Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen - januar 2023

Del
Soningskøen er på 131 dommer, og elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 321 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 180.

Straffegjennomføring i fengsel
Onsdag 1. februar var belegget i fengsel på 85 prosent med totalt 3045 innsatte.

- Av de 3045 innsatte satt 656 (22 prosent) i varetekt
- 805 (26 prosent) var utenlandske statsborgere
- Kvinnelige innsatte: 194 (6,4 prosent)
- Antall forvaringsdømte i fengsel: 148 menn, 9 kvinner
- 4 innsatte under 18 år. Alle fire sitter i varetekt ved en ungdomsenhet
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i januar 2023 var 83,4 prosent
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år var 83,4 prosent

Soningskø
Den 3. februar var soningskøen på 131 ubetingede dommer.
Av disse avventer 9 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned var soningskøen på 101 ubetingede dommer.


Isolasjon/Utelukkelser

Rapport for januar 2023 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.


Soningsoverføring

I januar ble det ikke gjennomført noen soningsoverføringer. 


Straffegjennomføring i samfunnet – nøkkeltall januar 2023
I januar 2023 ble det iverksatt 603 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er 20 prosent færre enn i januar 2022 da 751 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 321 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 180.

Tallene viser en nedgang for alle straffegjennomføringer i samfunnet sammenlignet med januar 2022. Bøtetjeneste har den den største nedgangen med 95 prosent, etterfulgt av straffegjennomføring i institusjon (§ 12) med 64 prosent. Sammenlignet med januar 2022 synker prøveløslatelse med møteplikt med 34 prosent og hjemmesoning (§ 16) med 33 prosent.

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) viser en nedgang på 21 prosent, mens program mot ruspåvirket kjøring synker med 12 prosent. Samfunnsstraff synker med 9 prosent og elektronisk kontroll med 6 prosent.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet var i januar 2023 på 13 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform

Iverksatte saker

Aktive saker

jan.23

jan.22

Andel kvinner

Elektronisk kontroll

321

342

14 %

328

Samfunnsstraff

180

197

12 %

1019

Prøveløslatelse med møteplikt

38

58

3 %

303

Program mot ruspåvirket kjøring

36

41

11 %

350

Straffegjennomføring i institusjon (§ 12)

12

33

42 %

143

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

11

14

0 %

341

Bøtetjeneste

3

63

0 %

25

Hjemmesoning (§ 16)

2

3

0 %

9

Totalt

603

751

13 %

2518

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker januar 2023 og januar 2022. Hele tall og prosent.

Lovbrudd
Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i januar 2023 er 47 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomiske lovbrudd og narkotika/rusmiddellovbrudd med 12 prosent hver.

Fordelingen framkommer av tabell 3.

Lovbruddskategori

Andel

Trafikklovbrudd

47,3 %

Økonomi

12,2 %

Narkotika/rus

11,5 %

Vold

11,0 %

Lov og orden

7,3 %

Annet

4,1 %

Vinningskriminalitet

3,6 %

Seksuallovbrudd

3,1 %

Tabell 3. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet
fordelt på lovbruddskategori. Januar 2023. Prosent

Nøkkelord

Kontakter

media@kriminalomsorg.no

Bilder

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom