som batterier, ammoniakkmotor, rotorseil og energibesparende skrogdesign.

Slik kan ett av skipene til Skarv Shipping Solutions kunne se ut. Fartøyene vil potensielt ha en utslippsreduksjon 90 prosent sammenlignet med tilsvarende tradisjonelle skip. Ill. NORDWEST3D
Slik kan ett av skipene til Skarv Shipping Solutions kunne se ut. Fartøyene vil potensielt ha en utslippsreduksjon 90 prosent sammenlignet med tilsvarende tradisjonelle skip. Ill. NORDWEST3D LMG Marine | NORDWEST3D

-Enova støtter de som går foran. Skarv Shipping Solutions har utviklet et spennende og innovativt prosjekt som kan bety mye for utviklingen av nærskipsfarten vår, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova. 

Blant verdens første 4-takts ammoniakkmotor 

Fartøyene, med en lastekapasitet på 4000 tonn hver, skal benyttes i nærskipsfart langs norskekysten, fra Nord-Norge og sørover til Oslofjorden. Fremdriften vil basere seg på en 4-taktsmotor som bruker ammoniakk som drivstoff. Motoren, som leveres av Wärtsilä, blir blant verdens første 4-takts ammoniakkmotorer. For skipene vurderes det ulik teknologi, blant annet rotorseil, som sammen med det hybridelektriske systemet og et nytt skrogdesign, reduserer energibruken drastisk. Skipene vil også ha elektrisk utstyr for lasthåndtering. 

 -Vi har brukt betydelige ressurser på å lage et frakt- og logistikkonsept som vi har sterk tro på kan bringes ut på markedet og sikre høy sikkerhet, effektivitet og pålitelighet. Vi har hatt dialog med våre kunder gjennom hele prosessen. Nå, med Enovas beslutning, er vi ivrige etter å komme videre og nå våre neste mål: å fremforhandle endelige kontrakter og sette i gang kontrahering og bygging av skip, sier Jan Øivind Svardal, daglig leder i Skarv Shipping Solutions. 

Ammoniakk et viktig alternativ 

Sentralt i prosjektet står ammoniakkmotoren. Wärtsilä har tidligere testet ut motorteknologien ved Sustainable Energy Catapult Centre på Stord, og tar sikte på å levere den mot slutten av 2024. Ammoniakk regnes, sammen med hydrogen, for å være et viktig alternativ i de tilfeller hvor batterier ikke kan sikre god nok rekkevidde.   

-Skarv Shipping Solutions ambisjon er å utvikle nullutslippsfartøy som et ledd i vårt arbeid med å etablere av bærekraftige maritime løsninger for hele skipsfarten. ENOVAs betydelige finansiering vil ha stor påvirkning på vårt arbeid for å nå ambisjonene om et reelt grønt skifte innen skipsfarten, særlig nærskipsfarten. Vi er veldig takknemlige. Dette vil fremskynde prosessen vi har detaljert i vårt veikart for nullutslipp , sier Jan Petter Slethaug, styreleder Skarv Shipping Solutions. 

-Ammoniakk har en potensiell viktig rolle å spille i lavutslippssamfunnet og dette prosjektet kan få stor betydning for utslippsfrie fremdriftsalternativer. Dersom Skarv Shipping Solutions og Wärtsilä lykkes med prosjektet og teknologien viser seg å være konkurransedyktig, kan det bane veg for ammoniakk som energibærer, sier Nakstad.   

Interesse om alternative energibærere 

Enova opplever stor interesse fra markedet om alternative energibærere. Dette gjelder særlig ammoniakk, men også hydrogen. Ikke minst gir dette seg utslag i mange søknader på teknologiprogrammet for de to første søknadsfristene. 

-Det neste store steget i omstillingen av skipsfarten er overgangen til nullutslippsdrivstoff. Dette banebrytende prosjektet vil gå foran og vise vei for hvordan nærskipsfarten kan ta i bruk et vidt spekter av nullutslippsløsninger, inkludert bruk av grønn ammoniakk. Jeg gleder meg til å følge med på utviklingen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Skarv Shipping Solutions er et samarbeid mellom Peak Group og Grieg Edge, et datterselskap i Grieg Maritime Group. Målet med selskapet er å initiere og utvikle løsninger som kan fremme en utslippsfri kystskipsfart i Nord-Europa. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova SF
Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova SF
Last ned bilde
Jan Petter Slethaug, styreformann i Skarv Shipping Solutions AS
Jan Petter Slethaug, styreformann i Skarv Shipping Solutions AS
Last ned bilde
Jan Øivind Svardal, daglig leder i Skarv Shipping Solutions AS
Jan Øivind Svardal, daglig leder i Skarv Shipping Solutions AS
Last ned bilde

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 85 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom