Enova

Enovastøtte til karbonfangstanlegg i Øygarden

Del
Selskapet CCB Energy Management skal vurdere å bygge et rense- og flytendegjøringsanlegg for CO2 i Energiparken i Øygarden. Prosjektet skal bidra til å utvikle en løsning som vil kutte kostnadene for rensing og flytendegjøring av CO2 fra flere produsenter, før den går til lagring. Enova støtter forprosjektet med 10 millioner kroner.
Det planlagte rense- og flytendegjøringsanlegget for CO2 
 skal bygges i Energiparken i Øygarden. Foto: CCB Energy Holding
Det planlagte rense- og flytendegjøringsanlegget for CO2 skal bygges i Energiparken i Øygarden. Foto: CCB Energy Holding

-Karbonfangst og -lagring vil ha en viktig plass i lavutslippssamfunnet. Men for at det skal være bærekraftig og økonomisk, er det viktig å utvikle verdikjeder og teknologi som presser kostnadsnivået så lavt ned som mulig. Enova støtter de som går foran og dette prosjektet vil kunne bety mye for utviklingen videre, sier markedsdirektør Astrid Lilliestråle i Enova.

En CO2-hub

Anlegget skal kunne ta imot CO2 av ulik kvalitet, enten det er fra prosessanlegg som fanger CO2 eller karbonfangst fra luft (DAC). Klimagassen CO2 kan ha ulik kvalitet, temperatur og trykk, men anlegget skal kunne ta imot klimagassen, rengjøre og klargjøre den for lagring. Dette vil i så fall være verdens første anlegg av denne typen.

Enovastøtten setter oss i stand til å få gjort nødvendig vurdering av både teknologi og kommersielle forhold for en slik etablering. Anlegget vil kunne bidra til å ta ned noe av den finansielle og teknologiske risikobyrden som nye selskaper har, sier Jan Arild Alvheim, daglig leder, CCB Energy Management

Samarbeid med Northern Lights

CCB, som eies av CCB Energy Holding, har inngått en samarbeidsavtale med selskapet Northern Lights og Linde Engineering. Northern Lights skal operere transport- og lagringsdelen drive «Langskip» som er Norges store satsing på karbonfangst og -lagring i Nordsjøen. CO2 skal føres i rør 2600 meter ned under havbunnen i Nordsjøen for permanent lagring slik at den ikke bidrar til klimaendringer. Mottaksanlegget for Northern Lights er allerede under bygging i Energiparken og skal etter planen startes opp i 2024. Dette gir CCB en kortreist og kostnadseffektiv transport av klimagassen. Linde Engineering vil være teknologisk hovedpartner i forprosjektet.

Netto null

Karbonfangst handler om å fjerne CO2 fra store utslippskilder. Det er ett av mange tiltak som må til for å få netto null. Karbonfangst og -fjerning vil ha en klar plass i lavutslippssamfunnet fordi det er områder som er vanskelig eller umulige å gjøre fornybare eller bærekraftige uten bruk av karbonfangst.

-Karbonfangst og -lagring er avgjørende for at vi skal lykkes med overgangen til en utslippsfri framtid. Da er det er viktig å ha så lave kostnadene som mulig. CCBs prosjekt representerer viktig innovasjon i så måte. Norge har tatt på seg en ledertrøye i arbeidet for karbonfangst og -lagring, og denne satsingen vil ytterligere kunne forsterke denne posisjonen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Interesse i markedet for slik teknologi

I dag er det flere selskap som tilbyr rensing og flytendegjøring av CO2. Det som ikke er prøvd ut tidligere, er hvilke løsninger som egner seg for leveranser av CO2 fra kilder med ulikt trykk, temperatur og kvalitet.

-Vi er glade for støtte og anledning til å gjøre nødvendig vurdering for å etablere synergianlegg av denne typen. Dette vil være unikt og svært viktig for lokal etablering og omstilling, men også ett av forhåpentligvis mange positive og fremtidige industrielle konsekvenser for Norges satsing på CCS. Vi har allerede etablert et pilotprosjekt for produksjon av hydrogen basert på naturgass med fangst av CO2 i Energiparken, sier Ronny Haufe, CEO i CCB Energy Holding.

Kan bidra til å ta ned risikoen

 - Hvis prosjektet lykkes, vil det bidra til å ta fram en teknologisk løsning som vil være svært aktuell flere steder i Norge og Europa. Dette vil kunne ta ned risikoen for andre aktører som ønsker å ta i bruk denne teknologien. Det vil være til stor nytte i det grønne skiftet, avslutter Lilliestråle i Enova.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det planlagte rense- og flytendegjøringsanlegget for CO2 
 skal bygges i Energiparken i Øygarden. Foto: CCB Energy Holding
Det planlagte rense- og flytendegjøringsanlegget for CO2 skal bygges i Energiparken i Øygarden. Foto: CCB Energy Holding
Last ned bilde

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Enova investerer årlig rundt 4-5 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede virkemidler og tett samarbeid med markedet er Enova en drivkraft for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Enova er eid av Klima- og miljødepartementet. Vi har 80 medarbeidere og er lokalisert i Trondheim i nye lokaler på Brattørkaia.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

Ny utlysing i EUs innovasjonsfond27.11.2023 09:15:00 CET | Pressemelding

Torsdag 23.november åpnet en ny utlysning i EUs innovasjonsfond. Nå blir det også mulig å søke for selskap innenfor maritim transport og luftfart. Det betyr nye muligheter for norske selskap som vil ha bred europeisk støtte til sine teknologiprosjekt. Ved forrige tildeling i juni i år, gikk innovasjonsfondet inn med hele 5,7 milliarder kroner i fem norske prosjekt. - Vi gleder oss til å ta imot nye søkere fra norske selskap. Det sterke resultatet i sommer viser at norsk industri og næringsliv er helt i front på flere teknologiområder, sier Ingunn Syrstad Bøgeberg i Enova. Hun er nasjonalt kontaktpunkt for innovasjonsfondet i Norge og er i tett dialog med de selskapene som søker støtte.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom