Enova

43,7 millioner kroner i Enovastøtte til klima- og energiprosjekt i industrien

Del
Enova gir til sammen 43,7 millioner kroner i støtte til 28 klima- og energisatsinger i industrien. Satsingene skal bidra til at norsk industri blir utslippsfri innen 2050. Så langt i år har Enova støttet klima- og energisatsinger i industrien med 157 millioner kroner.
Enova gir til sammen 43,7 millioner kroner i støtte til 28 klima- og energisatsinger i industrien. Foto: Enova
Enova gir til sammen 43,7 millioner kroner i støtte til 28 klima- og energisatsinger i industrien. Foto: Enova

- Enova støtter de som går foran. Gjennom disse satsingene vil Enova bidra til at klimavennlige og energieffektive løsninger blir mer tilgjengelige i markedet, og at de tas i bruk hurtigere og i større omfang enn de ellers ville blitt. Det er viktig å erstatte de fossile brensler med fornybare alternativer samtidig som vi øker energieffektiviteten vesentlig, sier markedsdirektør Astrid Lilliestråle i Enova.

Erstatte fossile brensler

Prosjektene ligger innenfor spillvarme, elektrifisering av fossile mekaniske arbeidsprosesser, batteripakke og ny landstrøm, utredning av nærvarmeanlegg samt utredning av fleksibilitets- og effektavlastningsløsninger for elektrisk drevne prosesser i industri og anlegg.

- Vi skal redusere utslippene med 55 prosent frem mot 2030. For at vi skal klare dette målet, må alle sektorer med. Industrien har en nøkkelrolle i dette. Dette er en sektor hvor vi kan kutte store utslipp raskt med kjent teknologi samtidig som vi tar gode posisjoner i et marked som blir stadig mer utslippsbevist. Dette viser i praksis hvordan man kan kutte utslipp og skape jobber samtidig. Prosjektene som nå får støtte av Enova, bidrar til både utslippsreduksjoner og mer fleksibel og effektiv bruk av energi. Begge er avgjørende for at vi skal nå klimamålene våre, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Fem kategorier

Det var fem kategorier i årets femte utlysing. De 28 tilsagnene fordeler seg slik:

(Fullstendig liste finner du under nedlastinger nederst på siden)

Tema 1: Spillvarmeutnyttelse - 2 tilsagn

Tema 2:  Elektrifisering av fossilt drevne mekaniske arbeidsprosesser - 2 tilsagn

Tema 3: Batteripakke og ny landstrøm der batteri bidrar til å redusere belastningen på nett og på land - 14 tilsagn

Tema 4: Utredning av nærvarmeanlegg - 3 tilsagn

Tema 5: Utredning av fleksibilitets- og effektavlastningsløsninger for elektrisk drevne prosesser i industri og anlegg - 7 tilsagn       

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Enova gir til sammen 43,7 millioner kroner i støtte til 28 klima- og energisatsinger i industrien. Foto: Enova
Enova gir til sammen 43,7 millioner kroner i støtte til 28 klima- og energisatsinger i industrien. Foto: Enova
Last ned bilde

Dokumenter

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet samt et lite påslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

Ny utlysing i EUs innovasjonsfond27.11.2023 09:15:00 CET | Pressemelding

Torsdag 23.november åpnet en ny utlysning i EUs innovasjonsfond. Nå blir det også mulig å søke for selskap innenfor maritim transport og luftfart. Det betyr nye muligheter for norske selskap som vil ha bred europeisk støtte til sine teknologiprosjekt. Ved forrige tildeling i juni i år, gikk innovasjonsfondet inn med hele 5,7 milliarder kroner i fem norske prosjekt. - Vi gleder oss til å ta imot nye søkere fra norske selskap. Det sterke resultatet i sommer viser at norsk industri og næringsliv er helt i front på flere teknologiområder, sier Ingunn Syrstad Bøgeberg i Enova. Hun er nasjonalt kontaktpunkt for innovasjonsfondet i Norge og er i tett dialog med de selskapene som søker støtte.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom