Entur

Trenger mer data for å gi reisende klimaregnskap 

Del
Ingrid Vold er dataanalytiker i Entur, og jobber særlig med å se på hvordan det kan være mulig å gi reisende med kollektivtrafikk kunnskap om klimaavtrykk på ulike reiser. For å få til det trenger hun mer data. De siste to dagene har hun vært på caseløsningsdager sammen med andre i sektoren for å jobbe med fremtidens transportløsninger.
Ingrid Vold er dataanalytiker i Entur, og jobber særlig med å se på hvordan det kan være mulig å gi reisende med kollektivtrafikk kunnskap om klimaavtrykk på ulike reiser. Foto: Entur
Ingrid Vold er dataanalytiker i Entur, og jobber særlig med å se på hvordan det kan være mulig å gi reisende med kollektivtrafikk kunnskap om klimaavtrykk på ulike reiser. Foto: Entur

Vold er en del av et team som jobber med hvordan vi kan utnytte potensialet i dataen som Entur samler inn. Hun skulle gjerne hatt tilgang på enda mer og enda bedre data fra flere selskap i bransjen. 

– Om vi for eksempel hadde hatt data om hvor mange det er på de ulike avgangene, kunne vi gitt reisende både informasjon om hvor full bussen eller toget er til enhver tid, og samtidig regnet ut klimaavtrykk på hver enkelt avgang og for reisende, forteller Vold, 

Samlet over to dager for å løse utfordringene i sektoren

De siste to dagene har Ingrid jobbet med å løse sentrale utfordringer i sektoren sammen med rundt 40 personer fra totalt 12 transportselskap. Blant deltagerne var det både utviklere, direktører og strateger. Samlingen fikk også besøk av Samferdselsministeren, vegdirektøren og lederen i Entur.

– Det har vært veldig nyttig! Jeg har troa på at jeg snart får dataene jeg trenger for å kunne gi kollektivreisende bedre innsikt i eget klimaavtrykk. En annen stor utfordring er at vi ikke har en felles standard på hvordan utslippene skal beregnes, så et tettere samarbeid om dette er også viktig, sier Ingrid Vold. 

Hun legger til at de også har sett på flere andre spennende problemstillinger for å gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt, og enklere å drive mer effektivt i transportsektoren. 

– Det kan for eksempel dreie seg om løsninger for bedre flyt i trafikken, mer treffsikker reiseinformasjon, målrettet vedlikeholdsinnsats og bedre investeringer for både selskaper og staten, legger Ingrid til.

Regjeringen dobler bevilgning til datasamarbeidet i 2023

Caseløsningsdagene ble arrangert av det tverrsektorielle datasamarbeidet. Det er et prosjekt som på oppdrag fra Samferdselsdepartementet jobber for å få enklere og mer effektiv datadeling i sektoren. 

I datasamarbeidet, som koordineres av Entur, inngår også Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Kystverket, Avinor, Nye Veier og Statens vegvesen. Regjeringen dobler bevilgningen til prosjektet i 2023, og tildelingen blir dermed på 30,4 millioner kroner. Dette er et tydelig signal om at bedre utnyttelse av offentlige data har høy prioritet i tiden fremover. 

– Norges transportdata er en viktig strategisk ressurs som det er avgjørende at vi tar i bruk på en god måte. I samferdselssektoren står vi overfor store utfordringer, og ved å dele mer data kan vi i større grad hente ut verdien denne ressursen utgjør, sier Jon-Ivar Nygård.  

På selve caseløsningen deltok folk fra de syv samarbeidsselskapene, i tillegg til representanter fra Kolumbus, Go Ahead, Ruter, Vy og Norske Tog. 

Kjersti Midttun fra Statens vegvesen er tydelig på at samarbeid særlig er viktig i møte med felles juridiske barrierer.

– Gode løsninger bygger på data, og det forutsetter at vi i større grad deler og utnytter dataen som allerede finnes i sektoren. Vi har identifisert flere juridiske barrierer som gjør deling vanskelig, for eksempel knyttet til personvern og konkurransesensitiv data. De barrierene må vi jobbe sammen for å bygge ned i tiden som kommer, slik at datadeling kan bli enklere og mer effektivt, sier Midttun. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Ingrid Vold er dataanalytiker i Entur, og jobber særlig med å se på hvordan det kan være mulig å gi reisende med kollektivtrafikk kunnskap om klimaavtrykk på ulike reiser. Foto: Entur
Ingrid Vold er dataanalytiker i Entur, og jobber særlig med å se på hvordan det kan være mulig å gi reisende med kollektivtrafikk kunnskap om klimaavtrykk på ulike reiser. Foto: Entur
Last ned bilde
Samlingen fikk også besøk av Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og lederen av Entur, Christel Borge. Foto: Entur
Samlingen fikk også besøk av Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og lederen av Entur, Christel Borge. Foto: Entur
Last ned bilde

Om Entur

Entur
Entur
Rådhusgata 5
0151 Oslo

+47 23 62 00 00http://www.entur.no

Entur er et statseid tech-selskap som gjør det enklere å planlegge kollektivreiser.

Entur samler inn- og foredler data fra en rekke kollektivselskap i Norge, og ved å være ikke-kommersiell nasjonal reiseplanlegger, hjelper Entur reisende med å finne den kollektivreisen som er best for dem. I Entur-appen er det også mulig å kjøpe billetter til majoriteten av reisene i Norge. 

Entur drifter også kundesentrene til togselskapene og har billettutsalg.

Det overordnede målet til Entur er å få flere til å reise kollektivt, og slik bidra til det grønne skiftet. 

Følg pressemeldinger fra Entur

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Entur på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Entur

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye