Samferdselsdepartementet

2022 var et mørkt år for trafikksikkerheten

Del
– Året vi nå har lagt bak oss har vært et mørkt år for trafikksikkerheten. Altfor mange kom aldri fram dit de var på vei. Ulykkesbildet vi har hatt i 2022 er svært bekymringsfullt, og er en tydelig påminnelse om at vi må fortsette å holde trykket oppe i trafikksikkerhetsarbeidet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på befaring ved Strynefjellstunnelen sommeren 2022.  FOTO: Kristoffer Rød-Lindberg/SD.
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på befaring ved Strynefjellstunnelen sommeren 2022. FOTO: Kristoffer Rød-Lindberg/SD.

Norske veier krevde 118 menneskeliv i 2022, ifølge foreløpige tall fra Statens vegvesen. Det er 38 flere enn i 2021, da 80 personer omkom i veitrafikken i Norge. Etter flere år med nedgang, har antallet omkomne i trafikken økt i 2022. Det er også kraftig økning i antallet hardt skadde.

– Det skal være trygt å ferdes på norske veier. Men for mange har veien vært alt annet enn trygg i året som gikk. Flere sitter tilbake hardt skadet etter å ha vært i en trafikkulykke, og altfor mange har mistet livet. Og for alle som har omkommet sitter det pårørende igjen som har opplevd et stort tap. Mine tanker går spesielt til disse, sier Nygård.

Det jobbes for fullt med å analysere årsakene til ulykkene i 2022. Alle dødsulykker blir gjennomgått av Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe.

Det brede og systematiske trafikksikkerhetsarbeidet fortsetter

Samferdselsdepartementet følger situasjonen nøye, og det systematiske trafikksikkerhetsarbeidet som har pågått over flere år fortsetter.

– Det jobbes målrettet og effektivt med trafikksikkerhet fra mange ulike aktører, og det har det blitt gjort i flere tiår. Vi har fått sikrere kjøretøy og mer effektive kontroller, bedre rednings- og skadehåndtering, og en satsing på utbygging og utbedring av veinettet har hatt effekt. I tillegg har det vært jobbet godt med det trafikantrettede og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeidet. Dette trykket skal vi bidra til å holde oppe, sier Nygård.

Intensiverer arbeidet for å nå nullvisjonen

Nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken er fortsatt ledestjernen i trafikksikkerhetsarbeidet i Norge.

– Vi har fortsatt en lang vei å gå for å nå nullvisjonen. Ulykkesutviklingen i 2022 viser at det er helt avgjørende at vi holder fokuset og innsatsen oppe i trafikksikkerhetsarbeidet. Det arbeidet fortsetter i 2023, sier Nygård.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på befaring ved Strynefjellstunnelen sommeren 2022.  FOTO: Kristoffer Rød-Lindberg/SD.
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på befaring ved Strynefjellstunnelen sommeren 2022. FOTO: Kristoffer Rød-Lindberg/SD.
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Innfører tilpasninger for turistnæringen: Nå kan sjåfører ta drosjeførerprøven på engelsk1.12.2023 10:15:56 CET | Pressemelding

– Turister som er på opplevelsesturer i Norge snakker sjeldent norsk, og da trenger vi heller ikke kreve at sjåførene skal ta drosjeførerprøven på norsk. Likevel ønsker vi at alle som jobber med å transportere passasjerer i Norge, skal være trygge sjåfører med beviselig kompetanse. Derfor har vi drosjesjåførprøver, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom