Enova

Skal kutte utslipp i anleggsbransjen

Del
Enova lanserer to program som skal bidra til reduserte utslipp fra bygge- og anleggsbransjen. Programmene retter seg mot utslippsfrie anleggsmaskiner og mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner. Programmene skal løpe i to år og gjennomføres som konkurranser med søknadsfrister.
Mobile ladestasjoner gjør at anleggsmaskiner og kjøretøy som går på el, kan lades opp i løpet av lunsjen og være i drift resten av dagen. Enova forsterker støtten til utslippsfrie anleggsbransjen med to nye program. (Foto: Skagerak Energi).
Mobile ladestasjoner gjør at anleggsmaskiner og kjøretøy som går på el, kan lades opp i løpet av lunsjen og være i drift resten av dagen. Enova forsterker støtten til utslippsfrie anleggsbransjen med to nye program. (Foto: Skagerak Energi).

-Bygge- og anleggsbransjen bidrar indirekte og direkte til utslipp av klimagasser. Ved å tilbyinvesteringsstøtte til utslippsfrie anleggsmaskiner og mobile ladestasjoner, vil vi bidra til å endre markedet i retning av et bredere tilbud og at flere aktører på sikt vil drive utslippsfritt, sier markedsdirektør Astrid Lilliestråle i Enova. 

Et høyere tempo i omstillingen 

Enova har siden 2017 støttet over 460 utslippsfrie anleggsmaskiner med 460 millioner kroner som del av støtteprogrammet «Energi og klimatiltak i landtransport». Det første nye støtteprogrammet skal bidra til et enda høyere tempo i denne omstillingen gjennom å stimulere til kjøp av utslippsfrie anleggsmaskiner. 

-Samtidig er det det en forutsetning for videre markedsutvikling at det etableres gode løsninger for effektiv drift av disse elektriske anleggsmaskinene, blant annet med mobile ladestasjoner, sier Lilliestråle. 

 

En annerledes infrastruktur for energi 

Det andre støtteprogrammet retter seg derfor mot mobile lastestasjoner. Når man bruker elektriske anleggsmaskiner trenger man en helt annen infrastruktur for energi enn for tradisjonelle dieseldrevne maskiner. Elektriske kjøretøy trenger å lade med høy effekt og mangel på dette kan føre til lavere driftstid enn for fossile maskiner. 

-Vi ønsker å legge til rette for at markedsaktørene velger utslippsfritt fordi det er det enkleste og klokeste valget. Med mobile ladestasjoner lett tilgjengelig kan maskinene lades i lunsjen og være i drift resten av dagen, sier Lilliestråle. 

 

Programmene løper i to år 

Begge programmene vil være utformet som konkurranser der prosjektene som gir best resultat per støttekrone rangeres høyest. Søkerne kan søke om støtte til følgende investeringer: 

Utslippsfrie anleggsmaskiner: For utslippsfrie anleggsmaskiner kan det søkes om investeringsstøtte på inntil 40% av merkostnadene, begrenset oppad til 5 millioner kroner.  

Les mer om støtteprogrammet her.

Mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner:For mobilt batteri med integrert eller separat lader kan det søkes om inntil 40 % av kostnadene, oppad begrenset til 2 millioner kroner. Det kreves minimum 70 kWh batterikapasitet og 100 kW ladeeffekt. 

Les mer om støtteprogrammet her.

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mobile ladestasjoner gjør at anleggsmaskiner og kjøretøy som går på el, kan lades opp i løpet av lunsjen og være i drift resten av dagen. Enova forsterker støtten til utslippsfrie anleggsbransjen med to nye program. (Foto: Skagerak Energi).
Mobile ladestasjoner gjør at anleggsmaskiner og kjøretøy som går på el, kan lades opp i løpet av lunsjen og være i drift resten av dagen. Enova forsterker støtten til utslippsfrie anleggsbransjen med to nye program. (Foto: Skagerak Energi).
Last ned bilde
Enova lanserer to program som skal bidra til reduserte utslipp fra bygge- og anleggsbransjen. Programmene retter seg mot utslippsfrie anleggsmaskiner og mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner. Programmene skal løpe i to år og gjennomføres som konkurranser med søknadsfrister. (Foto: Skagerak Energi)
Enova lanserer to program som skal bidra til reduserte utslipp fra bygge- og anleggsbransjen. Programmene retter seg mot utslippsfrie anleggsmaskiner og mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner. Programmene skal løpe i to år og gjennomføres som konkurranser med søknadsfrister. (Foto: Skagerak Energi)
Last ned bilde
Enova lanserer to program som skal bidra til reduserte utslipp fra bygge- og anleggsbransjen. Programmene retter seg mot utslippsfrie anleggsmaskiner og mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner. Programmene skal løpe i to år og gjennomføres som konkurranser med søknadsfrister. (Foto: Skagerak Energi).
Enova lanserer to program som skal bidra til reduserte utslipp fra bygge- og anleggsbransjen. Programmene retter seg mot utslippsfrie anleggsmaskiner og mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner. Programmene skal løpe i to år og gjennomføres som konkurranser med søknadsfrister. (Foto: Skagerak Energi).
Last ned bilde

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom