SINTEFSINTEF

Kombinerer hurtiglading og hydrogenfylling uten effekttopper i strømnettet

Del
Hvordan få til god drift av en energistasjon som kombinerer hurtiglading og hydrogenfylling? Forskningsprosjektet COFLEX tar sikte på å etablere et styringssystem som muliggjør god utnyttelse av effekt for dette.
Greenstration Straume.
Greenstration Straume.

I dag er det registrert rundt 70 000 lastebiler i Norge, og det forventes en gradvis opptrapping av antall nullutslippskjøretøy frem mot 2030, også innen tungtransport. De må kunne lade eller fylle hydrogen på en effektiv måte – uten at det belaster strømnettet for mye.

COFLEX er et innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN), og fikk nylig 5,6 millioner NOK fra Norges forskningsråd for å forske på fleksibel effektutnyttelse på energistasjoner for å unngå effekttopper fra hurtiglading og hydrogenkomprimering. Prosjektet ledes av Greenstation, med blant annet SINTEF Energi og Elvia som partnere.

Energistasjoner i samspill med strømnettet

- Prosjektet COFLEX skal bidra til å gi bedre infrastruktur for nullutslippsløsninger ved å gjøre det lettere å samlokalisere lading og hydrogenfylling uten å unødig belaste strømnettet, sier Leanne Drøyer, leder av Greenstation. 

Sammen med de andre partnerne i prosjektet, skal Greenstation utvikle et styringssystem som gir fleksibel effektutnyttelse ved bruk av en samlokalisert energistasjon.

- Begrensninger i strømnettet er en viktig barriere for infrastrukturen som er nødvendig i overgangen til nullutslippstransport. FoU-arbeidet vil bidra til å redusere denne barrieren, uten å påvirke servicekvaliteten til operatørene negativt. Dette er et viktig element i den totale sømløse kundeopplevelsen Greenstation-konsept tilbyr, sier Drøyer.

Energikrevende infrastruktur

Både hurtiglading og hydrogenfylling er energikrevende infrastruktur, og byr dermed på tekniske utfordringer knyttet til kapasiteten i strømnettet.

- Innovasjonen fra COFLEX vil føre til et bedre tilbud for kunder samtidig som det minimerer belastning på kraftsystemet. Det vil også gjøre det mulig å samlokalisere hurtigladere og stasjoner for hydrogenfylling slik at arealet utnyttes maksimalt, sier Odd André Hjelkrem, prosjektleder og forsker i SINTEF Energi.

God infrastruktur for energitilgang er avgjørende for at næringsaktører skal investere i nullutslippskjøretøy. For å nå klimamålene må flere gå over fra fossil til fornybar kraft – også tungtransportsektoren.

Resultatene fra prosjektet vil ha stor betydning for fremtidens energistasjoner, og kan effektivt skaleres og anvendes for flere lokasjoner, formål og sektorer.

Fakta

COFLEX skal:

  • Utvikle en modell for å optimalisere utnyttelse av effektbehov fra lading og hydrogenfylling
  • Implementere modellene i et styringssystem som kontrollerer effektbruk på energistasjonen for å optimalisere bruken gjennom tvungen effektredusering, prisregulering, trafikkstyring, eller stasjonær batterilagring
  • Evaluere styringssystemet basert på effektutjevning, kundetilfredshet og lønnsomhet.
  • Utvikle metodikk for å identifisere nye lokasjoner for energistasjoner med hensyn til areal, trafikk og nettilknytning.

Kontakt

Leanne Drøyer, Head of Greenstation

Tlf.: + 47 909 23 222 

Epost: leanne@greenstation.no

Odd André Hjelkrem, prosjektleder og forsker i SINTEF Energi

Tlf.: +47 984 82 278

Epost: oddandre.hjelkrem@sintef.no 

Nøkkelord

Bilder

Greenstration Straume.
Greenstration Straume.
Last ned bilde
Leanne Drøyer, Head of Greenstation
Leanne Drøyer, Head of Greenstation
Last ned bilde
Odd André Hjelkrem, prosjektleder
Odd André Hjelkrem, prosjektleder
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2200 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over fire milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom