Blå Kors

Blå Kors: Mindre alkoholbruk har stor effekt på folkehelsen

Del
- Alkoholbruk gir både helseskader og sosiale problemer, og er derfor en av de viktigste årsakene til å befolkningen lever kortere. Blå Kors er fornøyd med at regjeringen foreslår å føre videre innsatsen i den nasjonale alkoholstrategien i den nye folkehelsemeldingen, sier generalsekretær Trine Stensen.
Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors
Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors

Blant de viktigste tiltakene for å forebygge alkoholskader er Vinmonopolet, aldersgrenser, reklameforbud, pris på alkohol og tidlig innsats med informasjons- og holdningsarbeid blant barn og unge.

Merke alkoholholdig drikke

Det lover godt at Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere forslag fra Helsedirektoratet og Verdens helseorganisasjon om å innføre advarselmerking av alkoholholdig drikke. Dette er et tiltak Blå Kors har spilt inn til regjeringen, og noe vi har stor tro på fordi kunnskap om helseskader av alkohol er viktig. Selv moderate mengder alkohol kan gi helseskader. Mennesker med rusmiddelproblemer lever i gjennomsnitt 15-20 år kortere enn resten av befolkningen.

Alkoholbruk kan ha betydelige konsekvenser for andre enn den som drikker. Trygghet, helse og livskvalitet blir påvirket. - Vi er glade for at regjeringen særlig vil forsterke innsatsen mot alkoholbruk som rammer barn og unge. Det er viktig å øke kunnskapen i befolkningen også om dette.

Spillavhengighet utfordrer folkehelsen

Problemer med pengespill påvirker psykisk helse og livskvalitet. Også spillproblemer har konsekvenser for menneskene rundt den som spiller. – Det er veldig bra at regjeringen vil videreføre enerettsmodellen, og ønsker å skaffe kunnskap om sosiale forskjeller knyttet til spillproblemer. Vi er fornøyde med at spillproblemer er tatt med i folkehelsemeldingen og løftet som en av levevanene som har konsekvenser for folkehelsen.

Prioritere barn og unge

Regjeringen foreslår tiltak rettet mot hele befolkningen for å jevne ut sosiale helseforskjeller. Blå Kors er opptatt av at det er et særlig behov for tiltak for barn og unge. En trygg oppvekst og tidlig innsats har god effekt på å jevne ut ulikheter i helse.

- Det blir viktig å holde forskjellene i samfunnet så små som mulig for å hindre polarisering og utenforskap. Vi må jobbe for fortsatt tillit mellom folk, og mellom folk og myndigheter. Vi må styrke utsatte grupper gjennom å fremme levekårene, avslutter Stensen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors
Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors
Last ned bilde

Lenker

Om Blå Kors

Blå Kors
Blå Kors
Storgata 38
0182 Oslo

22 03 27 40http://www.blakors.no

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

Blå Kors er en ideell organisasjon som eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Vi har behandlingsinstitusjoner, poliklinisk virksomhet, arbeid for barn og unge, videregående skoler, arbeidstrening, gatenære tiltak, boligsentre, lokale stiftelser og foreninger med mer.

Med nærmere 1700 dyktige medarbeidere, 1500 engasjerte frivillige tidgivere og 2400 aktive medlemmer når vi langt ut.

Følg pressemeldinger fra Blå Kors

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Blå Kors på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Blå Kors

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom