Arkivverket

Arkivverket hjelper politiet

Del
Politiet har nå oppklart en gammel drapssak ved hjelp av DNA-spor kombinert med slektsforskning. Her har Arkivverket vært en sentral bidragsyter.
Riksarkivbygningen på Sognsvann (foto: Arkivverket/Jaro Hollan)
Riksarkivbygningen på Sognsvann (foto: Arkivverket/Jaro Hollan)

Arkivverket deltar i et pilotprosjekt hos Kripos, sammen med Oslo universitetssykehus. Kripos tester om det er mulig å søke DNA-profiler som er sikret fra biologiske spor, opp mot slektsdatabaser. Man benytter altså slektskapsanalyser og slektsforskning i kombinasjon med taktisk politietterforskning og rettsgenetikk, for å undersøke om det kan bidra til å oppklare alvorlige kriminalsaker. 

Metoden har gitt resultater. Oslo politidistrikt har gått ut med informasjon om at man har funnet den siktede i en gammel drapssak fra 1999. 

Spisskompetanse fra arkivverket

Arkivverket har bidratt med spisskompetanse i arkivoppslag og slektsforskningsmetoder, og har tilgjengeliggjort arkivmateriale. Dette samarbeidet mellom etatene er et godt eksempel på hvordan vi kan jobbe fram ny og viktig kunnskap og metoder.  

Monica Stand, avdelingsleder i avdeling saksbehandling og veiledning, har vært en sentral bidragsyter i pilotprosjektet.  – Her ble vår arkivfaglige spisskompetanse brukt systematisk i etterforskningen hos politiet, og det gav resultater, sier Monica Strand. – Vi er glade for å kunne bidra slik at politiet får prøvd ut om dette er hensiktsmessige metoder og om dette er kompetanse de trenger å utvikle selv. 

Bredere samfunnsnytte

Selv om slektsgranskning ikke er det Arkivverket vanligvis gjør, har vi bidratt med den kompetansen noen av våre medarbeidere har, også på dette feltet. Slektsgranskning er til vanlig mest i bruk for å finne sin egen slekt, men her ser vi arbeidsmetodene og arkivene bli brukt slik at det gir en bredere samfunnsnytte. 

– I dette arbeidet ser vi også hvor viktig det er å ha gode arkiver. Med gode arkiver og arkivkompetanse kan vi hente fram viktige opplysninger når vi trenger dem. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Riksarkivbygningen på Sognsvann (foto: Arkivverket/Jaro Hollan)
Riksarkivbygningen på Sognsvann (foto: Arkivverket/Jaro Hollan)
Last ned bilde

Om Arkivverket

Arkivverket
Arkivverket
Postboks 4013 Ullevål Stadion
0806 Oslo

480 55 666http://www.arkivverket.no/

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Følg pressemeldinger fra Arkivverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Arkivverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arkivverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom