Norges Hytteforbund

Det er lovløse tilstander i kommune-Norge når det gjelder gebyrforskrifter

Del

Norges Hytteforbund kan dokumentere at mange kommuner vedtar ulovlige gebyrer gjennom en forskrift som skal ta utgangspunkt i selvkost. Justisdepartementet og Sivilombudet har bekreftet at bolig- og fritidsboligeiere ikke har klagerett på en kommunal forskrift. Undersøkelser som Norges Hytteforbund har gjennomført i alle norske kommuner i 2023,  viser at av hittil 170 mottatte svar har 17% av kommunene med stor sikkerhet begått ulovligheter.

Gebyrer (engangskostnad) og årlige avgifter som følger automatisk av en kommunal forskrift, kan ikke påklages. Vil det før eller siden presse seg frem en ny lovfortolkning? Eller bør loven endres? Eller bør det heller opprettes et uavhengig nasjonalt klageorgan for boligeiere og fritidsboligeiere slik Sivilombudet oppfordret til allerede i 2016? Foto: Erik Helli
Gebyrer (engangskostnad) og årlige avgifter som følger automatisk av en kommunal forskrift, kan ikke påklages. Vil det før eller siden presse seg frem en ny lovfortolkning? Eller bør loven endres? Eller bør det heller opprettes et uavhengig nasjonalt klageorgan for boligeiere og fritidsboligeiere slik Sivilombudet oppfordret til allerede i 2016? Foto: Erik Helli Foto: Erik Helli

Sivilombudet har uttalt at det er et «hull» i borgernes rettsikkerhet når det mangler effektive kontrollordninger i selvkostsaker, og etterlyser et uavhengig klageorgan for slike saker.

Sivilombudet har tidligere hatt store vanskeligheter med å pålegge Statsforvalteren å foreta lovlighetskontroll. Med den nye kommuneloven går det fra vondt til verre, og det har nå blitt en svært høy terskel for Sivilombudet å kritisere Statsforvalteren for å ikke starte lovlighetskontroll av eget tiltak.

Domstolene mangler bredden av relevant fagkompetanse

Domstolene er lite egnet til behandling av slike saker. Norges Hytteforbund erfarer at den viktigste årsaken er den økonomiske kostnaden og tingstedenes varierende faglige kompetansebredde.

Norges Hytteforbund foreslår at det etableres en relevant klagenemnd som bør ha myndighet til å foreta lovlighetskontroll, og eventuelt også kunne omgjøre en kommunalt vedtatt gebyrforskrift. Klagenemnden vil kunne benytte Klagenemndsekretariatet i Bergen som et ressurseffektivt støtteorgan, særlig på det juridiske området.

Kommunenes selvråderett kan da ikke inkludere frihet til å bryte norsk lov og rett uten at det får konsekvenser? Hvorfor har Stortinget og Regjeringen i den nye kommuneloven, som medfører tilnærmet lovløse tilstander i kommune-Norge, tillatt en slik ytterligere innskrenkning i borgernes rettssikkerhet? Det kan virke som de ikke vil ta tak i problemet med ildtang.

I artikkelen har vi også sitert artikler og uttalelser fra relevante kilder innenfor forvaltningsjuss og kommuneregnskap som vi mener på forskjellige måter underbygger Norges Hytteforbunds krav om opprydding i ulovlighetene og etablering av et uavhengig klageorgan:

  • Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt
  • Sivilombudet
  • Jurist og rettshjelper Jan Bergan
  • Jurist Elin Sarai, førsteamanuensis ved NHH og førsteamanuensis II ved Universitetet i Bergen
  • Professor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo
  • Morten Thuve, leder for offentlig utredning og analyse i BDO globalt.

Det er mer å lese om dette emnet:

https://hytteforbund.no/det-er-lovlose-tilstander-i-kommune-norge-nar-det-gjelder-gebyrforskrifter-men-det-virker-som-stortinget-ikke-vil-eller-tor-ta-i-problemet-med-en-ildtang/

Nøkkelord

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Norges Hytteforbund

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Hytteforbund på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Hytteforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom