Miljødirektoratet

CO2-fangst reduserer Oslos utslipp

Del
Oslos utslipp av klimagasser blir betydelig redusert når Hafslund Oslo Celsio AS får karbonfangst på Klemetsrud, slik Miljødirektoratet nå tillater.
Hafslund Oslo Celsio AS sitt anlegg på Klemetsrud i Oslo sluttbehandler restavfall fra husholdninger og næringsavfall. Det nye anlegget for karbonfangst bygges nå. Illustrasjon: Hafslund Oslo Celsio.
Hafslund Oslo Celsio AS sitt anlegg på Klemetsrud i Oslo sluttbehandler restavfall fra husholdninger og næringsavfall. Det nye anlegget for karbonfangst bygges nå. Illustrasjon: Hafslund Oslo Celsio.

– FNs klimapanel sier at utslippene av klimagasser må nå toppen før 2025. Og at de må reduseres til netto null for å stabilisere den globale oppvarmingen. Karbonfangst- og lagring er ett viktig bidrag som kan gi betydelige utslippskutt i industri og energiforsyning, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Viktig klimatiltak i Oslo

Miljødirektoratet gir Hafslund Oslo Celsio AS tillatelse til å etablere karbonfangst og mellomlager av CO2 ved anlegget for avfallsforbrenning på Klemetsrud.

Dette vil gi en årlig utslippsreduksjon av klimagasser på opptil 400 000 tonn. Rundt 200 000 tonn CO₂ er fra forbrenning av fossilt avfall. Det resterende er fra forbrenning av biogent materiale, som regnes som klimanøytralt.

Oslo hadde i 2021 et utslipp på litt over 1 millioner tonn CO₂-ekvivalenter.

– Karbonfangst fra avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud gir en betydelig miljøgevinst for Oslo. Det bidrar også med teknologisk utvikling og overføring av kompetanse for karbonfangst fra avfallsforbrenning, både nasjonalt og internasjonal. Bare i Europa er det 500 tilsvarende avfallsforbrenningsanlegg som kan kopiere det som gjøres i Oslo, sier miljødirektør Ellen Hambro.

fra avfallsforbrenning både nasjonalt og internasjonalt, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Fakta 1: Fanger CO2-utslipp fra avfallsforbrenning på Klemetsrud

  • Karbonfangst og lagring (Carbon Capture and Storage, CCS) innebærer å fange, transportere og permanent lagre CO2 fra for eksempel industriprosesser, som avfallsforbrenning og kraftproduksjon.
  • Det nye fangstanlegget i Oslo vil redusere mer enn 90 prosent av CO2-utslippene fra Hafslund Oslo Celsio AS sitt anlegg på Klemetsrud.
  • Ca. halvparten av CO₂-mengden kommer fra fossilt karbon i avfallet, resten fra forbrenning av biologisk materiale som matavfall, papp, papir og trevirke. Dette er biologisk avfall som ikke er sortert ut tidligere i verdikjeden, og som i stor grad ikke kan gjenbrukes eller gjenvinnes.
  • Hafslund Oslo Celsio må arbeide for å redusere alle utslipp fra Klemetsrud-anlegget. CO2-fangsten vil gi noen nye utslipp til luft, inkludert aminer, og økte utslipp til kommunalt spillvannsnett.

Fakta 2: Langskip er den norske statens satsing på CO2-håndtering

  • Hafslund Oslo Celsio er en av to fangstaktører i Langskip, den norske statens satsing på CO2-håndtering.
  • Langskip er et fullskala CO₂-håndteringsprosjekt som skal demonstrere fangst fra industrielle kilder, transport og sikker lagring.
  • CO₂ skal fanges på Norcems sementfabrikk og Hafslund Oslo Celsios avfallsforbrenningsanlegg, gjøres flytende og hentes av skip. Deretter skal den fraktes til et mellomlager i Øygarden nordvest for Bergen, for så å pumpes gjennom rør ut på sokkelen hvor den skal lagres trygt 2600 meter under havbunnen.

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Hafslund Oslo Celsio AS sitt anlegg på Klemetsrud i Oslo sluttbehandler restavfall fra husholdninger og næringsavfall. Det nye anlegget for karbonfangst bygges nå. Illustrasjon: Hafslund Oslo Celsio.
Hafslund Oslo Celsio AS sitt anlegg på Klemetsrud i Oslo sluttbehandler restavfall fra husholdninger og næringsavfall. Det nye anlegget for karbonfangst bygges nå. Illustrasjon: Hafslund Oslo Celsio.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye