Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen – november 2022

Del
Soningskøen er på 78 dommer, og elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 311 iverksettelser.

Straffegjennomføring i fengsel
Ved inngangen til desember var belegget i fengsel på 84 prosent med totalt 3009 innsatte.

- Av de 3009 innsatte satt 645 (21 prosent) i varetekt
- 777 (26 prosent) var utenlandske statsborgere
- Kvinnelige innsatte: 183 (6,1 prosent)
- Antall forvaringsdømte i fengsel: 148 menn, 8 kvinner
- 3 innsatte under 18 år. 2 i varetekt og 1 på dom.
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i oktober 2022 var 83,8 prosent
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år var 85,3 prosent


Soningskø
Den 2. desember var soningskøen på 78 ubetingede dommer.
Av disse avventer 4 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned var soningskøen på 87 ubetingede dommer.


Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for november 2022 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.


Soningsoverføring
I november ble det ikke gjennomført noen soningsoverføringer i utlandet. Hittil i år er 15 innsatte overført til hjemlandet for gjennomføring av dommen sin der, dette er det samme antallet som på samme tidspunkt i 2021.


Straffegjennomføring i samfunnet
I november 2022 ble det iverksatt 583 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er 12 prosent færre enn i november 2021, da 664 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 311 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 165.

Statistikken viser en nedgang for alle former for gjennomføring av straff i samfunnet, bortsett fra samfunnsstraff som øker med 4 prosent.

Bøtetjeneste har den største nedgangen med 89 prosent sammenlignet med november 2021. Videre synker narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) med 40 prosent og program mot ruspåvirket kjøring med 22 prosent. Straffegjennomføring i institusjon (§12) viser en nedgang på 21 prosent, mens prøveløslatelse med møteplikt synker med 13 prosent. Elektronisk kontroll synker med 2 prosent sammenlignet med november 2021.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet er i november 2022 på 13 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform

Iverksatte saker

Aktive saker

nov. 22

nov. 21

Andel kvinner

Elektronisk kontroll

311

316

14 %

391

Samfunnsstraff

165

159

14 %

1031

Prøveløslatelse med møteplikt

45

52

4 %

314

Program mot ruspåvirket kjøring

25

32

16 %

345

Straffegjennomføring i institusjon (§ 12)

19

24

11 %

157

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

9

15

22 %

363

Bøtetjeneste

7

66

0 %

41

Hjemmesoning (§ 16)

2

0

0 %

5

Totalt

583

664

13 %

2647

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker november 2022 og november 2021. Hele tall og prosent.


Lovbrudd

Om lag 49 prosent av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i november 2022 er domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomiske lovbrudd med 11 prosent og narkotika/rusmiddellovbrudd med 11 prosent. Fordelingen framkommer av tabell 3.

Lovbruddskategori

Andel

Trafikklovbrudd

49,3 %

Økonomi

11,3 %

Narkotika/rus

11,2 %

Vold

9,8 %

Lov og orden

8,9 %

Øvrige

3,9 %

Vinningskriminalitet

2,8 %

Seksuallovbrudd

2,8 %

Tabell 3. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet
fordelt på lovbruddskategori. November 2022. Prosent

Nøkkelord

Kontakter

media@kriminalomsorg.no

Bilder

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom