Norges Hytteforbund

Ny undersøkelse viser store avvik i bruk av selvkostprinsippet i mange kommuner

Del
Norges Hytteforbund (NHF) har de siste årene mottatt en rekke henvendelser fra fortvilte medlemmer vedrørende kommuners beregning av gebyrer for renovasjon, vann og avløp, og andre gebyrer som skal beregnes etter selvkostprinsippet. NHF oppdaget at i forbindelse med søknader om bruksendring ifm. strømstøtteordningen varierte saksbehandlingsgebyret mellom 0 og 30 000 kr.
Norges Hytteforbund avdekker mange avvik i bruk av selvkostprinsippet. Foto: Erik Helli
Norges Hytteforbund avdekker mange avvik i bruk av selvkostprinsippet. Foto: Erik Helli

Samtidig har forbundet lenge sett at gebyrer i mange kommuner generelt er vesentlig høyere for fritidsboliger enn for fastboende. Forbundet har i det siste arbeidet med å innhente faktaopplysninger i saken.

Spørreundersøkelse sendt til samtlige kommuner i Norge

I begynnelsen av mars sendte NHF ut en landsomfattende undersøkelse om kommuners praktisering av selvkost. Vi har søkelys på vann, avløp og renovasjon (VAR). Formålet er å identifisere kommuner som krever ulovlig høye gebyrer fra hytteeierne. 359 kommuner har blitt kontaktet. Etter 1 mnd har NHF mottatt svar fra ca. 100 kommuner, og i disse dager sendes purring til de vel 250 som er igjen.

Svarene hittil viser at gebyrene i 14 av kommunene er ulovlige av en eller flere grunner. Disse vil bli fulgt opp straks undersøkelsen er ferdig. Deretter skal ytterligere 16 kommuners gebyrer analyseres får å finne hvilke som skal følge de 14 første. Av de resterende ca. 70 kommunene mener vi at halvparten er i orden. Den siste gruppen gjelder kommuner hvor det kan være uregelmessigheter, men disse gjelder ikke fritidsboliger spesielt.

En del store hyttekommuner har ikke besvart henvendelsen innen fristen. Antallet kommuner med ulovlige gebyrer kan dermed fort bli mer enn tredoblet, sier Trond G. Hagen, leder i Norges Hytteforbund.

Mangelfull forståelse av selvkostprinsippet

Undersøkelse har så langt vist at mange kommuners forståelse av selvkost er mangelfull. Noen kommuner har f.eks. vedtatt å forlenge fristen for balanse i selvkostregnskapene i den statlige selvkostforskriften fra 5 til 15 år. Å forestille seg at et underordnet organ kan endre bestemmelser gitt av et overordnet organ, er i seg selv en prestasjon. Dertil brukes forlengelsen for å ta skyhøye tilknytningsgebyr fra brukerne, som så brukes for å dekke kostnader som er disse brukerne uvedkommende. Legg så til kryss subsidiering: hytteeiere betaler kostnader som gjelder fastboende og fremtidige, ikke tilknyttede brukere.

Kommuner lener seg på innleid kompetanse

I flere svar er kommunene opptatt av at offentlige instanser selvfølgelig skal følge lover og regler, og de oppfordrer NHF til å melde ifra til de respektive statsforvaltere når vi kommer over uregelmessigheter. Av andre synes det å fremgå at de ikke selv har satt seg inn i selvkostreglene, men har gått ut fra at de som leverer dataprogram og gir råd, følger gjeldende bestemmelser. 

Norges Hytteforbund går derfor ut fra at når det kan dokumenteres et regelbrudd i en kommune, vil kommunen samarbeide med forbundet for å rette opp feilene. Dersom man må ty til rettsvesenet, kan dette medføre unødvendige utgifter som for kommunene må dekkes av "frie inntekter"
- ikke via selvkostregnskapene.

Kontaktperson: Trond G. Hagen, styreleder i NHF styreleder i Norges Hytteforbund (NHF)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Norges Hytteforbund avdekker mange avvik i bruk av selvkostprinsippet. Foto: Erik Helli
Norges Hytteforbund avdekker mange avvik i bruk av selvkostprinsippet. Foto: Erik Helli
Last ned bilde
Det gjenstår å se om det er uvitenhet eller over fakturering fra kommunens side det er tale om sier Trond G. Hagen, leder i Norges Hytteforbund. Foto: Erik Helli
Det gjenstår å se om det er uvitenhet eller over fakturering fra kommunens side det er tale om sier Trond G. Hagen, leder i Norges Hytteforbund. Foto: Erik Helli
Last ned bilde

Om Norges Hytteforbund

Norges Hytteforbund
Norges Hytteforbund
Billingstadsletta 25
1396 Billingstad

https://hytteforbund.no/

Norges Hytteforbund har siden oppstarten i 1971 tatt opp hyttepolitiske saker og fungert som høringsinstans for saker fra myndighetene. Med over 370 velforeninger, samt tusenvis av individuelle medlemmer har vi tyngde i diskusjoner med det offentlige.

Mer på våre nettsider.

Følg pressemeldinger fra Norges Hytteforbund

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Hytteforbund på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Hytteforbund

Det er lovløse tilstander i kommune-Norge når det gjelder gebyrforskrifter31.5.2023 08:00:00 CEST | Pressemelding

Norges Hytteforbund kan dokumentere at mange kommuner vedtar ulovlige gebyrer gjennom en forskrift som skal ta utgangspunkt i selvkost. Justisdepartementet og Sivilombudet har bekreftet at bolig- og fritidsboligeiere ikke har klagerett på en kommunal forskrift. Undersøkelser som Norges Hytteforbund har gjennomført i alle norske kommuner i 2023, viser at av hittil 170 mottatte svar har 17% av kommunene med stor sikkerhet begått ulovligheter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom