Enova

Eramet Norway får 132 millioner kroner til energi- og klimaprosjekter i Sauda

Del
Eramet Norway Sauda skal bygge verdens første energigjenvinningsanlegg der ovnsgass fra manganlegeringsproduksjon omdannes til elektrisk og termisk energi, samt CO2. I tilknytning til energigjenvinningsanlegget skal det også etableres et pilotanlegg for testing av karbonfangst. Enova støtter satsingene med 132 millioner kroner.
Ovnshuset ved Eramet Sauda. Foto: Eramet Norway
Ovnshuset ved Eramet Sauda. Foto: Eramet Norway

-Disse to prosjektene hos Eramet Norway Sauda er svært lovende med tanke på den omstillingen vi står overfor. Energiprosjektet vil gi en bedre utnyttelse av energien i ovnsgassen og et betydelig redusert effektuttak. Pilotanlegget vil bidra vesentlig til å ta ned risiko og kostnader for fremtidige karbonfangstanlegg. Enova støtter de som går foran i arbeidet med å redusere utslipp og ha et effektivt energisystem. Eramet ønsker her å gjennomføre to forbildeprosjekter. Med dette setter Eramet en ny standard for klima- og energiarbeidet fremover, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

 

Energigjenvinning

Eramet Norway Sauda får Enovastøtte til to separate prosjekt. Det største prosjektet skal gjenvinne energien fra ovnsgassen ved smelteverket. I dag brennes denne CO-gassen i en fakkel, energien går tapt og CO2 slippes ut. Eramet Norway har gjennom et tidligere pilotprosjekt gjennomført en vellykket test av en gassmotor som nå vil stå sammen med seks nye. Hensikten er å oppnå full energiutnyttelse i et fullskalaanlegg der CO-gassen blir benyttet som drivstoff. Dette vil gi mer enn 12 MW effekt, 90 GWh elektrisk energi og ca. 150 GWh varme. Et nyutviklet styringssystem skal sikre at motorene fungerer sammen og tilpasser seg smelteverkets driftsforhold. Enova støtter dette prosjektet med 97,2 millioner kroner.

-Vi skal lede an i vår bransje og være den første produsenten med null CO2-utslipp. Å gå først innebærer risiko, og for å satse er vi avhengig av risikoavlastning. Enovas tilsagn gir oss dette, og samtidig demonstrerer beslutningen norske myndigheters vilje til å videreutvikle den norske prosessindustrien. Dette er et viktig signal til oss som en global aktør, sier Bjørn Kolbjørnsen, styreleder i Eramet Norway og direktør for Eramets manganlegeringsaktivitet som består av verkene i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal, samt tre verk i henholdsvis Frankrike, USA og Gabon.

Norges første CCS pilot på smelteverk

Energigjenvinningsanlegget gir en CO2 -konsentrasjon på 20-25% i eksosgassen. Den høye konsentrasjonen gjør at Eramet Norway Sauda kan satse på prosjekt nummer to: Et pilotanlegg for karbonfangst. Dette prosjektet får 34,6 millioner kroner i Enovastøtte.

-Når CO2-gassen har en såpass høy konsentrasjon og blir klargjort gjennom energigjenvinningsanlegget, kan nye teknologialternativer for karbonfangst være aktuelle. Det er et mål for oss å bidra til teknologiutvikling som både reduserer utslipp og tar ned kostnadene, sier Nakstad i Enova.

Til tross for at Eramet Norways klimafotavtrykk utgjør mindre enn 40% av snittet i bransjen, har smelteverket i Sauda et årlig CO2-utslipp på ca. 350.000 tonn. Karbonfangstpiloten er basert på Pressure Swing Adsorption-teknologi (PSA) og kan behandle ca. 150 kg CO2 pr time. Pilotperioden er estimert til ett år. Et fremtidig fullskala karbonfangstanlegg vil kunne fange 270.000 tonn CO2 pr år, dvs enn 80-90 % av CO2-utslippene i Sauda.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) besøkte Eramet Norway i Sauda i august 2022.

-Vi trenger industribedrifter som tar dristige grep for å få ned CO2-utslippene og bruker energi mer effektivt. Eramet Norways planer om økt utnyttelse av overskuddsvarme og pilotering av karbonfangst er nettopp et eksempel på dette. All honnør til Eramet Norway som tar initiativ og går foran i omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Bra spredningspotensiale

Eramet Norway har allerede lagt planer for hvordan læring fra prosjektetene skal spres rundt i konsernet. Selskapet har tre anlegg i Norge med lukkede ovner i smelteverket hvor nettopp denne løsningen for energigjenvinning kan være relevant. I tillegg har Eramet tre andre mangansmelteverk – i USA, Frankrike og i Gabon. Løsningen er også relevant for andre aktører ved at prosjektet tar ned risiko og senker kostnadene for framtidige installasjoner. CCS-teknologien vil være aktuell for mange sektorer som har CO2-konsentrasjoner over 15 % i avgassen

-En viktig faktor for at Enova skal støtte prosjektene er nettopp at de har stort spredningspotensiale, både i manganproduksjonen, og i annen prosessindustri med store utslipp, avslutter Nakstad.

Kontakter

Bilder

Ovnshuset ved Eramet Sauda. Foto: Eramet Norway
Ovnshuset ved Eramet Sauda. Foto: Eramet Norway
Last ned bilde
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide besøkte Eramet Sauda i august i fjor. Foto: KLD
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide besøkte Eramet Sauda i august i fjor. Foto: KLD
Last ned bilde

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

Ny utlysing i EUs innovasjonsfond27.11.2023 09:15:00 CET | Pressemelding

Torsdag 23.november åpnet en ny utlysning i EUs innovasjonsfond. Nå blir det også mulig å søke for selskap innenfor maritim transport og luftfart. Det betyr nye muligheter for norske selskap som vil ha bred europeisk støtte til sine teknologiprosjekt. Ved forrige tildeling i juni i år, gikk innovasjonsfondet inn med hele 5,7 milliarder kroner i fem norske prosjekt. - Vi gleder oss til å ta imot nye søkere fra norske selskap. Det sterke resultatet i sommer viser at norsk industri og næringsliv er helt i front på flere teknologiområder, sier Ingunn Syrstad Bøgeberg i Enova. Hun er nasjonalt kontaktpunkt for innovasjonsfondet i Norge og er i tett dialog med de selskapene som søker støtte.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom