NHO Mat og Drikke

- Økte matpriser er også en konsekvens av politisk valg

Del
-Regjeringen er nå i en situasjon hvor den må veie opp ulempene med nye tiltak for å få ned strømprisene på kort sikt opp mot konsekvensene av å ikke gjøre mer. Dette valget har ikke bedriftene. For mange bedrifter står derimot valget mellom å få dekket store kostnadsøkninger og gjøre innskrenkninger, eller i verste fall gå konkurs, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

SSB la 10. januar frem tall som viste at konsumprisindeksen vokste med 5,9 prosent i løpet av 2022, med matvarer som en kategori med stor vekst. I samme periode vokste produsentprisene, som i større grad reflekterer bedriftenes produksjonskostnader, med nær 20 prosent. Likevel går prisene i Norge mindre opp enn i de fleste andre europeiske land.

-Vi deler regjeringens bekymring for utviklingen. Ingen, hverken produsenter eller dagligvaregrupperingene, og aller minst forbrukerne, er tjent med sterk vekst i matvareprisene. Samtidig må vi ha med oss at prisøkningene ikke er et særnorsk fenomen. Og når matprodusenter i perioder har opplevd en tidobling i energiprisene, kan det ikke overraske noen at disse kostnadene vil vises igjen lengre ute i verdikjeden og til slutt havner hos forbrukerne, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

Brubakk sier at regjeringen i dialogen med næringslivet om utviklingen i energikostnadene har understreket at bedrifter i et marked må drive for egen regning og risiko, og at staten ikke kan gripe direkte inn, selv når energiprisene mangedobles. - Økte matpriser er dermed også en konsekvens av et politisk valg. Regjeringen kan ikke forvente at bedrifter skal drive med tap, sier Brubakk.

Allerede da strømstøtteordningen ble lagt frem i høst, var NHO Mat og Drikke tydelige på at ordningen måtte vare lengre og utformes slik at den omfattet flere bedrifter. Flere europeiske land har gått lengre og tilbyr mer omfattende støtteordninger enn Norge. – Regjeringen har hele tiden lagt avgjørende vekt på at gode fastprisordninger skulle være på plass når støtteordningen utløp. Så langt har det ikke skjedd. Nå er det en klar forventning om at strømleverandørene gjør sitt, understreker han.

- Samtidig må regjeringen være varsom med å kritisere andre for konsekvensene av regjeringens egen politikk. Regjeringen har aktivt argumentert mot mer omfattende strømstøtte. Da er det ikke lov å være overrasket over at voldsomme kostnadsøkninger også får konsekvenser i markedet. Både norske forbrukere og bedriftene fortjener bedre enn et "Svarte-Per"-spill i denne situasjonen, sier Brubakk.

Kontakter

Ingunn Storetvedt Eriksen, direktør kommunikasjon, 48 13 72 34, ingunn.eriksen@nhomd.no.

Bilder

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Last ned bilde

Lenker

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.800 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg pressemeldinger fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NHO Mat og Drikke

-Må ikke bli en sovepute28.8.2023 08:46:32 CEST | Pressemelding

Nye tall fra SSB viser at nordmenn grensehandlet for 2,6 milliarder i 2.kvartal 2023. – Høy inflasjon, dyrtid og en svak norsk krone må ikke bli en sovepute for regjeringen i arbeidet med å redusere grensehandelen. Utviklingen i grensehandelen viser tydelig at forbrukerne regner på om grensehandel lønner seg. Selv om det for mange ikke lønner seg akkurat nå, vil et hvileskjær fra regjeringen i arbeidet med å redusere grensehandelen kunne slå hardt tilbake når situasjonen endrer seg, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Grensehandel: -Gledelig tilbakegang, men ingen varig løsning.30.5.2023 08:22:24 CEST | Pressemelding

Ny statistikk viser at nordmenn i 1. kvartal 2023 grensehandlet for 1,9 milliarder kroner. – Dette kan bety at norske avgiftslettelser og erfaringene fra pandemien har bidratt til å snu en utvikling som i senere år ellers har vist høy og økende grensehandel. Samtidig er 1,9 milliarder kroner brukt av nordmenn i Sverige, 1,9 milliarder kroner tapt i Norge. Det er et tap av verdiskaping og arbeidsplasser som regjeringen snarest mulig må gjøre noe med. Når en viktig forklaring på tilbakegangen trolig er høy prisvekst på mat i Sverige og svak kronekurs, må dette ikke bli en sovepute for Vedum og Vestre, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom