Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen – oktober 2022

Del
For første gang siden oktober 2018 er soningskøen på under 100 dommer.

Straffegjennomføring i fengsel
Ved inngangen til november var belegget i fengsel på 84,5 prosent med totalt 3026 innsatte.

- Av de 3026 innsatte satt 627 (21 prosent) i varetekt
- 786 (26 prosent) var utenlandske statsborgere
- Kvinnelige innsatte: 178 (5,8 prosent)
- Antall forvaringsdømte i fengsel: 148 menn, 8 kvinner
- 4 innsatte under 18 år. 2 i varetekt og 2 på dom.
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i oktober 2022 var 85 prosent
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år var 85,4 prosent

Soningskø
I begynnelsen av oktober var soningskøen på 87 ubetingede dommer.
Av disse avventer 7 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned var soningskøen på 109 ubetingede dommer.


Isolasjon/Utelukkelser

Rapport for oktober 2022 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon


Soningsoverføring
I oktober ble det gjennomført 2 soningsoverføringer i utlandet. Hittil i år er 15 innsatte overført til hjemlandet for gjennomføring av dommen sin der, dette er 1 mer enn på samme tidspunkt i 2021.

Straffegjennomføring i samfunnet – nøkkeltall oktober 2022                                          I oktober 2022 ble det iverksatt 551 gjennomføringer av straff i samfunnet. Dette er 11 prosent færre enn i oktober 2021, da 617 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 272 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 137.

Statistikken viser en økning i de fleste former for samfunnsstraff. Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) øker med 30 prosent, mens prøveløslatelse med møteplikt øker med 24 prosent. Program mot ruspåvirket kjøring viser en økning på 15 prosent, mens straffegjennomføring i institusjon (§12) øker med 13 prosent.

Bøtetjeneste har den største nedgangen og synker med 45 prosent. Samfunnsstraff har en nedgang på 31 prosent. For elektronisk kontroll er det ingen endring fra oktober 2021.

Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet for hele oktober 2022 langt høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, fordeler seg slik (de første tre kolonnene gjelder iverksatte saker):

Straffegjennomføringsform

okt. 2022

okt. 2021

% kvinner

aktive saker

Elektronisk kontroll

272

272

14 %

356

Samfunnsstraff

137

199

14 %

1005

Prøveløslatelse med møteplikt

52

42

12 %

317

§ 12 straffegjennomføring i institusjon

27

24

15 %

170

Bøtetjeneste

27

49

17 %

146

Program mot ruspåvirket kjøring

23

20

17 %

357

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

13

10

0 %

368

§ 16 Hjemmesoning P16

0

1

0 %

8

Totalt

551

617

11 %

2727

Lovbrudd

De domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i oktober 2022, er dømt for følgende type lovbrudd.

Trafikklovbrudd

42,4 %

Narkotika/rus

13,3 %

Økonomi

12,3 %

Vold

9,4 %

Øvrige

7,5 %

Lov og orden

7,5 %

Vinningskriminalitet

5,0 %

Seksuallovbrudd

2,9 %

Nøkkelord

Kontakter

media@kriminalomsorg.no

Bilder

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom