Samferdselsministeren med første spadetak for Sotrasambandet

Del
Onsdag 22. mars markerte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård prosjektstart for Rv. 555 Sotrasambandet. – Sotrasambandet skal sikre auka framkomme, og vil være med på å styrke Øygardens rolle for både regionale og nasjonale næringsinteresse. Sotrasambandet vil også knytte Bergensregionen nærare saman, seier Nygård.
Det første spadestikket for Sotrasambandet vart gjennomført i dag i form av ei sprengsalve. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fekk æra av å utløysa den første salva. Foto: Kristoffer Rød-Lindberg, Samferdselsdepartementet
Det første spadestikket for Sotrasambandet vart gjennomført i dag i form av ei sprengsalve. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fekk æra av å utløysa den første salva. Foto: Kristoffer Rød-Lindberg, Samferdselsdepartementet

Utviklinga av fastlandssambandet mellom Øygarden og Bergen vil være viktig for å sikre gode og effektive bu- og arbeidsmarknadsregionar. Prosjektet vil, når det er ferdig, styrke ein sårbar del av transportsystemet for landfast tilkomst for folk i Øygarden til hovudvegnettet og videre til annan transport.

I prosjektet skal det byggjast 9,4 kilometer veg, der om lag 4,6 vil gå gjennom tunnel. Prosjektet inkludera totalt fire nye bruer. Det er også planlagt 14 kilometer med gang- og sykkelveg.

– I Hurdalsplattforma seier regjeringa at vi skal redusere klimagassutsleppa frå transportsektoren. Vi skal òg bidra til at vi når dei internasjonale klimaforpliktingane våre. Dette er viktig for oss. Samstundes skal vi nå nullvekstmåla i byene – altså at veksten i persontransporten skjer med kollektivtransport, sykling og gonge, framfor ein vekst i biltrafikken. Derfor er det både bra og viktig at det i dette prosjektet er planlagt å byggje om lag 14 kilometer med gong- og sykkelveg, og ved ei prioritering av kollektivtrafikken mellom Storavatnet og Straume, seier Nygård. – Desse tiltaka bidreg også til mindre kø, betre lokal luft og mindre støy, noko som er viktig lokalt.

Bilder

Det første spadestikket for Sotrasambandet vart gjennomført i dag i form av ei sprengsalve. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fekk æra av å utløysa den første salva. Foto: Kristoffer Rød-Lindberg, Samferdselsdepartementet
Det første spadestikket for Sotrasambandet vart gjennomført i dag i form av ei sprengsalve. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fekk æra av å utløysa den første salva. Foto: Kristoffer Rød-Lindberg, Samferdselsdepartementet
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Ståle Gjersvold valgt inn i styret i Bane NOR13.6.2024 13:20:59 CEST | Pressemelding

– Bane NOR planlegger og gjennomfører en rekke utbyggingsprosjekter, som skal utvide kapasiteten på jernbanen og bidra til økt punktlighet. Jeg har høye forventninger til at byggeprosjektene gjennomføres mest mulig kostnadseffektivt, samtidig som hensynet til sikkerhet, klima og natur ivaretas på en god måte. Med sin erfaring fra styring og ledelse av store industriprosjekter og infrastrukturvirksomhet, har Ståle Gjersvold en svært relevant kompetanse for styret i Bane NOR, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling i Nye Veier AS: Trond Bokn valgt inn som nytt styremedlem10.6.2024 13:48:33 CEST | Pressemelding

– Nye Veier har et høyt aktivitetsnivå innen utbygging. Selskapet jobber kontinuerlig med å oppnå mer vei for pengene, og samtidig øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i planleggingen og gjennomføringen av utbyggingsprosjektene sine. Som nytt styremedlem vil Trond Bokn tilføre styret relevant erfaring fra ledelse, utvikling og styring av store industriprosjekter, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye