Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen – desember 2022

Del
Soningskøen er på 101 dommer, og elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 159 iverksettelser.

Straffegjennomføring i fengsel
Ved inngangen til januar var belegget i fengsel på 82 prosent med totalt 2949 innsatte.

- Av de 2949 innsatte satt 622 (21 prosent) i varetekt
- 765 (26 prosent) var utenlandske statsborgere
- Kvinnelige innsatte: 183 (6,1 prosent)
- Antall forvaringsdømte i fengsel: 148 menn, 8 kvinner
- 5 innsatte under 18 år. 2 i varetekt og 3 på dom
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i desember 2022 var 82 prosent
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år var 85 prosent

Soningskø
Den 6. januar var soningskøen på 101 ubetingede dommer.
Av disse avventer 14 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned var soningskøen på 78 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for desember 2022 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Soningsoverføring
I desember ble det ikke gjennomført noen soningsoverføringer. I 2022 ble 15 innsatte overført til hjemlandet for gjennomføring av dommen sin der, dette er 1 færre enn i 2021.

Straffegjennomføring i samfunnet
I desember 2022 ble det iverksatt 364 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er 22 prosent færre enn i desember 2021, da 469 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 159 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 102.

Sammenlignet med desember 2021 øker straffegjennomføring i institusjon (§12) med 75 prosent, samfunnsstraff med 6 prosent og program mot ruspåvirket kjøring med 4 prosent.

Bøtetjeneste har den største nedgangen med 88 prosent sammenlignet med desember 2021. Videre synker narkotikaprogram med domstolskontroll med 53 prosent og prøveløslatelse med møteplikt med 35 prosent. Elektronisk kontroll viser en nedgang på 28 prosent.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet var i desember 2022 på 13 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform

Iverksatte saker

Aktive saker

des. 22

des. 21

Andel kvinner

Elektronisk kontroll

159

221

13 %

333

Samfunnsstraff

102

96

15 %

1034

Prøveløslatelse med møteplikt

41

63

5 %

318

Program mot ruspåvirket kjøring

24

23

21 %

340

Straffegjennomføring i institusjon (§ 12)

21

12

19 %

154

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

9

19

0 %

351

Hjemmesoning (§ 16)

4

2

25 %

7

Bøtetjeneste

4

33

25 %

26

Totalt

364

469

13 %

2563

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker desember 2022 og desember 2021. Hele tall og prosent.

 

Lovbrudd
Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i desember 2022 er 38 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av narkotika/rusmiddellovbrudd med om lag 16 prosent og økonomiske lovbrudd med 14 prosent. Fordelingen framkommer av tabell 3.

Lovbruddskategori

Andel

Trafikklovbrudd

38,0 %

Narkotika/rus

15,5 %

Økonomi

14,0 %

Vold

9,9 %

Lov og orden

7,0 %

Øvrige

5,6 %

Nøkkelord

Kontakter

media@kriminalomsorg.no

Bilder

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom