NHO Mat og Drikke

Grensehandelen øker - somling koster arbeidsplasser

Del
Nye tall fra SSB viser at grensehandelen fortsetter å stige jevnt og trutt mot nivåene fra før pandemien. Samtidig er det lite som tyder på at regjeringen vil klare å oppfylle ambisjonene om å redusere grensehandelen fra Hurdalserklæringen. – Arbeidet går altfor sakte, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) publiserte fredag 24. februar statistikk for grensehandelen i fjerde kvartal 2022. Ifølge SSB reiste nordmenn på nær 1,5millioner dagsturer på grensehandel i fjerde kvartal, og handlet for 2,8milliarder kroner. I hele 2022 var antallet dagsturer 5,6millioner, og nordmenn handlet for totalt 10,4milliarder kroner over grensen.

Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, sier bedriftene i mat- og drikkenæringen allerede har begynt å se konsekvensene av den gjenopptatte grensehandelen.

- Medlemsbedriftene forteller om fallende volumer og redusert lønnsomhet som kan knyttes direkte til grensehandelen. Dette har allerede fått konsekvenser for omsetning og lønnsomhet hos mat- og drikkeprodusentene og i dagligvarehandelen, og det vil etter hvert få konsekvenser for sysselsettingen, forteller Brubakk. Han viser konkret til salgstall fra Vinmonopolet, der det er kommunene langs grensen som mister mest omsetning, og husholdningenes utenlandskjøp, som var tilbake på gamle nivåer ved fjorårets slutt.

Brubakk mener regjeringen må få opp farten. - Hurdalsplattformen har gode, forpliktende formuleringer om grensehandelen, og regjeringen har sagt at de ønsker å finne tiltak som henter hjem omsetning, verdiskaping og arbeidsplasser fra grensehandel etter modell fra hva de gjør i Danmark. NHO Mat og Drikke etterlyser målrettede tiltak som reduserer grensehandelen.

-Vi ser at høy og økende grensehandel skaper usikkerhet om fremtidsutsiktene i mat- og drikkenæringen. Den stengte grensen under pandemien viste oss hva redusert grensehandel kan gi av økt produksjon, lønnsomhet og sysselsetting. Derfor er det uheldig at regjeringen ikke allerede har benyttet seg av de gode erfaringene fra Danmark, sier Brubakk

Danmark har lenge hatt en tverrpolitisk enighet om en kunnskapsbasert tilnærming til grensehandelen med Tyskland, og har gjennomført målrettede tiltak, som avgiftsendringer, som effektivt reduserer grensehandel. Denne tilnærmingen har vært vellykket, og offisielle tall fra Skatteministeriet i Danmark viser at grensehandel med mat- og drikke mellom Danmark og Tyskland ble redusert med 40 prosent fra 2012 til 2019. Tiltakene dreide seg om å redusere prisforskjellene på lokkevarer, som fikk danskene til å reise over grensen.

- Vi vet at grensehandelen drives opp av prisforskjeller som forverres av særnorske, høye avgifter. Da er en harmonisering av avgiftsnivået mot Sverige et opplagt tiltak man må vurdere med samme kunnskapsbaserte tilnærming om i Danmark. Det vi opplever nå er at verdiskaping og arbeidsplasser tapes til grensehandelen hvert eneste år, og regjeringens somling gjør at dette tapet øker for hver dag som går. Pandemien ga oss bedre kunnskap, men den kunnskapen har ingen verdi om vi ikke bruker den til å gjøre noe konkret med grensehandelen, avslutter Brubakk.

Kontakter

Ingunn S. Eriksen, direktør kommunikasjon NHO Mat og Drikke, 48137234 / ingunn.eriksen@nhomd.no

Bilder

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Last ned bilde

Lenker

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.800 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg pressemeldinger fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NHO Mat og Drikke

-Må ikke bli en sovepute28.8.2023 08:46:32 CEST | Pressemelding

Nye tall fra SSB viser at nordmenn grensehandlet for 2,6 milliarder i 2.kvartal 2023. – Høy inflasjon, dyrtid og en svak norsk krone må ikke bli en sovepute for regjeringen i arbeidet med å redusere grensehandelen. Utviklingen i grensehandelen viser tydelig at forbrukerne regner på om grensehandel lønner seg. Selv om det for mange ikke lønner seg akkurat nå, vil et hvileskjær fra regjeringen i arbeidet med å redusere grensehandelen kunne slå hardt tilbake når situasjonen endrer seg, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Grensehandel: -Gledelig tilbakegang, men ingen varig løsning.30.5.2023 08:22:24 CEST | Pressemelding

Ny statistikk viser at nordmenn i 1. kvartal 2023 grensehandlet for 1,9 milliarder kroner. – Dette kan bety at norske avgiftslettelser og erfaringene fra pandemien har bidratt til å snu en utvikling som i senere år ellers har vist høy og økende grensehandel. Samtidig er 1,9 milliarder kroner brukt av nordmenn i Sverige, 1,9 milliarder kroner tapt i Norge. Det er et tap av verdiskaping og arbeidsplasser som regjeringen snarest mulig må gjøre noe med. Når en viktig forklaring på tilbakegangen trolig er høy prisvekst på mat i Sverige og svak kronekurs, må dette ikke bli en sovepute for Vedum og Vestre, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye