Miljødirektoratet

Havnespy kan spre seg helt til Svalbard

Del
Ny risikovurdering viser at havnespy fortsatt må bekjempes med tiltak i småbåthavner, overvåking av spredning og rengjøring av større skip.
Havnespy dekker nå store deler av havbunnen i Engøysundet i Stavanger. Det var i dette området havnespy først ble oppdaget i Norge, i november 2020. Havnespy er så langt oppdaget i fem havner på Vestlandet, og ved Koster i Sverige rett ved norskegrensen i utløpet av Oslofjorden. Foto: Leif Bruntveit
Havnespy dekker nå store deler av havbunnen i Engøysundet i Stavanger. Det var i dette området havnespy først ble oppdaget i Norge, i november 2020. Havnespy er så langt oppdaget i fem havner på Vestlandet, og ved Koster i Sverige rett ved norskegrensen i utløpet av Oslofjorden. Foto: Leif Bruntveit

– Den største risikoen for at havnespy skal spre seg videre er som påvekst på skip, borerigger og andre fartøy. Havnespy kan også overleve ved lavere temperaturer, noe som medfører at arten har potensiale til å kunne kolonisere hele norskekysten, helt til Svalbard, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Havnespy er en invaderende, fremmed art som stammer fra det vestlige Stillehavet. Den har et stort potensial til å utkonkurrere andre arter ved å gro over disse, og dermed redusere deres leveområder og vekstmuligheter. I tillegg kan den fremmede arten true næringsinteresser langs kysten, slik som oppdrettsnæringen. Det viser en ny rapport, som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har laget på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Bremse og hindre spredningen

Etter at havnespy de siste årene er oppdaget i fem havner på Vestlandet, har Miljødirektoratet satt i gang flere strakstiltak for å hindre den i å spre seg videre. Blant annet har småbåteiere blitt oppfordret til å jevnlig sjekke båtene sine for havnespy, og rengjøre både båt og redskaper. Det er informert om nødvendige tiltak i en rekke utvalgte småbåthavner. I samarbeid med Havforskningsinstituttet startet direktoratet for over et år siden omfattende kartlegging og overvåkning av havnespy. Den nye rapporten understreker behovet for å fortsette med disse tiltakene.

– Selv om det er svært usannsynlig at havnespy kan utryddes fra norske farvann, viser rapporten at tiltak mot havnespy er viktige for å bremse utviklingen og hindre at den sprer seg til nye områder, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Hindre nye innførsler

Vitenskapskomiteen skriver i rapporten at det er viktig å overvåke arten i områder med sårbar natur, i utvalgte havneområder, småbåthavner og i områder med mye oppdrettsvirksomhet. På lengre sikt blir det viktigste ifølge rapporten å hindre nye innførsler av havnespy til norskekysten med internasjonal skipstrafikk.

– Den jobben som allerede pågår for å hindre havnespy i å spre seg skaffer oss tid til å få på plass mer omfattende tiltak overfor større skipstrafikk, sier Ellen Hambro.

Det må skje gjennom samarbeid med andre land ved å stille krav som hindrer begroing på skip. Tiltak som settes inn mot havnespy vil også kunne bidra til å hindre andre fremmede arter, som ennå ikke er kommet til Norge, i å etablere seg her.

Problem for oppdrettsnæringen

I rapporten er det også vurdert risikoen som havnespy utgjør for oppdrettsnæringen i Norge. Hvis havnespy etablerer seg på merdene kan det hindre vanngjennomstrømning og oksygentilførsel til fisken. Det må i tilfelle gjøres tiltak enten i form av økt bruk av antibegroingsmidler, eller gjennom vasking med oppsamling, ifølge rapporten.

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Havnespy dekker nå store deler av havbunnen i Engøysundet i Stavanger. Det var i dette området havnespy først ble oppdaget i Norge, i november 2020. Havnespy er så langt oppdaget i fem havner på Vestlandet, og ved Koster i Sverige rett ved norskegrensen i utløpet av Oslofjorden. Foto: Leif Bruntveit
Havnespy dekker nå store deler av havbunnen i Engøysundet i Stavanger. Det var i dette området havnespy først ble oppdaget i Norge, i november 2020. Havnespy er så langt oppdaget i fem havner på Vestlandet, og ved Koster i Sverige rett ved norskegrensen i utløpet av Oslofjorden. Foto: Leif Bruntveit
Last ned bilde
Havnespy-koloni ved Haugesund, med de karakteristiske "dråpene" som henger ned, og etter hvert vil løsne. Små fraksjoner som løsner vil kunne etablere nye kolonier, som raskt vokser seg store. Foto: Anne-Mari With Ottesen
Havnespy-koloni ved Haugesund, med de karakteristiske "dråpene" som henger ned, og etter hvert vil løsne. Små fraksjoner som løsner vil kunne etablere nye kolonier, som raskt vokser seg store. Foto: Anne-Mari With Ottesen
Last ned bilde
Nett fra oppdrettsmerder for fisk, som har stått i sjøen i nærheten av havnespy-kolonier. Det nederste nettet er behandlet med antibegroingsmidler. Foto: Vivian Husa/Havforskningsinstituttet
Nett fra oppdrettsmerder for fisk, som har stått i sjøen i nærheten av havnespy-kolonier. Det nederste nettet er behandlet med antibegroingsmidler. Foto: Vivian Husa/Havforskningsinstituttet
Last ned bilde
Rødalge som er angrepet av havnespy. Havnespy truer både rødalger og andre algearter som hører naturlig hjemme langs norskekysten, fordi den vokser på algene og kan kvele de. Algene er viktige levesteder for andre arter, og produserer oksygen og binder karbon. Foto: Vivian Husa/Havforskningsinstituttet
Rødalge som er angrepet av havnespy. Havnespy truer både rødalger og andre algearter som hører naturlig hjemme langs norskekysten, fordi den vokser på algene og kan kvele de. Algene er viktige levesteder for andre arter, og produserer oksygen og binder karbon. Foto: Vivian Husa/Havforskningsinstituttet
Last ned bilde
Kamskjell som er nesten helt overgrodd av havnespy. Skjellet kan dø om ikke havnespyet fjernes. Foto: Vivian Husa/Havforskningsinstituttet
Kamskjell som er nesten helt overgrodd av havnespy. Skjellet kan dø om ikke havnespyet fjernes. Foto: Vivian Husa/Havforskningsinstituttet
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom