Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  (HK-dir)

Millionpris til geobiologi ved Universitetet i Bergen

Del

– Jeg er veldig overrasket og glad, sier førsteamanuensis i geobiologi Bjarte Hannisdal. Et emne i geobiologi og Universitetet i Bergen er tildelt Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2023.

Vinnere av årets Utdanningskvalitetspris for høyere utdanning
Vinnere av årets Utdanningskvalitetspris for høyere utdanning: Isabela Pires Darcie (Institutt for pedagogikk), Dario Blumenschein (Institutt for geovitenskap). Sittende f.v.: Kristian Agasøster Haaga, Bjarte Hannisdal og Sven Le Moine Bauer (alle ved Institutt for geovitenskap). (Foto: Jin Sigve Mæland/UiB)

Universitetet i Bergen fikk prisen for sitt arbeid med studentaktiv læring og nytekning rundt vurdering av studentene. Prisen er på 1 million kroner.

– En veldig viktig pris

– Å få oppmerksomhet for at vi legger ekstra arbeid i utdanningen, er veldig viktig. Kanskje vil enda flere se at undervisning ikke bare er en plikt som tar tid bort fra forskning, men har stor faglig betydning for både fag og studenter, sier Bjarte Hannisdal. 

– Dessuten kan undervisning gi både oppmerksomhet og kred, legger han til. 

Inspirerer til å tenke nytt om undervisning

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe offentliggjorde årets prisvinner under Læringsfestivalen i Trondheim mandag 8. mai.

– Gratulerer så mye til Universitetet i Bergen med velfortjent pris. De imponerer med en kombinasjon av faglig nyskaping, pedagogisk utvikling og innovasjon, i et tett samarbeid mellom vitenskapelig ansatte, pedagoger og studenter, sa statsråden. 

– Jeg håper dette kan inspirere flere læringsmiljøer til å tenke nytt både rundt undervisning og vurdering av studentene, sa Ola Borten Moe. 

Til gode for studentene og samfunnet

Bacheloremnet i geobiologi imponerer med sin tilnærming og aktive studentmedvirkning, heter det i juryens begrunnelse.

Emnet har som mål å la studentene utforske hvordan biosfærens utvikling har ført til grunnleggende endringer i jordens overflatemiljø, geokjemiske kretsløp og klima. Gjennom nytekning rundt vurdering av studentene og nye læringsmetoder, knytter underviserne studentene tettere til hvordan det er å jobbe som forskere i et fag der mange svar ikke er gitt.

Rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen, er både stolt og glad.

– Denne prisen er en ny bekreftelse på at Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet er helt i front når det gjelder utvikling av undervisning og vurderingsformer – til gode for både studentene og samfunnet rundt oss, sier Hagen. 

Anerkjennelse og inspirasjon

– Jeg ser tildelingen av denne nasjonale prisen for utdanningskvalitet både som en stor anerkjennelse av det gode arbeidet som er gjort, og en inspirasjon for både det prisvinnende fagmiljøet og hele universitetet, sier Margareth Hagen.

Emnet i geovitenskap er tidligere tildelt UiBs interne pris for utdanningskvalitet. Institutt for geovitenskap er en del av iEarth, som er et Senter for fremragende utdanning. 

Fakta

  • Utdanningskvalitetsprisen blir delt ut hvert år av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
  • Prisen er på 1 million kroner.  
  • Prisen påskjønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet og skal stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.
  • Nominasjonene er vurdert av en jury som består av norske og svenske eksperter og to representanter fra Norsk studentorganisasjon.

Kontaktperson ved UiB:
Bjarte Hannisdal, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen: 95972740 / Bjarte.Hannisdal@uib.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Ola Borten Moe, forsknings- og høyere utdanningsminister.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe delte ut utdanningskvalitetsprisen.
Last ned bilde
Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen.
UiB-rektor Margareth Hagen betrakter utdanningskvalitetsprisen som en stor anerkjennelse og inspirasjon.
Last ned bilde

Om oss

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) vart etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet er eit resultat av samanslåinga av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. Direktoratet vil også få oppgåver frå NOKUT.

Direktoratet har eit samla, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgåver innan høgare utdanning, høgare yrkesfagleg utdanning og kompetansepolitikk. Vi er fagleg rådgjevar for Kunnskapsdepartementet, set i verk politikken og samordnar verkemidla.

Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høgskolar. Vi jobbar for å løfte kompetansen i befolkninga, gjere utdanning og opplæring av høg kvalitet tilgjengeleg for alle heile livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom