Samferdselsdepartementet

Høring: Nye krav til utslippskutt for lastebiler

Del
- Skal vi nå klimamålene våre, er vi nødt til å få ned utslippene fra transportsektoren. Jeg har tidligere uttrykt at det bør være en ambisjon om at alle nye tunge kjøretøy bør være nullutslipp fra 2040. Men klimautfordringene er globale, og jeg er glad for at også EU nå foreslår nye ambisiøse mål for å fase ut de tunge fossilbilene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

EU-kommisjonen kom 14. februar med et forslag til endring av krav til redusert CO2-utslipp fra nye tunge kjøretøy. EUs mål ut utslippsreduksjon er på 45 prosent i 2030, sammenlignet med 2019, 65 prosent i 2035 og 90 prosent fra 2040. Fra 2030 skal i utgangspunktet alle nye bybusser være nullutslippskjøretøy.

Allerede ambisiøse mål i Norge

Norge har allerede ambisiøse mål om nullutslipp fra alle kjøretøy, som ble presentert i Nasjonal transportplan.

  • Nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025.
  • Nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025.
  • Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy.
  • Innen 2030 skal varedistribusjonen i de største bysentrene.

– Alle nye tunge kjøretøy i Norge bør være nullutslipp fra 2040. Dette er mer ambisiøst enn det EU-kommisjonen nå har foreslått. Samtidig er vi avhengige av at flere land drar i samme retning for å løse globale utfordringer. Et felles europeisk regelverk for utfasing av fossilbiler vil forsterke teknologiutviklingen for tunge kjøretøy, og også bidra til at Norge kan nå egne nasjonale mål og forpliktelser. Jeg er derfor glad for at EU-kommisjonen foreslår disse kravene, sier Nygård.

Ønsker innspill fra norske aktører

EU-kommisjonens forslag til utslippskrav for tunge kjøretøy rettes mot produsentene av kjøretøy. De gjelder både for lastebiler og buss. Det gjøres unntak for blant annet utrykningskjøretøy, militære kjøretøy og renovasjonskjøretøy.

Samferdselsdepartementet ønsker å få innspill på fra norske aktører på EU-kommisjonens forslag, og sender dette ut på høring. Samferdselsdepartementet oppfordrer også norske aktører til å også sende inn sine innspill direkte til EU-Kommisjonens høring.

Høringen finner du her.

Forslaget fra EU-Kommisjonen kan leses her

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Innfører tilpasninger for turistnæringen: Nå kan sjåfører ta drosjeførerprøven på engelsk1.12.2023 10:15:56 CET | Pressemelding

– Turister som er på opplevelsesturer i Norge snakker sjeldent norsk, og da trenger vi heller ikke kreve at sjåførene skal ta drosjeførerprøven på norsk. Likevel ønsker vi at alle som jobber med å transportere passasjerer i Norge, skal være trygge sjåfører med beviselig kompetanse. Derfor har vi drosjesjåførprøver, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom