Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen - mars 2023

Del
I mars ble det iverksatt 581 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 298 iverksettelser elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 152. Det var 3069 innsatte i norske fengsler den 4. april.

Straffegjennomføring i fengsel
4. april var belegget i fengsel på 85 prosent med totalt 3069 innsatte.

- Av de 3069 innsatte satt 686 (22 prosent) i varetekt
- 798 (26 prosent) var utenlandske statsborgere
- Kvinnelige innsatte: 180 (5,9 prosent)
- Antall forvaringsdømte i fengsel: 146 menn, 9 kvinner
- 6 innsatte under 18 år. 5 sitter i varetekt og 1 på dom. Alle sitter ved  ungdomsenheter
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i mars 2023 var 86 prosent
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år var 85 prosent

Soningskø
4. april var soningskøen på 136 ubetingede dommer.
Av disse avventer 8 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned var soningskøen på 161 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for mars 2023 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Soningsoverføring
I mars ble det gjennomført én soningsoverføring. Hittil i år er det totalt soningsoverført 3 innsatte, samme som på samme tid i fjor.

Straffegjennomføring i samfunnet 
I mars 2023 ble det iverksatt 581 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er 9 prosent færre enn i mars 2022 da 636 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 298 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 152.

Tallene viser en nedgang for de fleste straffegjennomføringer i samfunnet sammenlignet med mars 2022. Bøtetjeneste hadde 1 iverksatt gjennomføring i mars 2023, en nedgang fra 45 iverksatte gjennomføringer i mars 2022.

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) viser en nedgang på 61 prosent, mens straffegjennomføring i institusjon (§ 12) synker med 29 prosent. Samfunnsstraff synker med 11 prosent og elektronisk kontroll synker med 2 prosent.

Program mot ruspåvirket kjøring øker med 59 prosent, mens prøveløslatelse med møteplikt viser en økning på 23 prosent.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet var i mars 2023 på 15 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform

Iverksatte saker

Aktive saker

mar.23

mar.22

Andel kvinner

Elektronisk kontroll

298

304

14 %

406

Samfunnsstraff

152

171

18 %

1017

Prøveløslatelse med møteplikt

59

48

8 %

277

Program mot ruspåvirket kjøring

46

29

20 %

362

Straffegjennomføring i institusjon (§ 12)

15

21

27 %

131

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

7

18

14 %

330

Bøtetjeneste

1

45

0 %

25

Hjemmesoning (§ 16)

3

0

33 %

7

Totalt

581

636

15 %

2555

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker mars 2023 og mars 2022. Hele tall og prosent.

Lovbruddskategorier ved straffegjennomføring i samfunnet
Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i mars 2023 er 41 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av narkotika/rus med 15 prosent og vold med 13 prosent.

Fordelingen framkommer av tabell 2.

Lovbruddskategori

Andel

Trafikklovbrudd

41,2 %

Narkotika/rus

15,0 %

Vold

12,9 %

Økonomi

12,0 %

Lov og orden

7,8 %

Annet

4,9 %

Vinningskriminalitet

3,2 %

Seksuallovbrudd

3,0 %

Tabell 2. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet fordelt på lovbruddskategori. Mars 2023. Prosent.Nøkkelord

Kontakter

media@kriminalomsorg.no

Bilder

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom