BDO

Banker er lengre fremme på bærekraftsrapportering enn andre bedrifter

Del
BDO har for fjerde år på rad kartlagt status for bærekraft i små og mellomstore banker i Norge. Hele 86 prosent utarbeider ekstern bærekraftsrapportering, og modenheten og profesjonaliteten i bærekraftsarbeidet øker. Likevel er det én varsellampe i undersøkelsen: Mindre enn 1/3 av bankene har satt seg inn i EU-taksonomien og EUs nye rapporteringskrav i CSRD. Begge regelverkene treffer raskt.
Ann-Cathrin Hoffmann, direktør og leder for bærekraft i bank i BDO
Ann-Cathrin Hoffmann, direktør og leder for bærekraft i bank i BDO

Undersøkelsen viser at bankene er langt mer modne på bærekraftsrapportering enn næringslivet for øvrig.

– BDO kartla modenheten på bærekraftsrapportering hos 100 ikke-børsnoterte selskap tidligere i år. I utvalget vi så på da, hadde kun 3 av 10 bærekraftsrapportering. Blant de små og mellomstore bankene rapporterer nærmere 9 av 10 på bærekraft, sier Ann-Cathrin Hoffmann, direktør og leder for bærekraft i bank i BDO.

– I tillegg ser vi at stadig flere av bankene gjør en vesentlighetsanalyse, og at nesten alle bankene som rapporterer, bruker et anerkjent rammeverk. De har høyere modenhet enn næringslivet for øvrig, men bankene setter også en del rammer for næringslivet. Det ligger i deres rolle å gå foran, sier Hoffmann.

Undersøkelsen omfatter 52 små og mellomstore banker over hele landet, som er viktige støttespillere for lokalt næringsliv.

– Varsellampen vi ser handler om at få banker har satt seg inn i EUs nye bærekraftsdirektiv, CSRD, og EU-taksonomien. Begge vil bli en del av norsk lov, og vi forventer at en god del av bankene i vårt utvalg vil bli omfattet av dette lovverket, sier Hoffmann.

SpareBank 1 Sørøst-Norge er godt i gang med bærekraftsrapportering, og bekrefter funnene i undersøkelsen.

– Vi har jobbet mye med å forbedre bærekraftsrapporteringen vår, og opplever at vi har kommet godt på vei, sier leder for bærekraft i SpareBank 1 Sørøst-Norge, Jørund Buen.

– Årsrapporten vår for 2022 oppfyller kravene i EU-taksonomien og vi har begynt å integrere kravene til CSRD. Databehovet er stort, og det krever at bærekraft er en del av regulær rapportering, ikke bare noe for bærekraftsavdelingen. Vi må involvere flere, og samle data på nye måter. Det er krevende, men gir resultater, sier Buen.

BDO råder bankene til raskt å sette seg inn i de nye reglene, og kartlegge om og når de treffes av dem. Taksonomien og CSRD vil sannsynligvis gjelde fra 2025 eller 2026 for disse bankene, men tersklene for når regelverket trer i kraft er litt mer kompleks for banker enn næringslivet for øvrig.

– BDO har utviklet et bærekraftskompass, hvor alle bedrifter gratis kan sjekke hvilke bærekraftslover og -regler de treffes av. Vi anbefaler å starte der, men gjør i tillegg nøye vurderinger og kartlegginger for å sikre at dere forstår reglene riktig. Bankene bør sette seg inn i rammeverkene og etablere gode prosesser og systemer for datainnhenting for å være forberedt når kravene kommer, sier Hoffmann.

Banker som ikke treffes av nye lovkrav til bærekraftsrapportering bør følge med utviklingen innen frivillig rapportering.

– Vi går ut fra at forventninger til bærekraftsrapportering generelt vil øke, og frivillig rapportering er en god måte å imøtekomme dette på, sier Hoffmann.

CSRD-direktivet og EU-taksonomien stiller helt nye og omfattende krav til bærekraftsrapportering. Selv om mange er relativt modne på bærekraft, har de mye de skal få på plass for å være i tråd med de nye lovkravene om et par år.

– Bankene oppgir at datakvalitet er en av hovedutfordringene for å rapportere etter de nye kravene, og vi tror det er en riktig vurdering. Samtidig mener vi at metodikken i CSRD og taksonomien danner grunnlag for å identifisere og synliggjøre uutnyttede muligheter for bankene. Det betyr at de som er først ute også vil få et konkurransefortrinn, sier Hoffmann.

Positiv utvikling i banknæringen

Hun ønsker å understreke at undersøkelsen viser en positiv tendens.

– Vi har målt utviklingen de siste fire årene, og ser at bankene stadig modnes. Bærekraftsarbeidet i bankene blir mer strategisk og systematisk for hvert år. De stiller større krav både til kundene og seg selv. Det er viktig, når vi vet at banken kan ha stor betydning for den bærekraftige omstillingen i næringslivet, avslutter Ann-Cathrin Hoffmann.

Undersøkelsen viser blant annet at:

  • 92 prosent av bankene snakker om bærekraft med sine bedriftskunder
  • 80 prosent vurderer bærekraft når de etablerer nye kundeforhold
  • 80 prosent av bankene vurderer bærekraft i sin kredittvurdering av kundene
  • 78 prosent av bankene tilbyr grønne boliglån

Les mer om undersøkelsen og last ned rapporten her. 

Om undersøkelsen

Bærekraftsundersøkelsen blant små og mellomstore banker 2023 er basert på svar fra 52 banker. Banker fra alle fylker i Norge er representert, og forvaltningskapitalen deres strekker seg fra under 5 milliarder til over 100 milliarder. Størrelsen og den geografiske fordelingen av bankene er sammenlignbar med tidligere års undersøkelser. De fleste bankene som har svart har en forvaltningskapital mellom 5 og 30 MRD.

Nøkkelord

Kontakter

Ann-Cathrin HoffmannDirektør og leder for bærekraft i bankBDO

Tel:+47 950 11 625

Bilder

Ann-Cathrin Hoffmann, direktør og leder for bærekraft i bank i BDO
Ann-Cathrin Hoffmann, direktør og leder for bærekraft i bank i BDO
Last ned bilde

Om BDO

BDO
BDO
Hovedkontor i Vika Atrium, Munkedamsveien 45
0250 Oslo

23 11 91 00http://www.bdo.no

Over hele landet jobber tusenvis av virksomheter og organisasjoner hardt for å skape verdier. Og over hele landet er BDO til stede for å hjelpe dem. Vi er et internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv. Vi kjenner utfordringene, ser mulighetene og engasjerer oss sterkt for at kundene våre skal nå målene sine.

I Norge har vi  2200 ansatte og 60 kontorer over hele landet. Våre kunder er alt fra store, verdensomspennende selskaper til små og mellomstore bedrifter. Vi har kunder fra de fleste bransjer i både privat og offentlig sektor.

Internasjonalt er BDO til stede i 164 land og teller mer enn 111 000 ansatte. Ved behov, samarbeider vi med store deler av nettverket om både internasjonale og nasjonale kunder.

Følg pressemeldinger fra BDO

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra BDO på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra BDO

Frykter permitteringsbølge og konkurser i bygg og anlegg23.10.2023 13:34:46 CEST | Pressemelding

Bygg- og anleggsbransjen er soleklart på topp når det gjelder konkurser. 2.kvartal i år var det hele 325 konkurser, noe som er en økning på 12 prosent fra samme kvartal i fjor. Statistikken for 3. kvartal viser at trenden dessverre fortsetter. Med flere rentehevinger både bak oss og trolig foran oss, i tillegg til bråstoppen i boligmarkedet, er det ingen grunn til å tro at dette vil snu med det første.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye