Enova

To hydrogenskip får 142 millioner kroner i Enovastøtte

Del
Selskapet Halten Bulk AS får 142 millioner kroner i støtte av Enova til bygging av to hydrogenskip. Fartøyene skal operere langs hele norskekysten og vil bunkre hydrogen fra de fem nye produksjonsanleggene som skal bygges innen 2025. Med dette tilsagnet har Enova nå støttet 10 fartøy som skal gå på hydrogendrift.
Selskapet Halten Bulk AS får 142 millioner kroner i støtte av Enova til bygging av to hydrogenskip. Ill: Halten Bulk
Selskapet Halten Bulk AS får 142 millioner kroner i støtte av Enova til bygging av to hydrogenskip. Ill: Halten Bulk

-Enova støtter de som går foran. Hydrogenskipene til Halten Bulk vil bidra til å utvikle teknologien som trengs for at hydrogen skal bli et effektivt alternativ, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Med hydrogen som drivstoff

De to skipene skal begge gå med hydrogen som drivstoff. Men for å redusere investeringskostnadene, planlegger Halten Bulk å starte med en hydrogen forbrenningsmotor og installere brenselceller i tillegg senere.

-Vi starter opp med en kombinasjon av 70 % hydrogen og 30 % marin gassolje. Jo flere tilgjengelige bunkringsstasjoner som kommer, jo større andel hydrogen vil vi bruke. Da vil jo også hydrogen bli mer konkurransedyktig på pris, sier Ivar Christian Ulvan, reder Halten Bulk AS. 

Skipene skal inngå i en flåte som har operasjoner ut over norskekysten, og er derfor avhengig av å benytte marine gassolje til hydrogen blir kommersielt tilgjengelig flere steder i Europa.

-Uten et virkemiddelapparat som fungerer målrettet slik som Enova demonstrerer i dette prosjektet, hadde utviklingen av morgendagens hydrogentonnasje vært utopi, uttaler Ulvan.

Les om hydrogen knutepunkt i maritim sektor

-Regjeringen har et ambisiøst mål å redusere utslippene med minst 55 prosent innen 2030. Derfor er det svært gledelig at Halten Bulk nå skal i gang med bygging av to hydrogenskip. Vi er avhengig av at noen går foran for at lav- og nullutslippsløsningene på sjøen skal bli tilgjengelig for flere, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

«Søstereffekt»

Halten Bulk ble etablert i 2004 i Trondheim og driver sju bulkfartøy som går i nærskipsfart. Selskapet eies av Brødrene Nordbø AS, Ulvan og Strand Shipping AS. Egil Ulvan Rederi AS som tidligere i år lanserte verdens første nullutslipps lasteskip With Orca, har felles management med bulkbåtene i Halten Bulk AS. «Søstereffekten» mellom selskapene gjør at man kan dele kompetanse og erfaring i de ulike selskapene.

-Vi vil bruke samme designselskap som på With Orca, nemlig Norwegian Ship Design. De vil bruke erfaringer fra With Orca samt sin kunnskap om skrogdesign og ny teknologi til å optimalisere de nye fartøyene. Denne søstereffekten reduserer kostnadene med vel 10 prosent, sier Ulvan.

Les om With Orca

Teknologitiltak ombord

Støtten fra Enova går til en rekke teknologitiltak om bord:

  • Et gjennomført hydrogen-design for fartøyet: Hydrogen forbrenningsmotor, designtilpasninger og lagringsløsning for hydrogencontainere om bord
  • Batteri med nødvendig batterirom og kraftelektronikk
  • Elektrisk gravemaskin med utstyr for håndtering av hydrogencontainere
  • 2 Flettnerrotorer (rotorseil)
  • OCR-anlegg som produserer strøm fra overskuddsvarmen ombord

 -Fartøyene vil være blant de første i sitt slag som demonstrerer hydrogenløsninger. Fartøyene vil være sentrale for å demonstrere løsningene og senke risikoen for de som kommer etter. Teknologiene for energieffektivisering er også innovative, og bruk av vind er viktig for å redusere behovet for tilført energi og øke konkurransekraften til utslippsfrie energibærere. Dette er løsninger som muliggjør utslippsfri sjøtransport, og som derfor er viktig på veien mot lavutslippssamfunnet, sier Nils Kristian Nakstad i Enova.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Selskapet Halten Bulk AS får 142 millioner kroner i støtte av Enova til bygging av to hydrogenskip. Ill: Halten Bulk
Selskapet Halten Bulk AS får 142 millioner kroner i støtte av Enova til bygging av to hydrogenskip. Ill: Halten Bulk
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

Ny utlysing i EUs innovasjonsfond27.11.2023 09:15:00 CET | Pressemelding

Torsdag 23.november åpnet en ny utlysning i EUs innovasjonsfond. Nå blir det også mulig å søke for selskap innenfor maritim transport og luftfart. Det betyr nye muligheter for norske selskap som vil ha bred europeisk støtte til sine teknologiprosjekt. Ved forrige tildeling i juni i år, gikk innovasjonsfondet inn med hele 5,7 milliarder kroner i fem norske prosjekt. - Vi gleder oss til å ta imot nye søkere fra norske selskap. Det sterke resultatet i sommer viser at norsk industri og næringsliv er helt i front på flere teknologiområder, sier Ingunn Syrstad Bøgeberg i Enova. Hun er nasjonalt kontaktpunkt for innovasjonsfondet i Norge og er i tett dialog med de selskapene som søker støtte.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom