Norsk institutt for naturforskning - NINA

Hvor mye plass har Norge satt av til hytter i Norge?

Del
Vi har nesten en halv million hytter i Norge, og har satt av plass tilsvarende 200 000 fotballbaner til å bygge flere.
Arealet som er satt av til fritidsboliger er fire ganger størrelsen til Mjøsa. Foto. Marianne Evju / NINA.
Arealet som er satt av til fritidsboliger er fire ganger størrelsen til Mjøsa. Foto. Marianne Evju / NINA.

I vår stilte NRK spørsmålet «Hvor mange hytter skal bygges i Norge i framtiden?». Det har ingen visst svaret på – før nå.

For å svare på spørsmålet har NINA på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet estimert tomtereserven for fritidsboliger i Norge. Det vil si: Hvor mye areal som er satt av til fritidsboliger i gjeldende arealplaner etter plan- og bygningsloven, men som enda ikke er bygget ut.

3,5 ganger så stort areal som idag

– Svaret er 1 479 kvadratkilometer. Det tilsvarer 200 000 fotballbaner, eller fire ganger størrelsen av Mjøsa. Og det er tre og en halv gang arealet til eksisterende tettbygde fritidsbyggområder, forteller NINA-forsker Trond Simensen.

Vi har i dag 445 513 hytter. Hvor mange hytter kan bygges innenfor området som er satt av til fritidsboliger kommer an på hvor tett det bygges. 

– Med et konservativt anslag kan vi doble antallet vi har i dag, slik at vi får nær en million hytter, forteller Simensen. 

Bygger vi tettere, slik det gjerne gjøres i moderne hyttefelt, er det plass til langt flere.

Dette kjennetegner framtidas hytteområder

– Hovedtyngden av tomtereservene for fritidsboliger finner vi i fjellskogen i innlandsstrøk. Innlandet, Viken og Trøndelag topper lista over planlagt utbygd areal. Rapporten indikerer at det kan være konflikt mellom utbygging av fritidsboliger og flere viktige miljø- og samfunnshensyn.

Mer konkret fant forskerne følgende:

  • 57 kvadratkilometer ligger over eksisterende skoggrense (4%). 
  • 90  kvadratkilometer ligger i strandsonen (7%)
  • 109  kvadratkilometer (8%) ligger i villreinens leveområder
  • 131  kvadratkilometer (10%) ligger i områder med myr.

Grunnlag for debatt om arealbruk

– Det er bra for samfunnsdebatten å ha fått disse tallene på bordet. Debatten om arealbruk bør bygge på oppdatert kunnskap, og denne rapporten er et bidrag til det, sier Simensen.

Simensen understreker samtidig at noen også bør regne på effektene for klima, natur og samfunn.

Han anbefaler også en «planvask», hvor kommunene går kritisk gjennom planene og tar ut utdaterte planer som ikke lenger er aktuelle, og samtidig vurderer hvor mye utbygging som er ønskelig – og realistisk. 

Les rapporten: NINA Rapport 2171. Kartlegging av tomtereserver for fritidsbolig i Norge

Kontakt: Trond Simensen

Kontakter

Bilder

Arealet som er satt av til fritidsboliger er fire ganger størrelsen til Mjøsa. Foto. Marianne Evju / NINA.
Arealet som er satt av til fritidsboliger er fire ganger størrelsen til Mjøsa. Foto. Marianne Evju / NINA.
Last ned bilde

Lenker

Om Norsk institutt for naturforskning - NINA

Norsk institutt for naturforskning - NINA
Norsk institutt for naturforskning - NINA
Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

73 80 14 00http://www.nina.no

Følg pressemeldinger fra Norsk institutt for naturforskning - NINA

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk institutt for naturforskning - NINA på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk institutt for naturforskning - NINA

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom