Riksrevisjonen

Starter undersøkelse av Helseplattformen

Del
Riksrevisjonen og Trondheim kommunerevisjon setter i gang undersøkelse av pasientjournalsystemet og samhandlingsløsningen Helseplattformen i Midt-Norge. Mandatet ble vedtatt tirsdag.
Målet med Helseplattformen er økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og å sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. Foto: National Cancer Institute/Unsplash
Målet med Helseplattformen er økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og å sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. Foto: National Cancer Institute/Unsplash

Det er blant annet avdekket flere alvorlige problemer med informasjonsflyten etter at Helseplattformen ble tatt i bruk.

– Konsekvensene har vært redusert pasientsikkerhet og lite effektiv pasientbehandling. Da må vi stille spørsmål ved hvor egnet systemet er, hvor godt det har vært planlagt og hvordan oppfølgingen har vært for å løse problemene. Derfor setter i vi i gang denne undersøkelsen sammen med kommunerevisjonen i Trondheim, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Tirsdag 25. april vedtok Kontrollutvalget i Trondheim og Riksrevisjonens kollegium mandatet for undersøkelsen.

Les mandatet her

– Det har dukket opp stadig flere urovekkende utfordringer med innføringen av Helseplattformen, og virkelighetsbeskrivelsen spriker mye alt etter hvem som uttaler seg. Et viktig premiss for oss blir derfor å finne årsakene til problemene og å skaffe oss ny informasjon som kan gi grunnlag for forbedring. Derfor er vi svært glade for at kommunerevisjonen og Riksrevisjonen skal samarbeid om denne undersøkelsen. Det vil sikre tilgang til informasjonen de trenger for å levere en grundig og helhetlig rapport om Helseplattformen til oss og til Stortinget, sier leder i kontrollutvalget i Trondheim, Rolf Jarle Brøske.

Èn innbygger – èn journal

Helseplattformen er et nytt felles pasientjournalsystem og samhandlingsløsning for kommuner, sykehus, fastleger og private spesialister i Midt-Norge.

Målet er økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og å sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. Systemet skal bidra til å nå målene i regjeringens IT-satsing «Èn innbygger – èn journal»:

  • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger.
  • Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester.
  • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.

Årsaker og ny informasjon

Trondheim kommune og St. Olav Hospital tok i bruk Helseplattformen i 2022. Deretter var planen at øvrige kommuner og fastleger skulle slutte seg til, men problemene har ført til at utrullingen av systemet på andre sykehus i Midt-Norge er satt på vent til 2024 og flere kommuner i Midt-Norge vurderer andre alternativer.

Aktuelle problemstillinger for undersøkelsen kan være

  • hva som er årsakene til problemene som har oppstått
  • hvordan aktørene jobber med å videreutvikle systemet og gevinster av løsningen
  • eventuelle konsekvenser for Helseplattformen hvis kommuner og fastleger i regionen velger andre løsninger.
  • økonomien i prosjektet som kostnadsutvikling, og kostnadsfordeling mellom de ulike aktørene som er involvert
  • om man har brukt erfaringer fra innføringer fra tilsvarende løsninger i for eksempel Danmark
  • samhandling med de andre helseregionene
  • Helse Midt RFH og Helsedepartementets oppfølging

Riksrevisjonen og kommunerevisjonen vil konkretisere hvordan undersøkelsen skal innrettes etter en foranalyse som vil starte opp senest august i år.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Målet med Helseplattformen er økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og å sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. Foto: National Cancer Institute/Unsplash
Målet med Helseplattformen er økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og å sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. Foto: National Cancer Institute/Unsplash
Last ned bilde

Om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Storgata 16
0184 Oslo

22 24 10 00http://www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Følg pressemeldinger fra Riksrevisjonen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksrevisjonen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksrevisjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom