Olav Thon EiendomsselskapOlav Thon Eiendomsselskap

Resultat for tredje kvartal 2022

Del
Et godt operativt resultat i 3. kvartal for Olav Thon Eiendomsselskap på tross av nedjusterte eiendomsverdier.

Olav Thon Eiendomsselskap hadde i 3. kvartal et resultat før skatt på 48 millioner kroner etter at verdien på konsernets eiendomsportefølje ble nedjustert med 529 millioner kroner.

Resultatet før skatter og verdiendringer utgjorde 518 millioner kroner - en økning fra 512 millioner kroner i samme kvartal i 2021.

- Vi er godt fornøyde med å oppnå et operativt resultat noe høyere enn i 2021 på tross av økte finanskostnader og energikostnader sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

Butikkomsetningen i kjøpesentrene i 3. kvartal var 15 % høyere enn i siste normalår før pandemien.

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør med en solid markedsposisjon. Kjøpesenterporteføljen består av 59 hel- og deleide kjøpesentre i Norge og Sverige.

I kjøpesenterporteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter målt etter omsetning; Lagunen Storsenter i Bergen, og totalt 5 av landets 6 største kjøpesentre.

Butikkomsetningen i 3. kvartal var 13,9 milliarder kroner - en nedgang fra samme periode i fjor på 2 %. Sammenliknet med 3. kvartal i 2019, som var det siste var normalåret før koronapandemien, var økningen på 15 %.

- Omsetningstallene på kjøpesentrene har i tråd med renteøkningene fra Norges Bank hatt en noe svakere utvikling i 3. kvartal, men har stabilisert seg på et vesentlig høyere nivå enn før pandemiårene. Omsetningstallene så langt i 2022 er 14 % høyere enn i 2019, sier Sperre. Dette viser at konsernets kjøpesentre har styrket seg gjennom pandemien, og at de fortsetter å være attraktive og populære møteplasser for varehandel, servering og opplevelser, sier Sperre.

Næringseiendommer

Eiendomssegmentet næringseiendommer består av sentrale kontoreiendommer, logistikk-eiendommer og boliger for utleie, for det meste i Oslo-området. Næringseiendommer utgjør 29 % av konsernets samlede eiendomsverdier.

Fortsatt leievekst i eiendomsporteføljen

Ved utgangen av 3. kvartal var vårt samlede leieinntektsnivå 3.350 millioner kroner - en økning fra 3.270 millioner kroner ved starten av 2022.

Ledigheten i eiendomsporteføljen er gjennom 2022 redusert fra 3,7 % til 3,2 %.

Investeringer

I 3. kvartal var konsernets nettoinvesteringer 150 millioner kroner (231).

I årets tre første kvartaler var de samlede nettoinvesteringen 611 millioner kroner (365).

Korrigert for salg av selskaper og eiendommer var konsernets bruttoinvesteringer i årets tre første kvartaler 802 millioner kroner mot 734 millioner kroner i samme periode i fjor.

- Olav Thon Eiendomsselskap har flere eiendomsprosjekter under planlegging hvor gjennomføringen avhenger av markedsforhold og offentlige tillatelser. Vi håper å kunne igangsette nye prosjekter i løpet av det neste året, uttaler Sperre.

Fremtidsutsikter

Krigen i Ukraina, høy inflasjon og kraftige renteøkninger skaper usikkerhet om den økonomiske utviklingen både i Norge og i verden i tiden fremover.

- Økte renter og inflasjon vil påvirke eiendomsmarkedene i tiden fremover, men konsernets solide markedsposisjon og sterke finansielle stilling forventes å bidra til fortsatt gode operative resultater i tiden fremover, avslutter Arne B. Sperre.

 LES HELE RAPPORTEN HER

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap
Stenersgata 2A
0184 Oslo

23 08 00 00http://www.olt.no

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og aksjene ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden starten har selskapet vokst betydelig, og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 millioner kroner til 3.385 millioner kroner ved inngangen til 2023. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 18,2 milliarder kroner.

Fra tidlig på 1990-tallet har det viktigste satsingsområde vært kjøpesentereiendom, og Olav Thon Eiendomsselskap er i dag Norges ledende kjøpesenteraktør og en betydelig aktør også i det svenske kjøpesentermarkedet.

Selskapet inngår i Olav Thon Gruppen, som er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotelloperatører (Thon Hotels). Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen.

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Eiendomsselskap på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Nedjusterte eiendomsverdier bidro til et bokført underskudd i 3. kvartal9.11.2023 07:30:00 CET | Pressemelding

I tråd med markedsutviklingen for næringseiendom ble verdien på Olav Thon Eiendomsselskaps eiendomsportefølje nedjustert med 1.308 millioner og i 3. kvartal ble konsernets resultat før skatter -763 millioner kroner. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 541 millioner kroner, en økning fra 518 millioner kroner i 3. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en vekst i leieinntektene på 17 % sammenliknet med 3. kvartal i fjor, og vi er stolte av å oppnå et operativt resultat høyere enn i fjor til tross for kraftige renteøkninger, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

Godt operativt resultat også i 2. kvartal for Olav Thon Eiendomsselskap11.8.2023 07:35:00 CEST | Pressemelding

Olav Thon Eiendomsselskap hadde også i 2. kvartal et godt operativt resultat, men resultatet før skatt ble redusert av renteøkninger og nedjusterte eiendomsverdier. Resultatet før skattekostnad utgjorde 173 millioner kroner etter at verdien på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler ble nedjustert med 409 millioner kroner totalt sett. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 592 millioner kroner, en nedgang fra 618 millioner kroner i 2. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en høy vekst i leieinntektene sammenliknet med 2. kvartal i fjor, og vi er godt fornøyde med å oppnå et operativt resultat i nærheten av fjoråret selv med betydelige høyere markedsrenter, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom