Medietilsynet

Sju nye aviser får produksjonstilskudd

Del
Sju nye aviser kommer inn i ordningen for produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier etter at Medietilsynet har vurdert årets søkere. Av sytten nye søkere får ti avslag fordi de ikke fyller vilkårene for ordningen.
Sju nye aviser kommer inn i ordningen for produksjonstilskudd. Hvor mye den enkelte støttemottaker får av årets pott på 388 millioner kroner, blir avklart i løpet av kort tid. Foto Medietilsynet/Getty Images
Sju nye aviser kommer inn i ordningen for produksjonstilskudd. Hvor mye den enkelte støttemottaker får av årets pott på 388 millioner kroner, blir avklart i løpet av kort tid. Foto Medietilsynet/Getty Images

Produksjonstilskuddet er den største av de direkte mediestøtteordningene, og skal bidra til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet. Støtteordningen likestiller papir- og nettaviser, og forvaltes av Medietilsynet. I år er potten til fordeling 388 millioner kroner. Hvor mye den enkelte støttemottaker får, blir avklart i løpet av kort tid.

Sju nye lokalaviser får støtte

Av årets søkere som ikke er inne i ordningen fra før, er alle nye på søkerlisten, unntatt Nett.no. Nett.no har tidligere fått avslag på søknaden om støtte både i 2019, 2020 og 2021. Utgiverselskapet til Nett.no, Bakkar og Berg Media AS, har klaget på avslagene. Klagene ligger nå til behandling i Medieklagenemnda.

Alle de sju nye avisene som får tilskudd i år er nettaviser. To av avisene er lokalaviser i Oslo: Avisa Oslo og VårtOslo. De midtnorske nettavisene iLevanger og Steinkjer24 får også produksjonstilskudd for første gang. Det samme gjelder nettavisene iHarstad i Harstad kommune, Randaberg24 i Randaberg kommune og Kongsvingeravisen MittKongsvinger.

Første gang en søknad avslås fordi redaktøren ikke svarer til Redaktørplakaten

De ti søkerne som får avslag, er Resett, Nett.no, Midtsiden, Totens Blad, Shifter, Filter, Document.no, ITavisen, Flatangernytt og TV-Vest. – Flere søkere får i år avslag fordi de ikke har et bredt nok innhold av nyheter- og aktualitetsstoff fra ulike samfunnsområder, eller tilstrekkelig debattstoff til å fylle kravene i forskriften, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

For første gang avslås en søknad fordi Medietilsynet ikke finner det sannsynliggjort at avisen har en redaktør som svarer til bestemmelsene i Redaktørplakaten. Dette gjelder avisen Resett. Medietilsynet vurderer at avisen heller ikke oppfyller kravet til hovedformål, som er å drive journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt.

Medietilsynets begrunnelse er at Resett på flere punkter bryter pressens egne etiske normer, for eksempel når det gjelder kildebruk og skille mellom fakta og meningsinnhold.

– Redaktøransvaret, uavhengigheten og å følge omforente presseetiske normer, er avgjørende forutsetninger for at produksjonstilskuddet skal oppfylle formålet om å fremme et mangfold av redaktørstyrte journalistiske medier i den demokratiske infrastrukturen, sier Velsand.  

Avisene må oppfylle en rekke krav for å få støtte

Årets pott på vel 388 millioner kroner skal fordeles mellom lokalaviser, ukeaviser og nasjonale nisjeaviser (som er alternativer til de ledende nasjonale dagsavisene). 148 aviser mottar tilskudd i 2022. I fjor fikk avisene Klassekampen mest støtte, etterfulgt av Bergensavisen og Dagsavisen.

For å få produksjonstilskudd må avisene oppfylle en rekke krav. De må blant annet ha som hovedformål å formidle nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten, i tillegg til å ha et bredt tilbud av nyhets, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder.

Årets nye søkere til produksjonstilskudd for nyhets- og aktualitetsmedier

Avis

Type avis

Får støtte

Kommentar

Avisa Oslo

Lokal nettavis

Ja

Får støtte som nr. 2-avis

VårtOslo

Lokal nettavis

Ja

Får støtte som nr. 2-avis

iLevanger

Lokal nettavis

Ja

Får støtte som aleneavis

Steinkjer24

Lokal nettavis

Ja

Får støtte som nr. 2-avis

iHarstad

Lokal nettavis

Ja

Får støtte som nr. 2-avis

Randaberg24

Lokal nettavis

Ja

Får støtte som nr. 2-avis

MittKongsvinger

Lokal nettavis

Ja

Får støtte som nr. 2-avis

Resett

Nasjonal nettavis innenfor samfunnsliv

Nei

Oppfyller ikke kravet til hovedformål

Nett.no

Regional nettavis innenfor næringsliv

Nei

Har ikke bredt nok tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff

Midtsiden

Lokal nettavis

Nei

Har ikke nok debattstoff, og har betalt utbytte i strid med reglene

Totens Blad

Lokal papir- og nettavis

Nei

Har ikke nok debattstoff

Shifter

Nasjonal nettavis innenfor nærings- og samfunnsliv

Nei

Har ikke et bredt nok innhold fra ulike samfunnsområder, har ikke nok debattstoff og retter seg ikke mot allmennheten

Filter

Nasjonal nettavis innenfor samfunnsliv

Nei

Har ikke nok debattstoff

Document.no

Nasjonal nettavis innen politikk

Nei

Har ikke tatt betalt for avisen i ett kalenderår før tilskuddsåret

ITavisen

Nasjonal nettavis innen IT-nyheter

Nei

Tar ikke betalt for avisen

Flatangernytt

Lokal nettavis

Nei

Oppfyller ikke minstekravet til opplag på minst 1 000 eks.

TV-Vest

Lokalkringkaster

Nei

Faller utenfor tilskuddsordningens målgruppe

 

Fakta om produksjonstilskudd for nyhets- og aktualitetsmedier

  • Produksjonstilskuddet er den største direkte mediestøtteordningen, og Medietilsynet forvalter ordningen. I 2022 blir 388,7 millioner kroner fordelt i støtte. Støttebeløpet økte med 19,1 millioner kroner fra 2021, etter en justering for pris- og lønnsvekst.
  • Produksjonstilskuddet skal bidra til et mangfold av redaktørstyrte nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet. Ordningen er plattformnøytral, som betyr at alle nyhets- og aktualitetsmedier på papir og nett, med unntak av kringkastere, kan søke.
  • Ordningen er særlig rettet mot nyhetsmedier i markeder som er for små til å være bærekraftige, og nyhetsmedier som er alternativer til de ledende nyhetsmediene i større markeder. Produksjonstilskuddet skal korrigere for markedssvikt for mindre nyhetsmedier og nummer to-medier i slike markeder.
  • Når nye aviser søker støtte, vurderer Medietilsynet søkeren opp mot kravene i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Kravene gjelder blant annet innhold, utgaver/opplag og driftsøkonomi.

Les mer om støtteordningen produksjonstilskudd her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Sju nye aviser kommer inn i ordningen for produksjonstilskudd. Hvor mye den enkelte støttemottaker får av årets pott på 388 millioner kroner, blir avklart i løpet av kort tid. Foto Medietilsynet/Getty Images
Sju nye aviser kommer inn i ordningen for produksjonstilskudd. Hvor mye den enkelte støttemottaker får av årets pott på 388 millioner kroner, blir avklart i løpet av kort tid. Foto Medietilsynet/Getty Images
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom