Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen i 2022 – Solid resultat i etterkant av pandemien

Del
Olav Thon Gruppen oppnådde et solid resultat også i 2022 til tross for kraftige renteøkninger og økt økonomisk usikkerhet. Resultat før skattekostnad ble på 4,3 milliarder kroner, en nedgang fra 7,8 milliarder i 2021, hvor verdiøkninger på eiendomsporteføljen sto for hele 3,1 milliarder av resultatet. Resultatet før verdiendringer og skatter ble 3,9 milliarder kroner, en økning på 15 % fra 2021.
Hotel Bristol i Oslo
Hotel Bristol i Oslo

Les hele Olav Thon Gruppens årsrapport for 2022 her.

De aller fleste virksomhetsområdene i Olav Thon Gruppen utviklet seg godt, og resultatveksten fra i fjor forklares i hovedsak av en stor resultatfremgang i Thon Hotels.

- Til tross for økte markedsrenter er vi godt fornøyd med at Olav Thon Gruppen nok en gang kan presentere et solid resultat, sier konserndirektør for økonomi og finans Arne B. Sperre.

Solid finansiell posisjon

I 2022 økte konsernets egenkapital til 68 milliarder kroner, og ved utgangen av 2022 var konsernets likviditetsreserver 10,4 milliarder kroner.

- Selv med høyere markedsrenter og økt makroøkonomisk usikkerhet er Olav Thon Gruppen solid posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover, uttaler Sperre.

Markedsverdien på eiendomsporteføljen og rentebærende gjeld

Ved utgangen av 2022 var markedsverdien på konsernets samlede eiendomsportefølje 118 milliarder kroner og rentebærende gjeld utgjorde 32,  milliarder kroner.

Skandinavias ledende kjøpesenteraktør

Olav Thon Gruppen har i dag 93 kjøpesentre i eie og forvaltning, og er Skandinavias ledende kjøpesenteraktør. Markedsposisjonen er solid både i det norske og svenske kjøpesentermarkedet, og i porteføljen inngår blant annet Norges 6 største kjøpesentre i 2022. Både i Norge og Sverige er Olav Thon Gruppen den største eieren av kjøpesentereiendom.

I 2022 var butikkomsetningen i konsernets egeneide kjøpesentre i Norge og Sverige rundt 76 milliarder kroner, med en samlet vekst fra 2021 på 14 % i Norge.

- Omsetningstallene er nå betydelig høyere enn før pandemiårene, og sammenliknet med 2019 er økningen på rundt 14 % sier Sperre. Dette viser med tydelighet at konsernets kjøpesentre etter pandemien fortsatt fremstår som populære og attraktive møteplasser for varehandel, servering og opplevelser, sier Sperre.

Thon Hotels

Ved utgangen av 2022 hadde Thon Hotels 13.400 rom fordelt på 89 hoteller i Norge og utlandet.

2022 var et godt år for hotellnæringen med betydelig økning i antall overnattinger fra 2021.

Thon Hotels oppnådde en stor økning både i gjennomsnittlig rompris og beleggsprosent, og hadde en betydelig resultatvekst i 2022.

Investeringer og eiendomsprosjekter

I 2022 ble det investert ca. 2,2 milliarder i virksomheten og flere store prosjekter ble ferdigstilt.

Blant annet ble to logistikkbygg på Gardermoen på totalt 46.000 kvadratmeter, og to boligeiendommer i  med rundt 150 leiligheter ferdigstilt.

Ved årsskiftet var de største pågående prosjektene i konsernet en utvidelse av Triaden og oppføring av Thon Hotel Snø med 300 rom ved SNØ helårsarena for ski på Lørenskog i osloområdet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Hotel Bristol i Oslo
Hotel Bristol i Oslo
Last ned bilde

Om Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen
Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A
0105 Oslo

+47 23 08 00 00http://www.olavthon.no

Konsernet Olav Thon Gruppen omfatter mange virksomheter, hvorav kjernevirksomhetene er eiendom og hotell. De mest kjente merkenavnene våre er Thon Eiendom og Thon Hotels.

I 2022 hadde konsernet ca. 2.700 årsverk. Les årsrapportene våre her.

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, som gir deler av overskuddet i Olav Thon Gruppen til samfunnsnyttige formål.

Link til våre presserom:
Olav Thon Gruppen
Thon Eiendom
Thon Hotels
Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Gruppen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Gruppen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppens kjøpesentre omsatte for 78 milliarder i 20235.1.2024 11:20:00 CET | Pressemelding

I 2023 var omsetningen i Olav Thon Gruppens kjøpesentre på 78 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 5,2 % fra 2022. Også julehandelen i 2023 var god med en vekst på 3,5 % i desember sammenlignet med samme periode i 2022. - I et år som vi vet har vært vanskelig for forbrukerne, er vi meget godt fornøyde med en samlet omsetningsøkning på over 5,2 % i Olav Thon Gruppens kjøpesentre i Norge. Vi kommer til å satse offensivt på å øke markedsandeler i 2024, men vi tror markedet kan bli tøffere i første halvår, og at forbruksveksten avtar noe, sier Thomas E. Rønning, direktør for kjøpesenter i Olav Thon Gruppen.

Olav Thon Gruppen kjøper Hotel Terminus i Stockholm - nyåpner som Thon-hotell i 20256.12.2023 08:00:00 CET | Pressemelding

Som et ledd i Thon Hotels’ strategi om å satse i Skandinavia har Olav Thon Gruppen gjennom det svenske datterselskapet Thon Sverige AB inngått en avtale om å kjøpe Hotel Terminus i Stockholm. - Det var først og fremst den sentrale beliggenheten like ved Stockholm sentralstasjon som gjorde at vi fattet interesse for denne svært attraktive hotelleiendommen, uttaler Arne B. Sperre, visekonsernsjef i Olav Thon Gruppen.

Olav Thon Gruppens resultat første halvår 20237.9.2023 08:00:00 CEST | Pressemelding

Olav Thon Gruppen hadde et resultat i første halvår på 94 millioner kroner, ned fra 5,3 milliarder kroner i samme periode i fjor. Den store endringen fra i fjor forklares av at verdinedgang på eiendomsporteføljen og finansielle instrumenter i første halvår var 1,7 milliarder kroner, mens det i samme periode i fjor var en verdiøkning på 3,4 milliarder kroner. Resultatet før skattekostnad, verdiendringer og valutaposter ble 2,2 milliarder kroner, en økning på 11 % fra samme periode i fjor.

Vi gratulerer Olav Thon med 100-årsdagen den 29. juni28.6.2023 20:00:00 CEST | Pressemelding

- Jeg har lært Olav Thon godt å kjenne gjennom mine 30 år i konsernet, spesielt i året som har gått, som konsernsjef. Han lever som han lærer, og jeg har dyp beundring for livsverket hans. Det Olav Thon har oppnådd gjennom sitt lange liv, er helt unikt. At Olav Thon nå runder 100, er enda et eksempel på hans imponerende langsiktighet i ett og alt, sier Kjetil Nilsen, konsernsjef i Olav Thon Gruppen.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye