Enova

45 millioner kroner til prosjekter som gir kraft til det grønne skiftet

Del
Tre prosjekter får 45 millioner kroner i støtte gjennom PILOT-E for å utvikle løsninger som skal styrke kapasitetsutnyttelsen i kraftsystemet. Selskapene som får støtte er Eviny, Ringerikskraft og Agder Energi Fleksibilitet, alle med samarbeidspartnere. Bakgrunnen for støtten er at kraftsystemet ikke utnyttes fullt ut i dag. PILOT-E er en samordnet finansiering i regi av Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.
De tre prosjektene som tildeles finansiering fra Pilot-E, utfyller hverandre godt. Bedriftene som får prosjektfinansiering er lokalisert i Bergen, Hønefoss og Kristiansand. Sammen med tre prosjekter tildelt på samme tid i fjor, har PILOT-E fått opp en fin portefølje med prosjekter som samlet vil sette Norge i stand til bedre å utnytte energisystemet. Foto: Agder Energi
De tre prosjektene som tildeles finansiering fra Pilot-E, utfyller hverandre godt. Bedriftene som får prosjektfinansiering er lokalisert i Bergen, Hønefoss og Kristiansand. Sammen med tre prosjekter tildelt på samme tid i fjor, har PILOT-E fått opp en fin portefølje med prosjekter som samlet vil sette Norge i stand til bedre å utnytte energisystemet. Foto: Agder Energi

Det norske energisystemet, norske husholdninger og norsk næringsliv har det siste året blitt stilt overfor en ny virkelighet når det gjelder energi. Flere samtidige utfordringer forsterker hverandre – som svært høye priser, knapphet på energi og økt etterspørsel.

Utnytte infrastruktur bedre

Økt etterspørsel er blant annet en følge av elektrifisering. Samtidig er det kapasitetsutfordringer knyttet til fremføring. Deler av dette må løses gjennom investeringer i ny produksjon og infrastruktur. Men, noe kan løses gjennom å utnytte den infrastrukturen samfunnet allerede har bedre. Derfor har finansieringsordningen PILOT-E gjennomført en målrettet utlysning mot prosjekter som skal gi «Økt fleksibilitet i kraftsystemet»

Fleksibilitet i husholdningene

De tre prosjektene som tildeles, utfyller hverandre godt og vil gi løsninger som utnytter fleksibilitet i husholdningene, i transport til lands og til sjøs og i næringer og industriparker.

Sammen med tre prosjekter tildelt på samme tid i fjor, har PILOT-E fått opp en fin portefølje med prosjekter som samlet vil sette Norge i stand til bedre å utnytte energisystemet.

– Økt fleksibilitet i kraftsystemet gjør at næringslivet raskere kan realisere grønn omstilling der elektrifisering er nødvendig. Derfor er det gledelig at PILOT-E nå har fått opp en målrettet og god portefølje rettet mot dette, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– Det norske kraftsystemet må håndtere både mer variabel produksjon og stor variasjon i forbruket, blant annet som følge av et stadig mer integrert energi- og transportsystem. Årets tildeling får frem gode prosjekter som retter seg mot dette. PILOT-E er et treffsikkert virkemiddel som mobiliserer godt og gir konkrete resultater, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

- Den grønne omstillingen er i stor grad avhengig av elektrifisering. For at den skal gå så raskt som mulig er vi avhengig av et effektivt og fleksibelt energisystem. PILOT-E bidrar til at forskningsresultater blir til ny teknologi som tas i bruk. De tre prosjektene som nå tildeles bidrar til nettopp dette, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

De tre tildelte prosjektene er:


Eviny AS med partnere: Tildeles 20 millioner kroner. Prosjektet skal gjøre det mulig å se elektrisk forbruk innen landtransport, næringsbygg og maritim transport i et område i sammenheng og samlet gjøre dette tilgjengelig som fleksible ressurser inn i fleksibilitetsmarkedet. Løsningen skal gjøre det mulig for vanlige næringskunder uten forkunnskaper å delta i fleksibilitetsmarkedet ved å tilby sitt eget effektforbruk via aggregator. Lønnsomt for den enkelte bedrift – bra for kraftsystemet.

Ringerikskraft AS med partnere: Tildeles 18,2 millioner kroner. Prosjektet skal utvikle et system, "Flex Industrial Park Management System", som basert på datastrømmene fra industribedriftene i næringsparken modellerer og predikterer løpende energibehov. Basert på dette vil systemet sette forutsetninger og rammebetingelser for hvordan energitilgangen til enhver tid må være i dette industriområdet. Bedre utnyttelse av den tildelte kapasiteten vil gjøre det mulig for industriaktører som står i kø og venter på at ny nettkapasitet å etablere seg tidligere i næringsparken. Bra for grønn omstilling og nytt næringsliv – bra for energisystemet.

Agder Energi Fleksibilitet AS: Tildeles 6,1 millioner kroner. Gjennom prosjektet Euroflex utvikles et kundesentrisk økosystem hvor kundene selv bidrar til optimalisering og drift av kraftsystemet. Prosjektet vil teste ut nye teknologier og nye forretningsmodeller. Resultatet er utvikling av en ny verdikjede hvor man bruker markedsbaserte verktøy for å håndtere flaskehalser og løse spenningsutfordringer i distribusjonsnettet.

FAKTA OM PILOT-E:
• PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.
• Ordningen har siden starten i 2016 fått prosjekter raskt og målrettet fra forskning til fullskala.
• PILOT-E skal få frem nye, konkurransedyktige bedrifter innen området miljøvennlig energiteknologi.
• PILOT-E samkjører de tilgjengelige finansieringstilbudene i virkemiddelapparatet og innebærer høyere forutsigbarhet for støtte, tettere oppfølging og sterkere koordinering.
• PILOT-E skal redusere usikkerhet for bedrifter og gi dem bedre grunnlag for å planlegge – og dermed nå helt frem til markedet med nye løsninger.
• PILOT-E støttes av Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepar tementet.
• Medregnet denne siste tildelingen er det siden første utlysning i 2016 finansiert 29 prosjekter som involverer godt over 100 prosjektdeltakere, og som har mottatt i alt rundt regnet 550 millioner kroner i tilskudd.

For mer informasjon om Pilot E,se www.pilot-e.no .

For ytterligere informasjon, kontakt:

PILOT-E: Trond Moengen, programsekretær for PILOT-E, M: 952 73 220, E: trond.moengen@energidata.no

EVINY AS: Kristin Flornes - 957 85 363 - kristin.flornes@eviny.no

RINGERIKSKRAFT AS Live Dokka, konserndirektør – 414 53 504 - live.dokka@ringerikskraft.no

AGDER ENERGI FLEKSIBILITET AS Rune Hogga, CEO – 934 03 326 - rune.hogga@ae.no

Kontakter

Bilder

De tre prosjektene som tildeles finansiering fra Pilot-E, utfyller hverandre godt. Bedriftene som får prosjektfinansiering er lokalisert i Bergen, Hønefoss og Kristiansand. Sammen med tre prosjekter tildelt på samme tid i fjor, har PILOT-E fått opp en fin portefølje med prosjekter som samlet vil sette Norge i stand til bedre å utnytte energisystemet. Foto: Agder Energi
De tre prosjektene som tildeles finansiering fra Pilot-E, utfyller hverandre godt. Bedriftene som får prosjektfinansiering er lokalisert i Bergen, Hønefoss og Kristiansand. Sammen med tre prosjekter tildelt på samme tid i fjor, har PILOT-E fått opp en fin portefølje med prosjekter som samlet vil sette Norge i stand til bedre å utnytte energisystemet. Foto: Agder Energi
Last ned bilde

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

Ny utlysing i EUs innovasjonsfond27.11.2023 09:15:00 CET | Pressemelding

Torsdag 23.november åpnet en ny utlysning i EUs innovasjonsfond. Nå blir det også mulig å søke for selskap innenfor maritim transport og luftfart. Det betyr nye muligheter for norske selskap som vil ha bred europeisk støtte til sine teknologiprosjekt. Ved forrige tildeling i juni i år, gikk innovasjonsfondet inn med hele 5,7 milliarder kroner i fem norske prosjekt. - Vi gleder oss til å ta imot nye søkere fra norske selskap. Det sterke resultatet i sommer viser at norsk industri og næringsliv er helt i front på flere teknologiområder, sier Ingunn Syrstad Bøgeberg i Enova. Hun er nasjonalt kontaktpunkt for innovasjonsfondet i Norge og er i tett dialog med de selskapene som søker støtte.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom