Sex og Politikk

Humor kan gjøre samtalen om seksuell helse lettere

Del
På samenes nasjonaldag lanserer Sex og Politikk en egen video med den samiske sexologen og spesialsykepleieren Ingunn Eriksen om det å snakke med eldre samer om seksualitet og seksuell helse. Humor og kulturforståelse er viktige døråpnere.
Lettere spøkefull: Den norske kunstneren Siv Norheim med et lun blikk på temaet eldre samer og seksuell helse.
Lettere spøkefull: Den norske kunstneren Siv Norheim med et lun blikk på temaet eldre samer og seksuell helse.

Humor og snoallat kan fungere svært bra som samtalestartere når eldre samer har behov for å snakke om seksuell helse. Det er stor enighet blant helsepersonell som har studert temaet at samer ofte har en annen forståelse av sykdom og helse enn den norske majoritetsbefolkningen generelt.

Nettstedet og æ-læringsverktøyet Uke66.no er utarbeidet av Sex og Politikk, og setter søkelyset på eldre og seksuell helse. På samenes nasjonaldag har nettstedet fokus på eldre samer og deres forhold til seksuell helse.

Spesialsykepleier og sexolog Ingunn Eriksen forteller til Uke66.no at det å tulle og spøke om sex, seksualitet og seksuell helse kan være en viktig døråpner til å få igang en god samtale om temaet. Hun slår også et slag for større kulturforståelse slik at helsepersonell ikke blir oppfattet som "profeter sørfra" som skal lære samer å snakke åpent om seksuell helse.

«E-læringsverktøyet Uke66.no henvender seg til alle som er 60 år og eldre, eller som har planer om å bli det,» forklarer prosjektleder Tore Aasheim, «men for oss i Sex og Politikk har det også vært avgjørende å ha et interseksjonelt blikk på dette med eldre og seksuell helse. Derfor har det vært viktig for oss å belyse individuelle utfordringer som for eksempel enkelte minoriteter har å stri med, deriblant de eldre samene.»

I sin doktorgradsavhandling i 2011 om helseomsorgssystemer i samiske markebygder i nordre Nordland og Sør-Troms, fant sykepleier Randi Nymo at naboskap og slektskap var viktig ved sykdom. Mange kombinerte tradisjonell og medisinsk behandling, gudstro var viktig for mange, og humor var en viktig kommunikasjonsform.

Sykepleier Berit Andersdatter Bongo undersøkte i sin doktorgradsavhandling i 2012 forståelser av helse og sykdom i samiske samfunn. Hun fant at deltakerne i studien ikke snakket om helse og sykdom, men at dette var tema som man nærmet seg på tause og indirekte måter. Å snakke åpent om sykdom ble betraktet som upassende. Man skulle klare seg selv og ikke vise svakhet, og omsorg og hjelp skulle ytes uten at det ble bedt direkte om dette. Nærhet og taushet ble betraktet som passende kommunikasjonsformer.

Med dette som bakteppe kan det nok oppleves som en utfordring å få i gang en samtale, kanskje spesielt når temaet er seksuell helse. Litt lett humor kan altså være en mulighet til å lette på stemningen og bryte isen, og kanskje er dette en del av den samiske kulturen som med fordel kan tas med inn i helsepraten for befolkningen generelt?

Se videoen med Ingunn Eriksen her. (Videoen er tekstet på nord-samisk)

Privat til redaksjonen: Kilde til informasjon om doktoravhandlingene er hentet fra "Helse og omsorgstjenester til samiske eldre", utgitt av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lettere spøkefull: Den norske kunstneren Siv Norheim med et lun blikk på temaet eldre samer og seksuell helse.
Lettere spøkefull: Den norske kunstneren Siv Norheim med et lun blikk på temaet eldre samer og seksuell helse.
Last ned bilde
Spesialsykepleier og sexolog Ingunn Eriksen.
Spesialsykepleier og sexolog Ingunn Eriksen.
Last ned bilde

Lenker

Om Sex og Politikk

Sex og Politikk
Sex og Politikk
Christian Krohgs gate 34
0186 Oslo

22 11 55 13https://sexogpolitikk.no/

Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt.

Sex og Politikk er det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation (IPPF) som er den største organisasjonen for SRHR internasjonalt, med nasjonale organisasjoner i mer enn 119 land i tillegg til Norge.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler blant annet om å kunne bestemme om og når man vil ha barn, om å få informasjon om og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om rett til trygg og lovlig abort og om rett og mulighet til å praktisere sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet uten straffeforfølgelse eller fordømmelse.

Følg pressemeldinger fra Sex og Politikk

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Sex og Politikk på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sex og Politikk

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye