Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Har laget flodbølgekart for Vangsmjøse

Del
NVE har fått utarbeidet egne flodbølgekart for å vise hvilke områder rundt Vangsmjøse som kan bli rammet hvis det skulle gå et større fjellskred fra Skutshorn i Vang kommune.
Skutshorn sett fra vest med Vangsmjøse og deler av kommunesenteret i Vang i bakgrunnen. Foto: Gustav Pless / NVE
Skutshorn sett fra vest med Vangsmjøse og deler av kommunesenteret i Vang i bakgrunnen. Foto: Gustav Pless / NVE

Rapporten, som er utarbeidet av NGI, gir et godt grunnlag for å vurdere konsekvenser av et mulig fjellskred, og vil inngå i beredskapsplaner og benyttes i plan- og byggesaker i kommunen.

- Kommunen, Statsforvalteren, politiet og andre beredskapsaktører har nå fått ny og viktig informasjon de trenger i sitt pågående arbeid med planer for beredskap knyttet til skredfaren fra Skutshorn, sier Kjetil Indrevær, geolog i skredseksjonen i NVE.

Indrevær understreker at sikkerheten for beboere innenfor faresonene er godt ivaretatt. NVE besluttet i juni 2022 at de ønsker en kontinuerlig overvåking av Skutshorn.

- Det er allerede etablert overvåking som vil gi tidlig forvarsel på eventuelt økte bevegelser i fjellpartiet. Vi er også godt i gang med permanente planer for overvåking, varsling og evakuering, avslutter han.

Om fjellpartiet Skutshorn
Skutshorn er et stort ustabilt fjellparti som ligger 600 meter over innsjøen Vangsmjøse (466 moh). Deler av fjellpartiet på opp mot ti millioner kubikkmeter beveger seg med opptil tre centimeter i året.

Et større fjellskred fra Skutshorn kan forårsake en flodbølge som kan ramme bebyggelse langs Vangsmjøse, herunder også kommunesenteret i Vang. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har kartlagt fjellpartiet siden 2018.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Skutshorn sett fra vest med Vangsmjøse og deler av kommunesenteret i Vang i bakgrunnen. Foto: Gustav Pless / NVE
Skutshorn sett fra vest med Vangsmjøse og deler av kommunesenteret i Vang i bakgrunnen. Foto: Gustav Pless / NVE
Last ned bilde
Kartet viser deler av resultatene fra flodbølgemodelleringen utført av NGI. De ulike strekene viser hvor langt inn på land bølgen vil kunne nå ved kommunesenteret i Vang.
Kartet viser deler av resultatene fra flodbølgemodelleringen utført av NGI. De ulike strekene viser hvor langt inn på land bølgen vil kunne nå ved kommunesenteret i Vang.
Last ned bilde

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye