Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Redusert strømforbruk i november 2022

Del
Strømforbruket gikk betydelig ned i november sammenlignet med 2021, viser analyser fra NVE. Husholdningene i det sørlige Norge har redusert strømforbruket med 10,7 prosent i november sammenlignet med i fjor. Strømforbruket i fritidsboliger i det sørlige Norge er redusert med hele 23,5 prosent i november sammenlignet med i 2021. Tallene er korrigert for temperaturvariasjoner.

Reduksjonen vi ser i husholdningene viser økt energisparing selv om den gjennomsnittlige strømprisen var svært lik sammenlignet med november 2021. Den gjennomsnittlige spotprisen i november 2022 for sørlige Norge var på 113 øre/kWh mot 106 øre/kWh i november 2021.

- Dette tyder på at svært mange husholdninger har iverksatt tiltak for strømsparing, sier Maren Esmark, seksjonsleder i NVE.

NVE jobber med informasjonstiltak rettet mot husholdninger og kontorbygg. Tips for strømsparing og energieffektivisering finnes blant annet på våre nettsider

Stor nedgang i fritidsboliger
I fritidsboliger har strømforbruket gått kraftig ned i sørlige Norge sammenlignet med 2021. Det antas at nedgangen skyldes at det ikke gis strømstøtte til forbruk for fritidsboliger. Trolig har mange redusert innetemperaturen til et minimum når hytta ikke er i bruk og det antas også at det er overgang til andre oppvarmingskilder slik som ved.

Også noe reduksjon i Midt-Norge og Nord-Norge
I Midt-Norge og i Nord-Norge var reduksjonen i strømforbruket for husholdningene november på 2,6 prosent og 1,8 prosent sammenlignet med i fjor og korrigert for temperaturvariasjoner. I fritidsboliger er reduksjonen på 2,5 prosent og 1,1 prosent.

Kraftforbruket i industrien
I industrien og i tjenesteytende sektor har også strømforbruket gått ned i november. I tjenesteytende sektor var nedgangen i forbruket i sørlige Norge på 4,5 prosent når det korrigeres for temperaturvariasjoner. Industrien i det sørlige Norge reduserte forbruket med 12,2 prosent. Dette skyldes først og fremst reduksjon i aluminiumsproduksjon grunnet økte kraftpriser.

I perioden økte strømforbruket for industrien i nord, en endring som i stor grad skyldes at noe industri var koblet ut året før og nå er satt i drift igjen.

NVE vil i januar publisere tall for hele 2022.

Temperaturkorrigering
Temperaturkorrigering blir gjort for å lettere kunne sammenligne kraftbruk mellom ulike perioder som gjerne har ulik utetemperatur. For å temperaturkorrigere kraftbruken brukes graddagstallmetoden. Denne metoden forutsetter at oppvarming i bygninger skjer dersom døgnmiddeltemperaturen faller under 17 grader.

Graddagene summeres opp på månedsnivå og blir sammenlignet med normalgraddagstall som er basert på historiske temperaturer fra 1991-2020.

Nøkkelord

Kontakter

Maren Aschehoug EsmarkSeksjonssjef energibruk og europeiske rammebetingelser

Tel:97 18 33 79

Bilder

Last ned bilde
Figur: Utviklingen i temperaturkorrigert kraftbruk i husholdningene i det sørlige Norge
Figur: Utviklingen i temperaturkorrigert kraftbruk i husholdningene i det sørlige Norge
Last ned bilde
Figur: Utviklingen i temperaturkorrigert kraftbruk i fritidsboliger i det sørlige Norge
Figur: Utviklingen i temperaturkorrigert kraftbruk i fritidsboliger i det sørlige Norge
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom