Innovasjon Norge

Innovasjon Norge gir støtte til e-helseløsning for pasientoppfølging

Del
Innovasjon Norges styre har innvilget Diffia AS et tilskudd på inntil ni millioner kroner til delvis finansiering av prosjektet «Sømsam». Gjennom prosjektet skal Diffia utvikle og teste en nyskapende e-helseløsning for sømløs samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten ved oppfølging av pasienter.
Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli. Foto: Astrid Waller.
Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli. Foto: Astrid Waller.

- Vi vurderer de samfunnsøkonomiske ringvirkningene av dette prosjektet som potensielt store, med bedre helsetilbud til pasientene og lavere kostnader for helsetjenestene. Dette kan gi fundament for ny kunnskap og teknologi som er innovativt på et internasjonalt nivå, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Diffia effektiviserer helsevesenet med sin løsning Nimble. Den gir helsepersonell på sykehus en mer effektiv hverdag gjennom å gjøre klinisk dokumentasjon, kommunikasjon og informasjonsdeling mer brukervennlig og tilgjengelig. Sentralt for bruken av Nimble på sykehusene er digital hjemmeoppfølging, der helsepersonell kan følge opp pasienten hjemme gjennom blant annet skjemaer, målinger, behandlingsplaner, lab-prøver, chat og video. Dette gir besparelser og effektiviserer hverdagen for klinikere som raskere kan gjøre faglige avklaringer, samtidig som pasienten fra eget hjem mottar oppfølging og opplever økt trygghet og mestring.

Målet med prosjektet som nå får finansiering fra Innovasjon Norge er å utvide løsningen for samhandling mellom pasient og spesialisthelsetjenesten til også å inkludere primærhelsetjenesten. Integreringen vil muliggjøre digital oppfølging uansett hvor pasienten befinner seg fysisk, og uavhengig av hvor de er i behandlingsforløpet.

- Alle er enige om at samhandling på tvers er viktig, men det går for sakte. Sømsam består av en gjeng utålmodige aktører som vil begynne i det små og jobbe stegvis med å knytte primær- og spesialisthelsetjenesten tettere sammen. Det er en stor utfordring, men vi kan ikke la kompleksiteten lamme oss eller vente på at noen andre skal løse den, sier Vetle Slagsvold Støre, strategisjef i Diffia.

Samarbeider med Nordlandssykehuset HF, Vestre Viken HF og Sykehuset Østfold HF

Diffias løsninger er dypt integrert med eksisterende kjernesystemer ved helseforetakene. Diffia har jobbet sammen med ulike helseforetak i flere år, og etter et innovasjonspartnerskap med Sykehuset Østfold, har selskapet signert flere avtaler med ulike helseforetak i Helse Sør-Øst.

Dette prosjektet er forankret med intensjonsavtaler med Nordlandssykehuset HF, Vestre Viken HF og Sykehuset Østfold HF og opp til 15 underliggende kommuner som skal bidra aktivt. Prosjektet har en total kostnadsramme på 45 mill. kroner, og løsningen anses å ha et betydelig potensial i hjemmemarkedet.

- Vi ser virkelig frem til dette prosjektet da vi nå endelig kan sette pasienten i sentrum ved å sikre god samhandling og informasjonsdeling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette vil gi økt sikkerhet og være ressursbesparende først og fremst for pasienten, men også for helsevesenet, sier avdelingssjef for kreftavdelingen på Sykehuset Østfold, Andreas Stensvold.

Diffia ble etablert i 2013 og har i dag 24 ansatte. Siden oppstart er det tilført betydelig med privat kapital og Diffia har solide eiere. I tillegg vurderes teamets kompetanse, nettverk og tidligere leveranser som avgjørende for at Diffia skal kunne lykkes med kommersialiseringen.

- Innovasjon Norge har, på lik linje med investorer, kommuner og helseforetak, troen på teknologien og løsningen som Diffia utvikler. Selskapet har vist at de håndterer å utvikle brukervennlige løsninger i komplekse omgivelser, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli. Foto: Astrid Waller.
Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli. Foto: Astrid Waller.
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0104 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom