Enova

Enovastøtte på 39 millioner kroner til Rå Biopark

Del
Rå Biopark as får 39 millioner kroner i støtte av Enova til bygging av verdens nordligste industrielle biogassanlegg i Skibotn. Anlegget, som skal stå ferdig i 2025, skal produsere biogass til veitransporten og CO2 til næringsmiddelindustrien.
Her skal Rå Biopark bygge sitt produksjonsanlegg. Foto: Rå Biopark
Her skal Rå Biopark bygge sitt produksjonsanlegg. Foto: Rå Biopark

-Biogass kan på kort og mellomlang sikt erstatte fossilt drivstoff der elektrisitet og andre fornybare energibærere er krevende. Biogass er særlig relevant innenfor tungtransport på vei, men også innenfor sjøtransport og industri som benytter naturgass i dag. Enova støtter de som går foran og Rå Biopark vil kunne bidra til utslippsfri transport i Nordland, Troms og Finnmark, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Biogass er CO2-nøytral

Biogass består i hovedsak av metan og blir dannet når organisk materiale som matavfall, gjødsel og planterester brytes ned av mikroorganismer i et oksygenfritt miljø. Ved forbrenning dannes CO2 og vann. Siden råstoffet kommer fra biologisk materiale, regnes forbrenningen som CO2-nøytral da denne går inn i det naturlige CO2-kretsløpet.

-Verden må avkarboniseres. Det aller viktigste vi kan gjøre for å få utslippene ned er å utvikle alternativene til fossil energi, både i produksjon og bruk. Biogass spiller en viktig rolle i denne omstillingen. Rå Biopark sine planer for bygging av biogassanlegg vil være et viktig bidrag til å bygge opp verdikjeden for biogass i nord, og derved akselerere denne omstillingen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Ønsker å etablere en verdikjede

Bioressursene i Nord-Norge utnyttes i dag i mindre grad til energiformål. Det planlagte biogassanlegget i Skibotn vil endre dette bildet ved at den i full drift skal produsere ny fornybar energi på ca. 50 GWh/år. Dette tilsvarer årsforbruket til mellom 170-200 tunge kjøretøy.

-Vår ambisjon er å gjøre biogass til et fullverdig alternativ til veitransporten i Nord-Norge. Støtten fra Enova gjør at vi kan gå videre med planene våre for en komplett verdikjede for flytende biogass til veitransporten, sier Harald W. Østbø, daglig leder i Rå Biopark, og viser til at selskapet tidligere i år fikk Enovastøtte til tre fyllestasjoner for biogass i Bjerkvik, Tromsø og Alta.

- I prosessen med å produsere flytende biogass vil vi også fange CO2 og tilby dette til markedet. Det er relativt nytt at biogassprodusenter gjør dette og vi vet at det er etterspørsel etter slike produkter fra både transportnæringen og bryggerier, sier Østbø.

Kunder innenfor transport og næringsmiddelindustri

Biogassanlegget skal inneholde mottak av råstoff, forbehandling, råtnetanker, vannrensing, biogassproduksjon og gassoppgradering ved såkalt kryogen destillasjon samt lagring av den flytende biogassen og den biogene CO2.  Rå Biopark har allerede flere kunder både innenfor transport og næringsmiddelindustri. Nylig inngikk Rå en intensjonsavtale med rederiet Seaworks i Harstad om leveranse av flytende biogass til selskapets nye fartøy som settes i drift neste år.

- Lykkes Rå Biopark med å etablere verdikjeder for sitt produkt, vil det styrke konkurransebetingelsene for flytende biogass i et arktisk klima, sier Nils Kristian Nakstad.

Tilsagnet til Rå Biopark på 39 MNOK er den siste tildelingen i den gamle ordningen av tilsagn til biogassbransjen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Her skal Rå Biopark bygge sitt produksjonsanlegg. Foto: Rå Biopark
Her skal Rå Biopark bygge sitt produksjonsanlegg. Foto: Rå Biopark
Last ned bilde

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

Ny utlysing i EUs innovasjonsfond27.11.2023 09:15:00 CET | Pressemelding

Torsdag 23.november åpnet en ny utlysning i EUs innovasjonsfond. Nå blir det også mulig å søke for selskap innenfor maritim transport og luftfart. Det betyr nye muligheter for norske selskap som vil ha bred europeisk støtte til sine teknologiprosjekt. Ved forrige tildeling i juni i år, gikk innovasjonsfondet inn med hele 5,7 milliarder kroner i fem norske prosjekt. - Vi gleder oss til å ta imot nye søkere fra norske selskap. Det sterke resultatet i sommer viser at norsk industri og næringsliv er helt i front på flere teknologiområder, sier Ingunn Syrstad Bøgeberg i Enova. Hun er nasjonalt kontaktpunkt for innovasjonsfondet i Norge og er i tett dialog med de selskapene som søker støtte.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom