Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen - februar 2023

Del
I februar ble det iverksatt 508 straffegjennomføringer i samfunnet. Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen med 267 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 142. 1. mars var det 3068 innsatte i norske fengsler.

Straffegjennomføring i fengsel
Onsdag 1. mars var belegget i fengsel på 85 prosent med totalt 3068 innsatte.

- Av de 3068 innsatte satt 686 (22 prosent) i varetekt
- 794 (26 prosent) var utenlandske statsborgere
- Kvinnelige innsatte: 193 (6,3 prosent)
- Antall forvaringsdømte i fengsel: 143 menn, 9 kvinner
- 7 innsatte under 18 år. Alle syv sitter i varetekt ved en ungdomsenhet
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i februar 2023 var 84,7 prosent
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år var 84 prosent

Soningskø
Fredag 3. mars var soningskøen på 161 ubetingede dommer.
Av disse avventer 9 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned var soningskøen på 131 ubetingede dommer.


Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for februar 2023 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.


Soningsoverføring
I februar ble det gjennomført én soningsoverføring.

Straffegjennomføring i samfunnet – nøkkeltall februar 2023
I februar 2023 ble det iverksatt 508 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er 22 prosent færre enn i februar 2022 da 654 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 267 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 142.

Tallene viser en nedgang for de fleste straffegjennomføringer i samfunnet sammenlignet med februar 2022. Bøtetjeneste hadde ingen iverksatte gjennomføringer i februar 2023, en nedgang fra 50 iverksatte gjennomføringer i februar 2022.

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) viser en nedgang på 56 prosent, mens prøveløslatelse med møteplikt synker med 33 prosent. Elektronisk kontroll synker med 20 prosent og samfunnsstraff synker med 6 prosent.

Straffegjennomføring i institusjon (§ 12) øker med 18 prosent sammenlignet med februar 2022, mens program mot ruspåvirket kjøring viser en økning på 3 prosent.
Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet var i februar 2023 på 16 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform

Iverksatte saker

Aktive saker

feb.23

feb.22

Andel kvinner

Elektronisk kontroll

267

333

16 %

405

Samfunnsstraff

143

152

17 %

1032

Prøveløslatelse med møteplikt

33

49

3 %

285

Program mot ruspåvirket kjøring

36

35

14 %

350

Straffegjennomføring i institusjon (§ 12)

20

17

25 %

141

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

8

18

13 %

343

Bøtetjeneste

0

50

0 %

26

Hjemmesoning (§ 16)

1

0

0 %

7

Totalt

508

654

16 %

2589

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker februar 2023 og februar 2022. Hele tall og prosent.


Lovbrudd
Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i februar 2023 er 43 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomiske lovbrudd med 13 prosent og vold og narkotika/rus, begge med 11 prosent.

Fordelingen framkommer av tabell 2.

Lovbruddskategori

Andel

Trafikklovbrudd

43,3 %

Økonomi

12,5 %

Vold

11,3 %

Narkotika/rus

11,1 %

Lov og orden

9,2 %

Annet

4,7 %

Vinningskriminalitet

4,1 %

Seksuallovbrudd

3,7 %

Tabell 2. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet
fordelt på lovbruddskategori. Februar 2023. Prosent

Nøkkelord

Kontakter

media@kriminalomsorg.no

Bilder

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom