Riksrevisjonen

Noe mer moderat lederlønnsutvikling i statlige selskaper, men fortsatt høy vekst hos mange

Del
Igjen har Riksrevisjonen undersøkt utviklingen i lønn og godtgjørelser til daglige ledere og styrene i heleide statlige selskaper. Vi ser nå noe mer moderasjon, men mange lederes lønnsøkning ligger fortsatt høyt over alminnelig lønnsvekst.
Riksrevisjonen ser at det er noe mer moderat lederlønnsutvikling i statlige selskaper, men fortsatt høy vekst hos mange. Foto: Norges Bank.
Riksrevisjonen ser at det er noe mer moderat lederlønnsutvikling i statlige selskaper, men fortsatt høy vekst hos mange. Foto: Norges Bank.

─ Nivået på lønn og godtgjørelser til ledere og styrene i statlige selskaper har fått kraftig kritikk mange ganger, også fra Riksrevisjonen. Utviklingen går nå i mer riktig retning, men fortsatt har mange ledere betydelig høyere lønnsvekst enn alminnelig lønnsvekst, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

I november 2018 la Riksrevisjonen frem en undersøkelse av lønn og godtgjørelser til daglig leder, styreleder og styrene i statlige selskaper. Den viste at veksten for flertallet av disse var høyere enn lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig ─ i mange tilfeller langt over den alminnelige lønnsutviklingen.

Nå har Riksrevisjonen fulgt opp undersøkelsen og sett på perioden fra 2018 til 2021. Da var den alminnelige lønnsveksten i gjennomsnitt tre prosent i året. Vi har vurdert utviklingen i lønn og godtgjørelser til daglig leder, styreleder og resten av styret i 40 heleide statlige selskaper. Eksempler på slike selskaper er Avinor, Posten Norge og Statnett.

Les oppfølgingsundersøkelsen.

Fortsatt stor variasjon i lønnsutviklingen til daglige ledere

Oppfølgingen viser at det fortsatt er stor variasjon i lønnsutviklingen til selskapenes daglige ledere.

Totalt 10 selskaper har hatt en lederlønnsvekst over alminnelig lønnsvekst i begge undersøkelsesperiodene. I perioden 2018 til 2021 har 20 av 40 hatt en gjennomsnittlig årlig økning over alminnelig lønnsvekst. Andelen har gått ned siden forrige undersøkelse. Andelen som ligger over er høyere blant de som får utbetalt bonus. Flere av de daglige lederne som får både fastlønn og bonus har spesielt høy lønnsvekst. Veksten er særlig høy i selskaper der det har vært lederskifte.

─ Vi merker oss at mange daglige ledere fortsatt har betydelig lønnsvekst. Forventningene til moderasjon er tydelige, og styrene og eiere i statlige selskaper må ta dette innover seg, sier Schjøtt-Pedersen.

─ Lønna skal være konkurransedyktig for å sikre nødvendig kompetanse, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper, fortsetter han.

Flere daglige ledere har nå en vekst som er nær den alminnelige lønnsveksten, selv om mange fortsatt ligger over. Sett under ett har lønnsutviklingen derfor vært noe mer moderat i perioden 2018 til 2021.

Fortsatt økning i styregodtgjørelsene

Oppfølgingsundersøkelsen viser at styregodtgjørelser har økt betydelig i perioden 2018 til 2021. 22 av 40 styreledere og 23 av 40 styrer hadde en større gjennomsnittlig årlig økning i godtgjørelsene enn den alminnelige lønnsveksten. Andelen dette gjelder har dessuten økt siden forrige undersøkelse.

Samtidig har få styreledere og styrer svært høy vekst. Mange av styrene har også ligget relativt lavt i godtgjørelsesnivå tidligere, og det kan forklare noe av økningen. For noen styrer kan veksten også skyldes styremedlemmers deltakelse i styreutvalg, som betyr at den totale godtgjørelsen kan bli høyere.

Årlig selskapskontroll

Oppfølgingen av lederlønn og styregodtgjørelser er en av to hovedsaker i selskapskontrollen for 2021. I den årlige selskapskontrollen undersøker Riksrevisjonen hvordan staten følger opp sine eierinteresser i selskaper.

Vi har kontrollert hvordan 12 departementer ivaretar statens eierinteresser i 122 selskaper. Mange av selskapene ivaretar samfunnskritiske oppgaver og utgjør en betydelig del av Norges verdiskapning.

Les samlerapporten for selskapskontrollen 2021.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Riksrevisjonen ser at det er noe mer moderat lederlønnsutvikling i statlige selskaper, men fortsatt høy vekst hos mange. Foto: Norges Bank.
Riksrevisjonen ser at det er noe mer moderat lederlønnsutvikling i statlige selskaper, men fortsatt høy vekst hos mange. Foto: Norges Bank.
Last ned bilde

Om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Storgata 16
0184 Oslo

22 24 10 00http://www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Følg pressemeldinger fra Riksrevisjonen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksrevisjonen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksrevisjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye